Předsedkyně ČSÚ ve Statistické komisi OSN

Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, se zúčastnila 48. zasedání Statistické komise OSN. Na jednání moderovala doprovodný seminář organizovaný Statistickou divizí OSN a vystoupila s projevem na akci OECD a Stálé mise ČR při OSN v New Yorku.

Zasedání Statistické komise OSN se konalo ve dnech 7. až 10. března 2017 v New Yorku. Před jednáním Komise se uskutečnilo Fórum oficiální statistiky na vysoké úrovni. Zabývalo se rolí, kterou hraje globální statistický systém v monitorování pokroku naplnění Agendy 2030.

Rezoluce o indikátorech udržitelného rozvoje

Hlavním bodem čtyřdenního jednání Statistické komise OSN byla problematika dat a indikátorů udržitelného rozvoje. Intenzívně se zde diskutoval návrh indikátorového rámce Cílů udržitelného rozvoje, které jsou součástí Agendy 2030. Nejspornějším bodem se stal návrh rezoluce, kterou by měl být indikátorový rámec schválen na politické úrovni. V reakci na vystoupení Indie, Číny a několika dalších států bylo upraveno znění některých pasáží. Dne 10. března byl návrh rezoluce Statistickou komisí schválen. Po projednání v Hospodářské a sociální radě
(ECOSOC) v červnu 2017 by měl být návrh rezoluce předložen Valnému shromáždění OSN. Očekává se, že by ji mělo schválit do září 2017.

70 let Statistické komise OSN

Statistická komise OSN byla založena v roce 1947. Je nejvyšším rozhodovacím orgánem OSN pro mezinárodní statistické aktivity a funkční komisí Hospodářské a sociální rady OSN. Zároveň dohlíží na činnost Statistické divize OSN. Historicky první zasedání Komise se konalo v roce 1947 v New Yorku a zúčastnili se ho také zástupci mezivládních organizací FAO, ILO a UNESCO.

Vystoupení Ivy Ritschelové

Během jednání Komise se konala celá řada doprovodných akcí. Předsedkyně ČSÚ moderovala seminář Statistické divize OSN s názvem Podpora ofi­ciální statistiky pro monitoring environmentálních indikátorů udržitelného rozvoje. Ve svém úvodním slovu zde zdůraznila úlohu oficiální statistiky v Agendě 2030, potřebu kvalitních a nezávislých údajů a roli mezinárodních organizací v oblasti podpory globálního rozvoje statistiky. Na společném semináři OECD a Stálé mise ČR při OSN v New Yorku na téma Využití dat a nástrojů OECD pro podporu cílů udržitelného rozvoje pak prezentovala praktické zkušenosti ČSÚ s implementací koncepce udržitelného rozvoje Agenda 2030, zejména pak s tvorbou indikátorového rámce na národní úrovni. Kriticky zhodnotila globální postup a pozastavila se nad hlavními, zatím nedořešenými problémy.

Jiří Muchka, rada vyslance Stálé mise ČR při OSN v New Yorku a Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku.

Jiří Muchka, rada vyslance Stálé mise ČR při OSN v New Yorku a Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku.