Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

VYDÁNÍ: 02/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015. Přesto se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii samostatné České republiky.

Po většinu roku 2016 zůstávala meziroční míra inflace pod jedním procentem. V listopadu dosáhla 1,5 % a nejvyšší hodnotu 2,0 % měla v prosinci.
Největší vliv na cenový růst měly v průběhu roku převážně ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák a v prosinci i ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Na cenový pokles působily ceny v oddíle doprava, kde se projevily především klesající ceny pohonných hmot.

Průměrná míra inflace v letech 2001 až 2016 (v %)

Průměrná míra inflace v letech 2001 až 2016 (v %)

Rostly ceny alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Největší vliv na růst cenové hladiny v roce 2016 měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků (i díky zvýšení spotřební daně od ledna 2016) o 5,1 %. Ceny lihovin se zvýšily o 4,6 %, piva o 3,8 % a vína o 1,5 %.
V oddíle bydlení, voda, energie, paliva nedošlo sice u jednotlivých položek k výraznému cenovému výkyvu, ale jejich celkový vliv byl díky jejich váze ve spotřebním koši významný. Ceny elektřiny se zvýšily o 1,2 %, čistého nájemného o 1,5 %, vodného o 1,3 %, stočného o 4,8 %, tepla a teplé vody o 1,0 %. Ceny zemního plynu klesly v průměru o 4,7 % – v meziměsíčním vyjádření nejdříve v lednu o 0,5 % a poté v květnu o 6,4 %.

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

V oddíle odívání a obuv byl cenový růst o 1,8 % způsoben zvýšením cen obuvi o 5,2 % a cen oděvů o 0,7 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 2,5 %. Zvýšily se i ceny v oddíle stravování a ubytování vlivem vyšších cen stravovacích služeb o 1,7 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 0,6 %.
Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny služeb kadeřnických salónů a služeb osobní péče o 2,0 %, pojištění o 1,8 % a finančních služeb o 1,9 %.

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Pohonné hmoty ovlivnily ceny v oddíle doprava

Ceny pohonných hmot pokračovaly v roce 2016 v poklesu, který trval již po celý rok 2015. Největšího poklesu o 15,3 % dosáhly v březnu, od srpna se tempo poklesu trvale snižovalo. V prosinci poté došlo k růstu o 4,3 %. V průměru ceny pohonných hmot klesly o 8,7 %.
V roce 2016 se snížily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje o 0,9 %. Pokles cen nastal téměř u všech hlavních klasifikačních tříd potravinářských výrobků. Největší vliv měl ve skupině zahrnující mléko, sýry, vejce, kde pokles cen dosáhl 6,2 %. Vyšší než loni byly zejména ceny zeleniny o 4,3 % (z toho brambor o 15,4 %). Od ledna do října 2016 vykazovaly ceny v tomto oddílemeziroční pokles, v listopadu a prosinci šlo o meziroční růst, který dosáhl v prosinci hodnoty +3,3 %. To bylo způsobeno především nárůstem cen másla, sýrů a sezónních cen zeleniny.
Vyšší meziroční růst v roce 2016 než v roce 2015 ovlivnily především ceny v oddíle doprava, kde došlo ke zmírnění cenového poklesu na –1,7 % (z –4,2 % v roce 2015). V oddíle zdraví ceny vzrostly o 2,6 % (v roce 2015 poklesly o 7,1 %) v důsledku odeznění vlivu zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví od ledna 2015.

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku = 100)

Zvýšení spotřební daně ovlivnilo ceny tabákových výrobků

Meziměsíční změny indexu spotřebitelských cen se většinou pohybovaly v rozmezí hodnot –0,2 až +0,3 %, pouze v lednu a v dubnu se změna rovnala +0,6 %. V lednu mělo největší vliv na cenový růst v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje především zvýšení sezónních cen plodové zeleniny o 13,4 % a cen nealkoholických nápojů o 3,8 %. Cenový nárůst v dubnu byl ovlivněn především cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,7 % kvůli zvýšení spotřební daně od ledna 2016 a ceny lihovin o 5,1 %.

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2016 (v p. b.)

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2016 (v p. b.)

V mezinárodním porovnání se ceny v České republice, v okolních zemích a v Evropské unii vyvíjely obdobným způsobem, a to především v druhé polovině roku, kdy od září ve všech sledovaných státech i v EU rostly. V prosinci vykázaly nejrychlejší růst ceny v ČR (+2,1 %).

Autor: , oddělení statistiky spotřebitelských cen
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Vloni se inflace pohybovala kolem dvou procent

ilustrativní fotka

Průměrná míra inflace v loňském roce 2018 dosáhla 2,1 %. To bylo o 0,4 procentního bodu méně než v roce 2017. V mezinárodním porovnání se ceny v České republice, okolních zemích a Evropské unii vyvíjely obdobným způsobem.

Cena mléka jde nahoru, másla strmě vzrostla

ilustrativní obrázek

Po 23 měsících klesání ceny kravského mléka, kterou ČSÚ sleduje přímo u jeho výrobců, došlo k obratu. Od srpna 2016 do července 2017 se výkupní cena mléka šplhá kontinuálně vzhůru. Svého historického maxima z roku 2010 však ještě nedosáhla.

Inflace ve státech Evropské unie letos vzrostla

ilustrativní foto

Spotřebitelské ceny se ve všech členských zemích Evropské unie v dubnu zvýšily. Nejvíce vzrostly v pobaltských zemích, nejméně v Rumunsku, Irsku a na Slovensku.

Vývoj indexů cen nových bytů v Praze nepřekvapuje, ceny rostou

ilustrativní fotka

Ceny nových bytů v Praze sleduje ČSÚ již přes deset let. Poprvé je začal zveřejňovat v polovině června 2011. Úřad pravidelně publikuje index čtvrtletně 75. den po skončení kalendářního období.

Deflace. máme si na ni zvykat?

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Téma deflace, tedy všeobecného poklesu cenové hladiny v ekonomice, bylo po dlouhá desetiletí pro ekonomy zcela okrajové.

Inflace se snížila

Ilustrační foto

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku zpomalil. Přispěl k tomu i pokles světových cen ropy během léta.

Indexy spotřebitelských cen v roce 2012

ilustrativní obrázek

Průměrná míra inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %, což je hodnota o 1,4 procentního bodu vyšší než v roce 2011. Jedná se o nejvyšší míru inflace za poslední čtyři roky.

Cenová hladina rostla průměrně o 1,1 % ročně

ilustrativní fotka

V roce 2012 po dvouletém poklesu cenová hladina opět poskočila směrem vzhůru. Přispěl k tomu cenový vývoj ve většině oblastí ekonomiky. Dokazují to i cenové indexy, které jej charakterizují.

Ostře sledovaný index

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Vývoj spotřebitelských cen patří mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Obecně se ztotožňuje s mírou inflace. Přesněji řečeno, pokrývá jen část cenového vývoje v ekonomice, byť velmi významnou.

Inflace. Jak a proč se v Česku počítá

Ilustrační foto

Na první pohled to vypadá jednoduše. Tazatelky z ČSÚ navštíví obchod či provozovnu služeb, kde zjistí, za kolik se určité zboží či služba nabízí. Informace odešlou cenovým statistikům. Ti je zpracují a vypočítají z nich jedno číslo – inflaci. ČSÚ ji zveřejňuje každý 9. den v měsíci.

Co nás ochránilo před zdražováním? Kurz koruny

Ilustrační foto

Vývoj české inflace se v porovnání s Evropskou unií v letech 2000–2014 téměř neliší. Od roku 2000 se průměrná cenová hladina v Unii zvýšila o 36,7 %, v Česku o 35,1 %.

Meziroční a průměrná roční míra inflace

ilustrační foto

Rostou ceny, anebo naopak klesají? A o kolik? Otázky, na které nemusí být snadné odpovědět. Každý z nás si však může udělat vlastní průzkum cen.