Investiční aktivita v ČR zpomalila

VYDÁNÍ: 02/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Čerpání evropských dotací výrazně ovlivnilo investiční aktivitu v některých zemích EU.

Jednou z nejvýznamnějších položek hrubého domácího produktu (HDP) jsou investice, v systému národních účtů ztotožnitelné s položkou tvorby hrubého fixního kapitálu. Výrazný ekonomický růst české ekonomiky v roce 2015 byl podpořen právě přechodně zvýšenou investiční aktivitou. V roce 2016 se ale růst investic ani hospodářský růst na podobné úrovni neudržely.
Výše popsaný výpadek investic se často vysvětluje jako výsledek překotného dočerpávání evropských dotací, které bylo omezeno koncem roku 2015. Tento pohled potvrzují i čísla ze zemí, které se k EU připojily po roce 2000 a jsou hlavními příjemci prostředků ze strukturálních fondů. V roce 2015 se výrazně zvýšila investiční aktivita nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, na Maltě nebo v Litvě. Ve 3. čtvrtletí roku 2016 došlo k meziročnímu poklesu tvorby hrubého fixního kapitálu na Slovensku o 15,9 %, v Maďarsku o 11,8 %, v Polsku o 7,3 %.
Silný meziroční růst investiční aktivity zaznamenalo Nizozemsko (+6,9 %), Belgie (+4,6 %) nebo Švédsko (+6,5 %). Poměrně stabilní růst investiční aktivity v Německu (+1,7 %) nebo v Rakousku (+5,0 %) tak umožňuje středoevropským zemím nahradit chybějící složku HDP zvýšenou exportní aktivitou, například vývozem kapitálových statků do „starých“ členských států Evropské unie.

Tvorba hrubého fixního kapitálu ve 3. čtvrtletí 2016
(změna oproti stejnému období předchozího roku)

Tvorba hrubého fixního kapitálu ve 3. čtvrtletí 2016 (změna oproti stejnému období předchozího roku)

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

ilustrativní obrázek

Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

ilustrativní fotka

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

Pohánějí investice ekonomický růst?

Ing. Josef Vlášek

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

HDP odliv zisků nezohledňuje

ilustrativní fotka

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Investiční aktivita stoupá

Ilustrační foto

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Ilustrační foto

Loňská tři čtvrtletí ukázala, že česká ekonomika překonala recesi. Reálně vyprodukovala hrubý domácí produkt v hodnotě přes 3 bil. Kč. Za tutéž dobu v roce 2013 jí k loňskému výsledku chybělo 33 mld. Kč. K růstu hrubého domácího produktu přispěly hlavně investice.