Čtyři pětiny domácností jsou zatepleny

VYDÁNÍ: 02/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Nejčastěji s úsporou tepla pomáhají domácnostem nová okna. Energeticky méně náročné jsou domy postavené po roce 1991.

Nejvíce domácností (75 %) zatepluje svůj byt pomocí nových oken, neboť asi 30 % tepla uniká tam, kde jsou ještě stará jednoduchá okna. Při použití dvojitého okna se sníží únik na 15 % a u trojitého dokonce na 8 %. Další často zateplované části bytů jsou obvodové stěny, neboť dokážou snížit únik tepla až o 30 %. Tímto způsobem je zatepleno 47 % obydlených bytů. Jako poslední často používaný způsob zateplení bytu je zateplení střechy, únik tepla je nižší o 20 %. Celkem 34 % obydlených bytů má proto zateplenou střechu. Pouhých 19  % domácností není zatepleno vůbec.
Nízkého podílu nezateplených domácností je dosaženo i díky tomu, že domácnosti si stále více uvědomují důležitost této oblasti a možnosti úspory energií a snížení nákladů na bydlení. Zateplení domácností podporuje také stát v podobě různých dotačních programů. Zajímavé je také porovnání způsobu zateplení v kombinaci s obdobím výstavby bytu. Většina zateplených i nezateplených bytů byla postavena do roku 1970. Nižší energetickou náročnost mají nově postavené domy, ve kterých byly už při jejich výstavbě použity novější, energeticky úsporné technologie. Celkem 14 % obydlených bytů bylo postaveno po roce 1991, proto u nich lze předpokládat nižší energetickou náročnost. U 81 % všech obydlených bytů v České republice je použita některá z forem technologie zateplení.

Struktura bytů podle způsobu zateplení a období výstavby (v %)

Struktura bytů podle způsobu zateplení a období výstavby (v %)

Autor: , odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Intenzita stavění roste již třetím rokem

Ilustrační foto

Ve stavebnictví jsme svědky vývoje, kdy počínaje koncem roku 2017 dochází k výraznému růstu stavební výroby, a to za pozvolného zpomalení růstu v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. Jedná se o ojedinělý úkaz a je otázkou, jak dlouho bude tento vývoj pokračovat.

Za bydlení platíme pořád více

ilustrativní foto

Z celkového počtu 4,2 mil. obydlí je 55 % bytů, rodinných domů je pak 1,9 mil. Zhruba dvě třetiny bytového fondu jsou v osobním vlastnictví. Výlučné postavení ČR má Praha, kde jsou nájmy o 37 % vyšší, než je průměr ČR.

Lidé v regionech soudržnosti se potýkají s více typy ohrožení

Ilustrační foto

Dá se chudoba vyčíslit? Ano, například pomocí čtyř indikátorů. V Evropské unii se počítají za všechny členské země i za regiony soudržnosti NUTS2. V České republice se v období 2014 až 2016 potýkalo se dvěma a více typy ohrožení chudobou v průměru 4,9 % osob.

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

ilustrativní fotka

Zásadním předpokladem dobrého hospodaření domácnosti je zapojení jejích členů na trhu práce. S tím souvisejí vyšší příjmová úroveň domácnosti a následně nižší riziko materiální deprivace. Tyto rizikové aspekty se v posledních pěti letech v ČR snižují.

Sušičku prádla má 5 % domácností

ilustrativní fotka

Z výsledků šetření Energo 2015 se dá vyčíst, kterými spotřebičemi jsou domácnosti vybaveny, jak často je využívají a jakým energetickým třídám dávají přednost.

Energetika toho o domácnostech moc neví

Mgr. Jakub Vít

Jakub Vít je ředitelem Národního centra energetických úspor. Tato nezisková organizace vznikla z iniciativy Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR a soukromého sektoru – energetických společností v roce 2016. „Hlavním úkolem bylo napomoci státu plnit poslední závazek energetickoklimatické politiky EU, a to je energetická účinnost,“ říká odborník na energetiku, který již netrpělivě vyhlíží publikování výsledků šetření Energo 2015.

Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

ilustrativní fotka

Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.

Co ukázalo Energo 2015

ilustrativní fotka

Spotřeba energií v českých domácnostech není zanedbatelná. Z pohledu celkové konečné spotřeby tvoří zhruba jednu čtvrtinu. Ze šetření ČSÚ Energo 2015 vyplynulo,
že nejvíce energie využijí domácnosti na vytápění.