Tipy pro Vás

Twitter: World Health Organization. Kniha: CEPALSTAT: Statistická ročenka Latinské Ameriky a Karibiku. Infografika: Eurostat: Z vedoucích pracovníků je třetina žen. Eurostat: Spotřebitelské ceny v zemích EU v roce 2015. Eurostat: Jak se žije ženám v Eu.

Twitter:

World Health Organization

Informace na twitterovém účtu Světové zdravotnické organizace (WHO) sleduje 3,4 mil. uživatelů. Ti všichni mají přehled o různých oblastech zdravotnické statistiky. Díky účtu dostávají informace o aktuální epidemiologické situaci. Jeho prostřednictvím si připomenou různé světové události, jako je například Světový den zdraví. Tento účet mj. také pomáhá v nouzových situacích sdílet důležité informace prostřednictvím twitterových upozornění. Více ZDE.

World Health Organization_2

World Health Organization_1

 

Kniha:

CEPALSTAT: Statistická ročenka Latinské Ameriky a Karibiku

Statistická ročenka Latinské Ameriky a Karibiku byla vydána ve dvou verzích. Tištěná publikace obsahuje základní přehled o ekonomické a sociodemografické situaci regionu. Nechybí ani údaje o životním prostředí. Elektronická verze je rozšířená o detailnější informace z uvedených oblastí a obsahuje navíc delší časové řady. Více ZDE.

CEPALSTAT: Statistická ročenka Latinské Ameriky a Karibiku

 

Infografika:

Eurostat: Z vedoucích pracovníků je třetina žen

Mezi řídícími pracovníky byla v zemích EU28 v roce 2014 pouze třetina žen. Jejich průměrný plat byl o čtvrtinu nižší než u mužů. Jedinou zemí, kde bylo v manažerských pozicích více žen než mužů, bylo Lotyšsko (53 %). Následovaly Bulharsko a Polsko (44 %), a Irsko (43 %). Na opačném konci řebříčku stály Německo, Itálie a Kypr (22 % žen v řídících pozicích), Belgie a Rakousko (23 %). Poslední zemí, v níž ve vedoucích pozicích byla méně než čtvrtina žen, bylo Lucembursko (24 %).
Více ZDE.

Eurostat: Z vedoucích pracovníků je třetina žen

 

Eurostat: Spotřebitelské ceny v zemích EU v roce 2015

Nová interaktivní infografika Eurostatu porovnává ceny potravin v členských zemích Evropské unie v roce 2015. Výběrem produktu se zobrazí státy s nejvyšší a nejnižší cenovou hladinou. Výběrem členského státu EU se ukáže jeho umístění v žebříčku. Infografiku si můžete prohlédnout na stránkách ČSÚ. Více ZDE.

Eurostat: Spotřebitelské ceny v zemích EU v roce 2015

 

Eurostat: Jak se žije ženám v Eu

U příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnil Eurostat infografiku, v níž porovnává život žen a mužů z různých úhlů pohledu. Např. mezi ženami ve věku 30–34 let je 44 % těch, které mají vyšší vzdělání než středoškolské s maturitou, zatímco mezi stejně starými muži je to o 10 procentních bodů méně. Největší rozdíly ze všech zemí EU28 byly zaznamenány v Lotyšsku, kde více než polovina (55 %) žen v této věkové skupině dosáhla na vyšší odborné či univerzitní vzdělání, mezi muži jich bylo pouze 28 %. Naopak v Německu nebyly zaznamenány žádné rozdíly, shodně třetina mužů i žen ve věku 30–34 let kdysi pokračovala ve svém vzdělávání i po maturitě a toto vzdělání úspěšně ukončila. Více ZDE.

 Jak se žije ženám v Eu

WHO: Světový den sluchu

Tématem letošního Světového dne sluchu je Pozornost ke sluchové ztrátě: investice s dobrým zvukem. Upozorňuje na hospodářský dopad ztráty sluchu. Ztráta sluchu představuje vysoké náklady pro ekonomiku v celosvětovém měřítku a má významný dopad na životy postižených. Plány řešení ztráty sluchu jsou k dispozici a jsou nákladově efektivní. Na celém světě žije 360 mil. lidí se zhoršeným sluchem (5,3 % světové populace, z toho je 32 mil. dětí). Většina z nich se nachází v méně rozvinutých oblastech světa (Asie, Tichomoří a subsaharská Afrika). Přibližně polovině případů poškození sluchu v dětském věku by se dalo zabránit prostřednictvím preventivních opatření. Více ZDE.

Světový den sluchu