Vývoj indexů cen nových bytů v Praze nepřekvapuje, ceny rostou

Ceny nových bytů v Praze sleduje ČSÚ již přes deset let. Poprvé je začal zveřejňovat v polovině června 2011. Úřad pravidelně publikuje index čtvrtletně 75. den po skončení kalendářního období.

Hlavním důvodem zveřejňování cen nových bytů v Praze bylo zapojení ČSÚ do Eurostatem metodicky koordinovaných mezinárodních statistik, které se týkají bydlení (Owner Occupied Housing). Indexy cen Český statistický úřad publikuje pouze za Prahu, kde je dostatečný počet staveb na to, aby mohli statistici spočítat relevantní index. Za ostatní města ČSÚ index nepublikuje, neboť na to nemá dostatek údajů.

Dlouhodobě mají největší váhu v indexu byty o velikosti 41–60 m²

Pro sběr údajů od developerských společností slouží Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů (Ceny NB 1-04). Český statistický úřad sleduje ceny podle pěti velikostních skupin bytů: do 40, 41–60, 61–80,
81–100 a 101 a více m². Ceny jsou udávány v Kč/m2. Skupiny mají při výpočtu indexu rozdílnou váhu, momentálně největší mají byty o velikosti 41–60 m².
Výkaz o cenách nových bytů obsahuje také další důležité upřesňující
informace, které mají sloužit k přesnému výpočtu. Jednou z nejdůležitějších je zadávání katastrálního území, protože bez tohoto údaje nelze byt nikam zařadit. Další podstatnou položkou je procento ceny půdy, které se podle metodiky Eurostatu do indexu nezapočítává.

Tempo růstu cen nemovitostí je vyšší než kdykoli předtím

V roce 2009 se v ČR projevily následky světové hospodářské krize, která přinesla celkový pokles cen nemovitostí. Růst v předchozím období vystřídal několikaletý pokles, který skončil v roce 2013. Pak začaly ceny nemovitostí pozvolna růst a ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhly průměrné ceny bytů úrovně první poloviny roku 2009. V současné době je tempo růstu podstatně vyšší než kdykoliv předtím.

Výsledný index za celou Prahu

Prahu tvoří 112 katastrálních území, které jsou pro výpočet indexu pospojovány podle přibližně stejné úrovně cenové hladiny do souvislejších celků. Výsledný index za celou Prahu je tvořen agregací těchto celků. Takto spočtený index je ještě porovnáván metodou srovnávání cen stejných bytů ve stejné lokalitě od stejného developera s předchozím obdobím. Celkový výsledek musí být v souladu s původně vypočteným indexem.
Publikaci o indexech cen nových bytů najdete vždy na internetových stránkách ČSÚ ZDE.

Index cen nových bytů (v %, 2010 = 100)

Index cen nových bytů (v %, 2010 = 100)