Růst tržeb v dopravě přetrvává

VYDÁNÍ: 04/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Za celý rok 2016 zaznamenaly v České republice tržby v dopravě v běžných cenách meziročně mírný růst, a to o 0,3 %. Po přepočtu do stálých cen tržby vzrostly o 1,1 % a vykázaly tak růst již sedmým rokem v řadě. Na pozitivní vývoj celého odvětví mělo vliv především 2. a 4. čtvrtletí roku, kde tržby rostly o více než 2,0 %. Největšího růstu dosáhlo skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 3,7 %). Vyšší tržby zaznamenala také železniční doprava (+2,5 %) a díky vývoji v druhé polovině roku také letecká doprava (+1,0 %). Zvýšení tržeb vykázala i vodní doprava (+3,5 %), která však má v našich podmínkách zanedbatelný podíl. Naopak i přes růst tržeb ve 4. čtvrtletí roku (o 20,8 %) se snížily celoroční tržby v potrubní dopravě, a to o 7,1 %. Dlouhodobě se nedaří poštovním a kurýrním činnostem, jejichž tržby klesaly již pátým rokem v řadě (nyní o 1,0 %). Objemově nejvýznamnější silniční doprava po třech letech růstu zaznamenala mírný pokles o 0,3 %. Rok 2016 byl přestupný a bylo o jeden pracovní den více, po očištění od vlivu kalendářních variací tržby v dopravě vzrostly o 0,6 %.

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2016

 

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2016

Kromě pozemní dopravy se na růstu podílela všechna odvětví

Ve 4. čtvrtletí 2016 v České republice vzrostly tržby za dopravní služby ve stálých cenách o 2,2 %. Růstu bylo dosaženo především díky vývoji ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kam patří například spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulace s nákladem, kde tržby vzrostly o 5,4 %. Vyšší tržby zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (+2,7 %). Konec roku byl příznivý i pro vývoj tržeb v letecké dopravě (+2,4 %) a vodní dopravě (+7,2 %). Naopak pokles zaznamenala silniční (–1,1 %) a železniční doprava (–0,2 %).

EU28 vykazuje nepřetržitě růst již od 2. čtvrtletí 2013

Eurostat publikuje data pouze v běžných cenách, tj. údaje popisující nominální vývoj tržeb, které jsou pro lepší srovnatelnost očištěny od kalendářních vlivů. V EU28 při meziročním srovnání takto upravených tržeb ve 4. čtvrtletí 2016 v dopravě došlo k růstu o 3,4 %. EU28 vykazuje nepřetržitě růst již od 2. čtvrtletí roku 2013. V jednotlivých členských zemích se vývoj v dopravě výrazně lišil. V ČR tržby zaznamenaly růst o 2,1 %, což bylo pod průměrnou hladinou EU28. Podobného zvýšení tržeb dosáhlo Rakousko (+1,9 %) a Finsko (+1,8 %). Dvouciferný růst byl evidovaný v Litvě (+12,7 %), Rumunsku (+11,5 %) a v Polsku (+10,9 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly pouze jihoevropské státy: Řecko o 1,8 %, Itálie o 0,5 % a Kypr o 0,4 %.

Tržby v dopravě v letech 2007–2016 (běžné ceny, očištěno od kalendářních vlivů)

Tržby v dopravě v letech 2007–2016 (běžné ceny, očištěno od kalendářních vlivů)

V prvních třech čtvrtletích roku 2016 se tržby v dopravě v EU28 vyvíjely podobně (růst od 0,7 % po 1,0 %), až ve 4. čtvrtletí vzrostly (v běžných cenách očištěné od kalendářních vlivů) o 3,4 %. Za celý rok 2016 vykázalo EU28 růst tržeb v dopravě o 1,4 %, avšak proti předchozím rokům se růst zpomalil (v roce 2014 o 5,0 %; v roce 2015 o 3,5 %).
V České republice tržby v dopravě v běžných cenách za celý rok 2016 (očištěné od kalendářních vlivů) meziročně stagnovaly. Stagnaci tržeb vykázalo také Finsko. Z pětice největších ekonomik vzrostly tržby všem státům s výjimkou Itálie, tj. Španělsku o 2,4 %, Velké Británii o 1,5 %, Německu o 1,3 % a Francii o 0,7 %. Již druhým rokem v řadě vzrostly dvouciferným tempem tržby Rumunsku, nyní o 13,0 %. Naopak nižší tržby oproti předchozímu roku zaznamenaly pouze Estonsko (o 2,5 %), Lotyšsko (o 2,4 %), Lucembursko (o 1,0 %) a Itálie (o 0,4 %). Z našich sousedů se dařilo navyšovat tržby v dopravě všem státům. Nejvíce Polsku (o 9,6 %), Slovensku (o 3,7 %), výše zmíněnému Německu a také Rakousku (o 0,2 %).

Autor: , oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Doprava rostla nejvíce za posledních jedenáct let

ilustrační foto

V roce 2018 vzrostly tržby v dopravě a skladování v ČR nejvíce za posledních jedenáct let. Pokles tržeb byl zaznamenán pouze v březnu a v prosinci. Naopak nejvyšší reálný růst tržeb byl v lednu.

Tržby ve službách stále rostou

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v 1. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 5,8 %, a plynule tak navázal na růst v předchozích čtvrtletích. Nejvíce rostlo odvětví informačních a komunikačních činností.

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Závěr roku 2016 přinesl zlom v cenovém vývoji

ilustrativní obrázek

Ekonomický vývoj v roce 2016 byl příznivý. Rostl hrubý domácí produkt a výsledky zahraničního obchodu dosáhly nového maxima, zlepšovala se i situace na trhu práce. Nejvýznamnější bylo oživení cenového růstu v posledním čtvrtletí.

Tržby ve službách se vrátily k růstu

ilustrativní foto

Po poklesu v předchozím čtvrtletí se v ČR ve 3. čtvrtletí 2016 tržby v běžných cenách v odvětví služeb meziročně zvýšily.

Růst služeb zpomalil

Ilustrační foto

Za posledních pět kvartálů se tržby ve službách v 1. čtvrtletí 2016 zvyšovaly meziročně nejpomaleji.

Tržby v dopravě v Česku za rok 2015 stagnovaly

ilustrativní obrázek

Po předchozích pěti letech růstu se vloni tržby v dopravě a skladování dostaly pod unijní průměr. ČSÚ informuje, že růst však vykázala pozemní a potrubní doprava.

Tržby v dopravě rostly

ilustrační foto

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Služby ve znamení růstu

ilustrativní obrázek

V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v ČR se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb.

Služby v EU stagnovaly

Ilustrační foto

Objemově nejvýznamnějším odvětvím v rámci služeb je doprava a skladování, a to nejen v ČR, ale ve většině zemí EU27.

Tržby v dopravě rostly především koncem roku

ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě se v průběhu roku 2013 postupně zvyšoval. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok, dosáhla doprava v prosinci, což bylo ovlivněno nízkou základnou v předchozím roce.

Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

Železniční nákl. doprava

V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.

Nejčastěji se přepravujeme MHD, nejméně lodí

Výkony osobní přepravy

V roce 2012 bylo v osobní dopravě přepraveno 4,7 mld. osob. Z toho 42,0 % v individuální automobilové přepravě, která při pohledu na přepravní výkony dosahuje dokonce 60% podíl na celkových výkonech osobní dopravy.