Neziskové instituce v makroekonomice

Neziskové instituce hrají v chodu společnosti významnou roli, kterou ovšem statistika národních účtů ne plně doceňuje. Důvody jsou především metodické.

Neziskové instituce hrají v chodu společnosti významnou roli, kterou ovšem statistika národních účtů ne plně doceňuje. Důvody jsou především metodické. Metodika nezahrnuje do produkce, a tím i do přidané hodnoty, výsledky dobrovolnické práce. V ukazatelích výroby chybí práce v oblasti sociálních služeb, životního prostředí, péče o děti a práce vykonané v odborných asociacích či profesních organizacích, která je vykonávána dobrovolně, tedy není placena.
Naštěstí statistika nabízí i další údaje, které standardní konvenční přístupy překonávají, a způsoby měření a povahu výsledných dat více přizpůsobuje specifikám daných institucí. Těmito produkty jsou zejména tzv. satelitní účty, které makroekonomické údaje národních účtů představují a doplňují o další důležité informace. Stejně tak je tomu i v případě neziskových institucí. Již od roku 2007 ČSÚ nabízí uživatelům údaje Satelitního účtu neziskových institucí (SÚNI). Dostupná časová řada v současnosti zahrnuje již desetiletou periodu od roku 2005 do roku 2014.
A v čem je tedy hlavní přidaná hodnota SÚNI? Významným příspěvkem je nejen úplnost pokrytí neziskových institucí, které jsou jinak zařazeny hned v několika ekonomických sektorech, ale zejména právě ocenění práce dobrovolníků. Je to důležité, neboť z ekonomického pohledu je práce dobrovolníků významným vstupem do činnosti neziskových institucí. Absence pozorovatelné platby za práci vytváří přirozený problém s oceněním. Druhým podstatným prvkem SÚNI je ucelenost obrazu o neziskových institucích. Nicméně je třeba přiznat, že počet skutečně aktivních neziskových institucí je nejistý, a to vzhledem k menší dostupnosti informací o ukončení jejich činnosti. V SÚNI lze také sledovat zdroje financování činnosti všech neziskových institucí, rozsah zapojení do peněžního a naturálního rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti, finanční situaci neziskových institucí a mnoho dalších aspektů souvisejících s jejich aktivitami .