Přehled událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 02/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

ČSÚ se dlouhodobě těší vysoké důvěře veřejnosti. Statistické údaje ČSÚ jsou cenným zdrojem informací. Marek Malý novým předsedou České statistické společnosti. Předseda slovenských statistiků v Praze. Zahraniční obchod se zemním plynem. Profesor Lubomír Cyhelský znovu oceněn. Výtvarná skupina Et cetera vystavuje v prostorách ČSÚ. ČSÚ spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Iva Ritschelová na jednáních v Lucemburku.

ČSÚ se dlouhodobě těší vysoké důvěře veřejnosti

Českému statistickému úřadu důvěřuje 60 % občanů. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění je to nejvíc v porovnání s jinými institucemi. Nepatrně větší důvěru mají občané pouze v obecní zastupitelstva a ve starosty, ovšem při zřetelně vyšším podílu explicitně nedůvěřujících. Úřad se těší vysoké, třípětinové důvěře dlouhodobě. Většina dotázaných považuje informace, které ČSÚ poskytuje, za důvěryhodné, přesné a politicky nestranné. V povědomí veřejnosti je jeho činnost spojena především se sčítáním lidu, domů a bytů, se zpracováváním výsledků voleb či s ekonomickými statistikami. Podle zprávy CVVM je ČSÚ třemi čtvrtinami občanů považován za odbornou instituci.

Statistické údaje ČSÚ jsou cenným zdrojem informací

Český statistický úřad byl v roce 2016 uveden jako zdroj informací v 29 tis. článků a reportáží v různých médiích. Z analýzy monitoringů médií vyplývá, že je to o 8 tis. publikačních výstupů více než v předchozím roce. Nejvíce výstupů o ČSÚ a jeho datech bylo v roce 2016 publikováno na internetu (60 %), téměř třetina (32 %) vyšla tiskem, 4 % odvysílaly televize a 4 % rádia. Konkrétní zástupci ČSÚ byli v médiích citováni v 2 481 výstupech, což je o 74 % více než v roce 2015. V roce 2016 zodpověděl ČSÚ více než 1 240 přímých dotazů novinářů. Ti se na Úřad nejčastěji obraceli prostřednictvím e-mailu. Na twitteru jsme zveřejnili 442 příspěvků. Účet @statistickyurad měl ke konci roku 8 820 sledujících, tj. o 2 tis. více než v roce 2015.

Marek Malý novým předsedou České statistické společnosti

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické společnosti spojená s volbou jejího předsedy a dalších členů výboru na funkční období 2017 až 2019. Účastníky přivítal ředitel sekce makroekonomických statistik Jaroslav Sixta. Připomenul dosavadní spolupráci Českého statistického úřadu a České statistické společnosti. Předsedou Společnosti byl zvolen dlouholetý člen výboru Marek Malý ze Státního zdravotnického ústavu, který tuto funkci bude zastávat místo Hany Řezankové z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, jež byla předsedkyní ČStS uplynulé čtyři roky. Předsedkyně ČSÚ Iva Ritsche­lová se 16. února setkala s novým vedením České statistické společnosti a za dosavadní vynikající spolupráci poděkovala nyní již bývalé předsedkyni Haně Řezankové, jíž v lednu skončil mandát.

 

Hana Řezanková, Iva Ritschelová a Marek Malý.

Hana Řezanková, Iva Ritschelová a Marek Malý.

Předseda slovenských statistiků v Praze

V polovině ledna navštívila ČSÚ slovenská delegace. Předsedkyně Iva Ritsche­lová přivítala nového šéfa Štatistického úradu Slovenskej republiky Alexandra Balleka. Pracovní program byl zahájen dopoledním jednáním. Debata se vedla o spolupráci obou úřadů nejen v kontextu konkrétních statistik, ale i legislativního prostředí. Kromě jiného spolu předsedové diskutovali o přípravě sčítání lidu v Česku a na Slovensku nebo o implementaci nařízení o evropské statistice.

Alexander Ballek na návštěvě předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové a jejích spolupracovníků.

Alexander Ballek na návštěvě předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové a jejích spolupracovníků.

Zahraniční obchod se zemním plynem

ČSÚ připravuje aktualizaci metodiky pro zachycení zahraničního obchodu se zemním plynem. Bude spočívat v používání dopočtu podle výsledků energetické statistiky. Model vychází z metodiky Eurostatu a reaguje na výzvy související s globalizací trhu. Umožní zachovat vysokou vypovídací hodnotu daných údajů. Ve čtvrtek 2. února Úřad prezentoval tuto aktualizaci zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a České národní banky. Dne 16. února ji představil externím uživatelům z řad analytiků. O připravované změně bude ČSÚ řádně a včas informovat. Detaily se také dočtete v příštím vydání Statistika&My.

Profesor Lubomír Cyhelský znovu oceněn

Rektorka Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) Bohuslava Šenkýřová udělila 21. února 2017 medaile za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti třem vysokoškolským profesorům: Vladislavu Pavlátovi, Františku Zichovi a také Lubomíru Cyhelskému. Ten se za dobu své dnes již šedesátileté pedagogické praxe významně podílel na rozvoji státní statistické služby. V roce 1965 stál u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro pracovníky státní i resortní statistiky. Na katedře financí Fakulty ekonomických studií VŠFS přednášel Lubomír Cyhelský od roku 2006. Více na http://bit.ly/2m7eeiS.

Výtvarná skupina Et cetera vystavuje v prostorách ČSÚ

Ve středu 1. února 2017 se v budově Českého statistického úřadu v Praze uskutečnila vernisáž uměleckých děl výtvarné skupiny Et cetera. V úvodním slovu představila předsedkyně úřadu Iva Ritschelová autory děl: Teodora Buzu – autora obrazů, Tomáše Perglera – autora soch a Vlastimila Slabého – autora fotografií. Čestným hostem na vernisáži byl moldavský velvyslanec Vitalie Rusu a spisovatel Petr Pazdera Payne, který přednesl báseň. Prodejní výstava potrvá až do konce března 2017.

Výtvarná skupina Et cetera

ČSÚ spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Ve druhém únorovém týdnu letošního roku začal na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně letní semestr a s ním už tradičně cyklus přednášek pro studenty Fakulty managementu a ekonomiky. V letošním 12. ročníku přichystaly pracovnice Oddělení informačních služeb ČSÚ ve Zlíně pro posluchače prvních a druhých ročníků dvě přednášky. V předmětu Metody statistických analýz se zaměřily na prezentaci hlavních činností a poslání ČSÚ s důrazem na vydávané publikace, nabízené časové řady a prezentaci aktuálních dat na webu. V Aplikované statistice pak představily databáze používané pracovníky informačních služeb ve Zlíně.

Iva Ritschelová na jednáních v Lucemburku

Na začátku února se předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová zúčastnila hned několika jednání v Lucemburku. Dne 8. února se setkala s velvyslancem České republiky v Lucemburku Petrem Kubernátem a členem Evropského účetního dvoru (ECA) za ČR Janem Gregorem. Předmětem diskuze byly kromě jiného dopady brexitu na Česko, a to včetně souvislostí v oblasti zahraničního obchodu. O den později se předsedkyně Iva Ri­tschelová zúčastnila jednání Výboru pro evropský statistický systém (ESSC), které vedla Mariana Kotzeva zastupující prezidenta Eurostatu. Bod týkající se statistiky energetiky byl z programu jednání nakonec stažen a byl vrácen do procedury projednání. Po skončení zasedání ESSC se předsedkyně ČSÚ zapojila do jednání se zástupci Evropské centrální banky a ECA. Tématem bylo ukončení členství Velké Británie v Evropské unii a možné dopady na Českou republiku.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Odešel profesor Lubomír Cyhelský

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.

Ve věku 88 let zemřel 22. ledna nestor české statistiky pan profesor Lubomír Cyhelský. Odešla nepřehlédnutelná a charismatická osobnost českého univerzitního prostředí, neúnavný propagátor výuky statistiky i statistické vědy. Odešel člověk, který celý svůj život zasvětil rozvoji a popularizaci statistického oboru.

Přehled událostí z ČSÚ

ilustrativní fotka

Experti na národní účty navštívili ČSÚ. Studenti se zajímali o statistiku. Tiskové konference v ČSÚ. Setkání bývalých zaměstnanců.