Přehled událostí z ČSÚ

První velikonoční market ČSÚ se vydařil. Příběh statistiky již doputoval do Jihlavy. Jaká bude Společnost 4.0? Experti na environmentální statistiku se sejdou v Praze. CentropeSTATISTICS: setkání k projektu se uskutečnilo ve Vídni. Česká statistická rada zasedala. Mezinárodní spolupráce s ČSÚ.

První velikonoční market ČSÚ se vydařil

První velikonoční market Českého statistického úřadu se konal v pondělí 10. dubna v prostorách atria budovy na pražské Skalce. Zúčastnily se ho Dětský domov Ústí nad Labem Severní Terasa, BONA, o. p. s., a Fokus Labe, z. ú. Zaměstnanci ČSÚ si mohli zakoupit pomlázky, dekorovaná vajíčka, velikonoční magnety, ozdoby do květináčů a travnatých misek či textilní zvířátka. Utržené peníze putovaly na charitativní účely. „Velikonoční market se vydařil. Celkový výtěžek dosáhl řádu desetitisíců korun. Nad rámec toho jsem se ještě rozhodla věnovat všem třem organizacím osobní sponzorský dar. Společnostem by měl přispět k tomu, aby nadále mohly provádět svou prospěšnou činnost a realizovat projekty, jež pomáhají potřebným, konkrétně osobám s duševním onemocněním a dětem bez domova,“ uvedla Iva Ritsche­lová, předsedkyně ČSÚ, která je dlouholetou patronkou ústeckého dětského domova. V červnu s těmito dětmi plánuje další výlet, již podruhé se společně vydají na Kokořínsko.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se zástupci neziskových organizací.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se zástupci neziskových organizací.

Příběh statistiky již doputoval do Jihlavy

Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Jihlavě ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jihlavě představilo jihlavské veřejnosti v prostorách knihovny výstavu plakátů Příběh statistiky. Výstava byla čtenářům knihovny přístupná od 13. března do 7. dubna. Při zahájení výstavy hovořili statistici například o historii a výsledcích sčítání nebo o vývoji územního členění státu.

Jaká bude Společnost 4.0?

Začátkem dubna se sešli účastníci pracovních skupin Hospodářství a Školství, vzdělávání a kvalifikace na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni. Miloslav Chlad, ředitel KS ČSÚ v Plzni, zde hovořil o demografii, vzdělávání či situaci na trhu práce v Plzeňském kraji. Zástupci z krajského úřadu, Regierung der Oberpfalz, regionální hospodářské komory, středního a vyššího školství a dalších institucí diskutovali o vlivu 4. průmyslové revoluce na společnost.

Experti na environmentální statistiku se sejdou v Praze

Ve dnech 3. až 5. května 2017 se uskuteční v pořadí již 4. jednání Expertní skupiny pro environmentální statistiku (Expert Group on Environment Statistics – EGES). Všechna předchozí jednání této skupiny pod vedením Ivy Ritschelové, předsedkyně ČSÚ, se konala v sídle OSN v New Yorku. Letošní zasedání se po dohodě s předsedou Statistické divize OSN Stefanem Schweinfestem bude konat v prostorách statistického úřadu v Praze.
EGES je tým složený z desítek expertů reprezentujících všechny regiony světa, rozvojové i rozvinuté země včetně řady významných mezinárodních organizací. Expertní skupina svými aktivitami podporuje implementaci Rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí (Framework for Development of the Environmental Statistics – FDES), jehož aktualizovaná verze byla schválena Statistickou komisí OSN v roce 2013. Na přípravě strategického dokumentu se také významně podíleli experti ČSÚ.
Současně s Rámcem byl schválen i program pro podporu jeho implementace. Aktuálně se skupina EGES zabývá přípravou metodického manuálu k nové verzi Rámce. Po jeho ukončení budou následovat aktivity v oblasti technické asistence a zaškolování odborných pracovníků ve vybraných rozvojových zemích.

CentropeSTATISTICS: setkání k projektu se uskutečnilo ve Vídni

Koncem března ve Vídni proběhl další workshop k projektu CentropeSTATISTICS. V rámci regionu Centrope jsou zahrnuta příhraniční území České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Za Českou republiku jsou do projektu zapojeny kraje Jihočeský a Jihomoravský a Kraj Vysočina.
Letošního jednání se za ČSÚ zúčastnili Irena Votrubová z KS ČSÚ v Českých Budějovicích a Jan Honner z odboru informačních služeb z ústředí ČSÚ.

Česká statistická rada zasedala

Dne 31. března se konalo 56. zasedání ČSR. Byly na něm představeny prioritní úkoly ČSÚ pro rok 2017: koordinace státní statistické služby, příprava monitorovacího rámce k Agendě 2030 a k ČR 2030 včetně meziresortní koordinace, využití administrativních „scanner“ dat z obchodních řetězců a příprava SLDB 2021. Členové rady byli informováni o vývoji v oblasti statistiky odpadů a o rozpočtu 2017 či o střednědobém výhledu státního rozpočtu na roky 2018–2019.

Mezinárodní spolupráce s ČSÚ

O problematice šetření o životních podmínkách a příjmech domácností jednali v ČSÚ ve dnech 20. až 22. března zástupci statistických úřadů balkánských zemí. Své již desetileté zkušenosti s jednotlivými procesy Výběrového šetření Životní podmínky domácností (SILC) se snažili předat pracovníci odboru šetření v domácnostech kolegům z Albánie, Bosny a Hercegoviny a Kosova. Na druhé straně dotazy a zkušenosti zahraničních odborníků jim přinesly nové informace a podněty, díky kterým mohli porovnat odlišné podmínky v jiných zemích.