Web ČSÚ je přehlednější a uživatelé spokojenější

VYDÁNÍ: 04/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Stejně jako předloni i v roce 2016 ovlivnil práci informačních služeb ČSÚ v ústředí a ve 14 krajích projekt Redesign statistického informačního systému. Díky jemu byly dokončeny aplikace, které zlepšily komfort využívání webových stránek Úřadu, jednotlivých produktů a služeb.

Činnosti související s poskytováním informačních služeb uživatelům se opět zefektivnily. Dokazuje to o 11 % nižší počet vyřízených zakázek než v předchozím roce. Na www.czso.cz se totiž neustále rozšiřuje nabídka zveřejňovaných informací. V roce 2016 zde bylo zaznamenáno celkem 2 576,7 tis. návštěv 1 246,2 tis. uživatelů, kteří si zobrazili celkem 9 316,4 tis. stránek. V porovnání s rokem 2015 se zvýšil počet návštěv o 283 tis. a počet uživatelů o 177 tis. Počet zobrazení se snížil o 346 tis. Více než polovina ze všech uživatelů se na web Úřadu znovu vracela.

Složitost zakázek v letech 2008 až 2016*) (v %)

Složitost zakázek v letech 2008 až 2016*) (v %)

Webové stránky jsou uživatelsky přívětivé a informace snadněji dohledatelné. Vše souvisí s pokrokem ve vývoji moderních technologií a s neustálou snahou ČSÚ stránky vylepšovat. Uživatelé se také řadu informací dozvídají jinými komunikačními kanály, například z twitterového účtu. Rostoucí počítačová gramotnost obyvatelstva snížila počet jednoduchých dotazů. Například majitelé nemovitostí, kteří dříve kontaktovali pracovníky informačních služeb kvůli údaji o roční inflaci, který potřebují do inflačních doložek smluv, si tuto informaci už najdou sami na webu ČSÚ. O statistické výstupy je ze strany uživatelů stále velký zájem, a to hlavně o náročné a složité požadavky.

Způsob doručení požadavku v roce 2016

Způsob doručení požadavku v roce 2016

 

Velký zájem o roční výsledky začíná, jak již bylo výše zmíněno, zveřejněním roční míry inflace ve druhém lednovém týdnu. Počet dotazů během února a března výrazně převyšuje průměr ostatních měsíců, pak postupně klesá. Vliv na poptávku po datech i metodice mají i termíny odevzdávání studentských prací. Tradičně se počet dotazů zvyšuje i v době, kdy jsou respondentům rozesílány žádosti o vyplnění statistických výkazů na daný rok.
Podobně jako v minulosti uzavřel ČSÚ smlouvy o poskytnutí anonymizovaných mikrodat v rámci spolupráce s vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Od roku 2012 je postup žádosti o mikrodata standardizován. Na webu ČSÚ je zveřejněn návod, a to včetně jasných pravidel pro podání žádosti. Celkem bylo podepsáno 34 smluv (včetně dílčích) na poskytnutí a zpracování mikrodat; nejvíce z Výběrového šetření Životní podmínky domácností (SILC), z Výběrového šetření o inovacích a z Výběrového šetření pracovních sil.

Struktura zákazníků v roce 2016 (v %)

Struktura zákazníků v roce 2016 (v %)

 

Mezi nejčastějšími otázkami uživatelů jsou dotazy na organizační statistiku, sem patří vše, co se týká registru ekonomických subjektů. Přitom více než 70 % takových dotazů přichází na krajská pracoviště. Dlouhodobě se uživatelé zajímají o demografii, spotřebitelské ceny, inflaci, výsledky SLDB 2011, o statistiku práce a mezd atd. Rozdělení témat dotazů mezi kraje a ústředí souvisí mj. s dostupností dat. Například dotazy na zahraniční obchod zodpovídají pracovníci z ústředí, regionální informace zase statistici z krajů. V rámci mezinárodních informačních služeb vyřídili pracovníci ČSÚ nejvíce dotazníků pro OECD, Evropskou komisi, OSN a Mezinárodní měnový fond.
ČSÚ je dlouhodobě zapojen do sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). I v této oblasti se snižuje počet dotazů na evropskou statistiku. Je to tím, že i Eurostat vyšel vstříc svým uživatelům komfortnějšími webovými stránkami. Již několik let spolupracuje ČSÚ s Eurostatem a jím předdefinované tabulky zveřejňuje v plném rozsahu v češtině na svých webových stránkách, přičemž je každý den automatizovaně aktualizuje.

