Podíl volných míst je v Česku nejvyšší v Unii

Podíl volných pracovních míst se v České republice za poslední tři roky zvýšil o 2 p. b. To je nejvíce v EU.

Podíl volných pracovních míst na jejich celkovém počtu je indikátorem, který se využívá ke sledování nerovnováhy na trhu práce. Umožňuje přesnější zacílení politiky proti nezaměstnanosti. Za poslední tři roky se v EU mírně zvýšil, po celý rok 2016 se držel na úrovni 1,8 %.
Česká republika už několik měsíců dosahuje nejnižší míry nezaměstnanosti ze států EU. Příznivý ekonomický vývoj se promítl i na pracovním trhu, kde roste počet volných pracovních míst, takže zaměstnavatelé mají problém najít vhodné uchazeče. Podíl volných pracovních míst v ČR během posledních tří let výrazně vzrostl, nejvíce v celé EU. V 1. čtvrtletí 2014 činil tento podíl 1,0 % a na konci roku 2016 dosáhl 3,0 %. Česko se tak již tři čtvrtletí v řadě ocitá na vrcholu žebříčku států EU.
Těsně za ním je Belgie s 2,9 % volných pracovních míst. Třetího nejvyššího podílu dosáhlo Německo (2,6 %). Na opačném konci srovnání se umístily země, které trpí vysokou nezaměstnaností, jako jsou Řecko (0,3 %), Kypr (0,6 %) nebo Portugalsko (0,7 %). I když jsou žebříčky míry nezaměstnanosti a podílu volných pracovních míst do značné míry symetrické, existují výjimky. Jednou z nich je výše zmíněná Belgie, kde míra nezaměstnanosti dosahuje průměru Unie. Opačným příkladem je Polsko, které má jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v EU, ale podíl volných pracovních míst činil 0,7 % (4. nejnižší).

Podíl volných pracovních míst v EU ve 4. čtvrtletí 2016 (v %)

Podíl volných pracovních míst v EU ve 4. čtvrtletí 2016 (v %)