Církev dostává nejvíce

Dary od domácností, firem i z veřejných zdrojů používají neziskové instituce na financování svého provozu. Pokud do tohoto balíčku započteme i přijaté členské příspěvky, pak nejvíce příspěvků na provoz dostávají církevní instituce.

Z velkých neziskových institucí poskytly v roce 2014 nejvíce darů obecně prospěšné společnosti nebo ústavy. Celkem 97,6 % z těchto darů šlo ve formě finanční pomoci do zahraničí. Sem patří dary takových neziskových institucí, jako jsou Člověk v tísni nebo ADRA.

Dary poskytnuté neziskovými institucemi v období 2011 až 2014

Dary poskytnuté neziskovými institucemi v období 2011 až 2014

Na druhém místě žebříčku poskytování darů se umístily nadace a nadační fondy. Většinu z nich (62,5 %) věnovaly jiným nepodnikatelským právnickým osobám a zhruba 36 % pak přímo fyzickým osobám. Podíl naturálních darů byl ovšem nízký, činil pouze 10,7 %. Naopak malé nadace a nadační fondy, ve kterých pracuje maximálně devět zaměstnanců, věnovaly přes jednu třetinu darů (30,4 %) v naturáliích. Například na zdravotní pomůcky, služby ve zdravotnictví a vzdělávání přispěly dary v hodnotě 380,8 mil. Kč. Nejméně darů poskytly pobočné spolky, a to ve výši 2,1 mil. Kč.
ČSÚ šetří pouze jednou za pět let malé neziskové instituce, ve kterých pracuje nejvíce 9 zaměstnanců. V roce 2012 poskytla malá sdružení dary ve výši 631,7 mil. Kč, celkem 95,4 % jejich darů směřovalo do zahraničí. Naturální dary pak měly hodnotu celkem 529,5 mil. Kč. Jednalo se hlavně o ošacení (48,6 %), zdravotní pomůcky a potraviny.

Přijaté příspěvky (dary) určené na provoz neziskových institucí v roce 2014 (v %)

Přijaté příspěvky (dary) určené na provoz neziskových institucí v roce 2014 (v %)