Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

VYDÁNÍ: 02/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.

V roce 2015 se v České republice spotřebovalo téměř 4,7 mil. tun palivového dřeva. Nejvyšší absolutní roční spotřebu zaznamenaly kraje Středočeský (12 %) a Jihočeský (10,1 %), nejmenší pak kraj hl. m. Praha (0,3 %) a Karlovarský kraj (2,2 %).

Lesy v ČR v roce 2015

Lesy v ČR v roce 2015

Palivové dřevo používá přes jeden milion domácností, tj. 23,3 % všech domácností v ČR. Nejvyšší průměrnou roční spotřebu v přepočtu na byt mají domácnosti ve Zlínském kraji (6 tun). Jen o málo menší je v krajích Jihomoravském a Jihočeském. Více jak polovina domácnosti nepřekročila hranici roční spotřeby 3,5 tun dřeva. Dřevo je stěžejním palivem pro chaty, chalupy a rekreační objekty. Jejich spotřeba činila 390 tis. tun (1,1 tuny na objekt), tedy desetinásobek tuhých paliv.
Nejčastější způsobem obstarání palivového dřeva je nákup od lesního podniku, hajného či obchodníka. Takto ho získalo 38 % domácností a v Ústeckém kraji téměř polovina. Nákupem na pile, ve dřevovýrobě či od truhláře si dříví opatřilo 21 % domácností, v Moravskoslezském kraji dokonce 35 %. Necelých 19 % domácností volilo samovýrobu v lese jiného majitele. Přes 16 % domácností si dřevo obstaralo ve vlastním lese. Tímto způsobem získávaly dřevo domácnosti v Kraji Vysočina (34 %) a v Jihočeském kraji (31 %), oproti tomu v krajích Ústeckém a v Karlovarském to nebyla ani 3 % domácností. Mezi méně časté způsoby pořízení dřeva patří nákup od obce nebo jiné osoby (9 %) a samovýroba mimo les (8 %). Dřevním odpadem zatápí 13 % domácností. Šetření Energo 2015 ukázalo, že 12 % domácností dřevo neskladuje, 29 % ho skladuje maximálně rok, 37 % ho skladuje po dobu jednoho až dvou let a 22 % ho skladuje déle než dva roky. Nejdéle dřevo skladují obyvatelé Kraje Vysočina, nejkratší dobu prosychá u obyvatel v Ústeckém kraji.

Spotřeba palivového dřeva v ČR v roce 2015

Spotřeba palivového dřeva v ČR v roce 2015

Brikety a pelety

Kvůli dosažení lepších palivových vlastností se dřevo lisuje do briket a pelet. Dřevěné brikety a pelety domácnosti příliš nevyužívají. Jen zhruba 60 tis. domácností ročně spotřebovalo v roce 2015 přes 81 tis. tun dřevěných briket. Nejvíce se jich spálilo v Plzeňském a Olomouckém kraji (v obou kolem 11 tis. tun). V přepočtu na průměrný byt zvítězily kraje Pardubický a Karlovarský (2,5 tuny). Spotřeba dřevěných pelet byla ještě nižší – 47 tis. tun pelet spálilo necelých 26 tis. domácností. Na Středočeský kraj připadala čtvrtina spotřeby.

Využití obnovitelných zdrojů energie v domácnostech v roce 2015

Využití obnovitelných zdrojů energie v domácnostech v roce 2015

Do kategorie obnovitelných zdrojů energie patří také využití tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů a solárních termických systémů. Podle šetření Energo 2015 bylo 39 tis. domácností vybaveno tepelným čerpadlem, převládal typ vzduch-voda. Nejvíce jich bylo ve Středočeském kraji. Tepelná čerpadla využívalo 89 % domácností k vytápění a 63 % k ohřevu vody. Solárním termickým systémem disponovalo 54 tis. domácností a 86 % domácností ho využívalo k ohřevu vody. Nejvíce jich vlastnily domácnosti v Jihomoravském kraji. Přes 10 tis. domácností vlastnilo fotovoltaický systém.

Autor: , oddělení statistiky energetiky
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Lze uchovat energii pro budoucnost? Třeba v lese

Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) poskytuje dřevní hmota v současnosti až 40 % celosvětové dodávky energie z obnovitelných zdrojů. Představuje stejný objem jako větrná, vodní a sluneční energie dohromady.

Lidé v regionech soudržnosti se potýkají s více typy ohrožení

Ilustrační foto

Dá se chudoba vyčíslit? Ano, například pomocí čtyř indikátorů. V Evropské unii se počítají za všechny členské země i za regiony soudržnosti NUTS2. V České republice se v období 2014 až 2016 potýkalo se dvěma a více typy ohrožení chudobou v průměru 4,9 % osob.

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

ilustrativní fotka

Zásadním předpokladem dobrého hospodaření domácnosti je zapojení jejích členů na trhu práce. S tím souvisejí vyšší příjmová úroveň domácnosti a následně nižší riziko materiální deprivace. Tyto rizikové aspekty se v posledních pěti letech v ČR snižují.

Budoucnost statistiky spotřeb energií

Ing. Radek Matějka

Poslední podrobné šetření spotřeby paliv a energií v domácnostech se uskutečnilo v roce 2004 a od té doby došlo ve spotřebě domácností k řadě strukturálních změn.

Čtyři pětiny domácností jsou zatepleny

ilustrativní fotka

Nejčastěji s úsporou tepla pomáhají domácnostem nová okna. Energeticky méně náročné jsou domy postavené po roce 1991.

Výběr paliva ovlivňuje dostupnost zdrojů

ilustrativní fotka

Struktura spotřeby paliv a energií se liší mezi venkovem a městem i mezi Čechami a Moravou se Slezskem. Ovlivňuje ji podíl rodinných a bytových domů, dostupnost přírodních zdrojů i regionální zvyklosti.

Sušičku prádla má 5 % domácností

ilustrativní fotka

Z výsledků šetření Energo 2015 se dá vyčíst, kterými spotřebičemi jsou domácnosti vybaveny, jak často je využívají a jakým energetickým třídám dávají přednost.

Co ukázalo Energo 2015

ilustrativní fotka

Spotřeba energií v českých domácnostech není zanedbatelná. Z pohledu celkové konečné spotřeby tvoří zhruba jednu čtvrtinu. Ze šetření ČSÚ Energo 2015 vyplynulo,
že nejvíce energie využijí domácnosti na vytápění.

Energetika toho o domácnostech moc neví

Mgr. Jakub Vít

Jakub Vít je ředitelem Národního centra energetických úspor. Tato nezisková organizace vznikla z iniciativy Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR a soukromého sektoru – energetických společností v roce 2016. „Hlavním úkolem bylo napomoci státu plnit poslední závazek energetickoklimatické politiky EU, a to je energetická účinnost,“ říká odborník na energetiku, který již netrpělivě vyhlíží publikování výsledků šetření Energo 2015.

Spotřeba domácností za dvacet let vzrostla o dvě třetiny

Ilustrační foto

V období 1995 až 2015 výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly téměř o 60 %. Důvodem byl nejen nárůst příjmů, ale také změna spotřebního chování domácností.

Vývoj informačních systémů o energetice

Ing. Josef Vlášek

Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.

K situaci na energetickém trhu

Ing. Josef Vlášek

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru. Po havárii v japonské Fukušimě a následném