Podíl volných míst je v Česku nejvyšší v Unii

VYDÁNÍ: 04/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podíl volných pracovních míst se v České republice za poslední tři roky zvýšil o 2 p. b. To je nejvíce v EU.

Podíl volných pracovních míst na jejich celkovém počtu je indikátorem, který se využívá ke sledování nerovnováhy na trhu práce. Umožňuje přesnější zacílení politiky proti nezaměstnanosti. Za poslední tři roky se v EU mírně zvýšil, po celý rok 2016 se držel na úrovni 1,8 %.
Česká republika už několik měsíců dosahuje nejnižší míry nezaměstnanosti ze států EU. Příznivý ekonomický vývoj se promítl i na pracovním trhu, kde roste počet volných pracovních míst, takže zaměstnavatelé mají problém najít vhodné uchazeče. Podíl volných pracovních míst v ČR během posledních tří let výrazně vzrostl, nejvíce v celé EU. V 1. čtvrtletí 2014 činil tento podíl 1,0 % a na konci roku 2016 dosáhl 3,0 %. Česko se tak již tři čtvrtletí v řadě ocitá na vrcholu žebříčku států EU.
Těsně za ním je Belgie s 2,9 % volných pracovních míst. Třetího nejvyššího podílu dosáhlo Německo (2,6 %). Na opačném konci srovnání se umístily země, které trpí vysokou nezaměstnaností, jako jsou Řecko (0,3 %), Kypr (0,6 %) nebo Portugalsko (0,7 %). I když jsou žebříčky míry nezaměstnanosti a podílu volných pracovních míst do značné míry symetrické, existují výjimky. Jednou z nich je výše zmíněná Belgie, kde míra nezaměstnanosti dosahuje průměru Unie. Opačným příkladem je Polsko, které má jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v EU, ale podíl volných pracovních míst činil 0,7 % (4. nejnižší).

Podíl volných pracovních míst v EU ve 4. čtvrtletí 2016 (v %)

Podíl volných pracovních míst v EU ve 4. čtvrtletí 2016 (v %)

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nezaměstnanost v Unii klesá

ilustrativní obrázek

Míra nezaměstnanosti v členských zemích Evropské unie meziročně klesla o 0,9 procentního bodu. 

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

ilustrativní obrázek

Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.

Nezaměstnanost, 1 jev – 2 ukazatele

Ilustrační foto

Pokud chceme v České republice zkoumat nezaměstnanost, nabízí se nám dva základní ukazatele. Jsou jimi míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných osob. Oba ukazatele sledují tentýž jev, nezaměstnanost, a přesto je každý z nich jiný a poskytuje jiné výsledky. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Dlouhodobá nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997

ilustrativní obrázek

Počet lidí hledajících zaměstnání déle než jeden rok sestoupil na konci roku na rekordně nízkou úroveň. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převládají ženy a lidé ve vyšším věku. Naopak většina mladých lidí si je schopná nalézt zaměstnání do jednoho roku.

Nízká minimální mzda

ilustrativní fotka

Ve srovnání s Lucemburskem, které má nejvyšší minimální mzdu v Evropské unii, je česká pětinová. Ve Skandinávii se výše minimálních mezd nestanovuje.

Může za nízkou nezaměstnanost demografický vývoj?

ilustrativní obrázek

Přestože se ČR vejde do desítky států s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností v EU, v období nedávné recese se nezaměstnanost ve věku 15–64 let vyšplhala až na 7,8 %. Ovšem další vývoj byl nad očekávání skvělý a míra nezaměstnanosti nás směle zařadila před státy, jako jsou Německo, Rakousko či Velká Británie. Může to mimo jiné být důsledek stárnutí populace a odchodů silných ročníků do důchodu?