Dobrovolníci v Česku

Na každého Čecha ve věku 15–60 let připadalo v roce 2014 průměrně 7,2 hodiny
za rok dobrovolnické práce. Skuteční dobrovolníci však odpracovali 49,6 hodin za rok.

Dobrovolníkem je každý, kdo bez nároku na finanční nebo materiální odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních. Z pohledu statistiky musí tuto činnost provádět minimálně jednu hodinu za dané období. Patří sem i takové činnosti, jako je například pomoc sousedům, pokud ji člověk vykonává pravidelně. Podle údajů neziskových institucí lidé jako dobrovolníci v roce 2014 odpracovali 45,6 mil. hodin.
Každý člověk ve věku 15–60 let tak průměrně odpracoval 7,2 hodin ročně. Na odhadem 920 tis. dobrovolníků vychází, že každý z nich odpracoval průměrně 49,6 hodin za rok. Jelikož dobrovolník může pracovat i pro více neziskových institucí, v satelitním účtu neziskových organizací se počet dobrovolníků publikuje v podobě úvazků přepočtených na plnou pracovní dobu (FTE). Dobrovolníci tvořili v roce 2014 po přepočtu „pouze“ 26 414 úvazků.
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky je v satelitním účtu neziskových institucí oceněn průměrnou hodinovou mzdou. Podle Informačního systému o průměrných výdělcích činila v roce 2014 celkem 126 Kč. Odhadovaná výše mezd dobrovolníků tak byla 5,8 mld. Kč, což odpovídá 0,13 % HDP.
Vývoj počtu odpracovaných hodin dobrovolníky není jednoznačný a ovlivňují ho různé živelné katastrofy, například povodně. V letech 2005 až 2007 tak byl počet hodin odpracovaných dobrovolníky vyšší. Například v roce 2007, kdy Českou republiku zasáhl tento ničivý živel, odpracovali dobrovolníci 83,2 mil. hodin. V ostatních sledovaných letech to bylo v průměru „jen“ 43,7 až 47,2 mil. hodin.

Počet dobrovolníků a odpracovaných hodin podle právních forem a velikosti neziskové instituce v období 2011 až 2014

Počet dobrovolníků a odpracovaných hodin podle právních forem a velikosti neziskové instituce v období 2011 až 2014

Protože malé neziskové instituce šetří ČSÚ plošně pouze jednou za pět let, počet dobrovolníků za rok 2014 lze pouze odhadovat. Nejvíce dobrovolníků pracuje pro sdružení. Ze šetření v roce 2012 vyplynulo, že v malých sdruženích působilo celkem 608 tis. dobrovolníků. Odpracovali v nich 30,5 mil. hodin, což průměrně odpovídá 50,1 hodinám na dobrovolníka za rok. Pro srovnání: šetření z roku 2014, které sledovalo velká sdružení, ukázalo, že zde 195 tis. dobrovolníků odpracovalo 15,5 mil. hodin za rok. Z toho vyplývá, že každý dobrovolník odpracoval ve velkém sdružení více než v malém, a to 80 hodin ročně.
Nejméně dobrovolníků působilo v malých obecně prospěšných společnostech. V roce 2013 zde pouze 3,8 tis. z nich odpracovalo 215,9 tis. hodin za rok. V přepočtu na osobu to bylo průměrně 56,5 hodin. Velké nadace a nadační fondy vykázaly v roce 2014 jen 19 dobrovolníků.

V ČR se neprovádí žádné šetření dobrovolníků v domácnostech. Proto odhady ČSÚ o této skupině obyvatelstva vycházejí pouze z údajů, které má k dispozici od neziskových institucí. Ani ty však nejsou kompletní. Nebýt toho, údaje o dobrovolnících by byly mnohem validnější.