Hlavní výsledky pracovníků Informačních služeb v roce 2016

• Vyřídili dohromady 13 961 dotazů a požadavků zákazníků, z nich asi 58 % v ústředí, 42 % na krajských pracovištích. Celkem 95 % požadavků bylo vyřízeno tentýž nebo následující den.
• Zpracovali 172 dotazníků z mezinárodních institucí a zodpověděli 185 dotazů na evropská data.
• Mají na starosti Ústřední statistickou knihovnu ČSÚ, kde bylo k 31. prosinci 2016 uloženo celkem 53 695 svazků v hodnotě 24,5 mil. Kč. Obsloužili 1 045 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 5 549 publikací.
• Utržili za poskytnuté služby 3 330 645 Kč, což bylo o 149 333 Kč (4,7 %) více než v roce 2015.
• Shromažďují údaje do veřejné databáze. Na konci roku bylo připraveno pro externí uživatele 483 mil. údajů, které byly nabízeny prostřednictvím 1 500 připravených tabulek nebo uživatelem sestavených dotazů. Databázi vloni navštívilo 131 tis. uživatelů – ti si při 284 tis. návštěvách prohlédli 2,8 mil. stránek.

Útvary Informačních služeb také odpovídají za sestavování Katalogu produktů a zajišťují zveřejňování produktů na webu. Kromě toho samy připravují publikace: Česká republika v mezinárodním srovnání, Srovnání krajů v České republice, Česká republika od roku 1989 v číslech, Kraje České republiky, Okresy České republiky a Malý lexikon obcí. Podílí se také na přípravě Statistické ročenky ČR. V roce 2016 připravila všechna krajská pracoviště analýzu Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje kraje, ve které bylo hodnoceno období 2010–2015.

Struktura témat dotazů v roce 2016

Struktura témat dotazů v roce 2016

 

Od července 2015 je v provozu nová veřejná databáze. První data do ní byla uložena již v roce 2011, jednalo se o data určená k prezentaci výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Během roku 2016 bylo do databáze uloženo 8,5 mil. nových údajů. Největší zájem tradičně uživatelé projevují o tabulky s údaji demografie (věková struktura obyvatel), mezd, cenové statistiky, nezaměstnanosti a cestovního ruchu.

Autor: , ředitelka odboru informačních služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

„Ajťáci“ chybějí dvěma třetinám firem

ilustrativní fotka

Poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných míst, o osm procentních bodů. Situaci jim neusnadňují ani nadprůměrné platy, které ICT pracovníci pobírají.

Pětina českých firem nemá vlastní web

ilustrativní obrázek

Zatímco počet firem s webovými stránkami v posledních letech stagnuje, využívání sociálních sítí je na vzestupu, a to hlavně u velkých podniků. Přesto je Česko ve využívání sociálních sítí v porovnání s ostatními státy EU pod průměrem.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Výkazy mění podobu

ilustrační foto

Dataman, EPV, Dante/DanteWeb. Tak se nazývají prostředí a aplikace pro pořizování a kontrolu statistických výkazů ČSÚ.

Publikujeme miliony statistických údajů

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Už více než šest let je Iva Ritschelová šéfkou českých statistiků. Pracuje 14 hodin denně a je tvrdou a nesmlouvavou manažerkou. Jak hodnotí letošní rok a jaké cíle si vytyčila pro ten další?

Snižovat náklady se daří hlavně v ICT službách

Mgr. Radoslav Bulíř

Radoslav Bulíř je zkušeným manažerem, který bdí nad rozpočtem Českého statistického úřadu. Od roku 2015 je ředitelem sekce ekonomické a správní. Jeho hlavními úkoly jsou rozpočtové zabezpečení činnosti ČSÚ, zadávání veřejných zakázek, správa budov a koordinace ICT infrastruktury.

Proč ČSÚ vybral zrovna vaši firmu?

Ilustrační foto

Český statistický úřad rozeslal letos v lednu podnikatelům, obecním a krajským úřadům, neziskovým, vládním a finančním institucím, ministerstvům aj. Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Úřad tak dal na začátku roku na vědomí, že daný subjekt – respondent musí v roce 2016 vyplnit jeden nebo více statistických výkazů.

Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně

Ilustrativní obrázek

Český statistický úřad opakovaně varuje podnikatele před falešnými výzvami k zápisu do RES (registr ekonomických subjektů). Jedná se o katalogový podvod. Má jej na svědomí právnická osoba z Brna, od jejíž komerční činnosti se ČSÚ již několikrát distancoval.

Statistických zjišťování bude v příštím roce méně

ilustrační foto

Koncem listopadu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016. Oproti minulému roku se sníží jejich celkový počet o 20 zjišťování.

Český statistický úřad se více otevřel veřejnosti

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, hovoří o dosažených výsledcích v uplynulém období a plánech na rok 2013.

Výhody PDF výkazů

Ilustrační obrázek

Dlouhodobým cílem Českého statistického úřadu (ČSÚ) je přejít výhradně na elektronický kontakt se zpravodajskými jednotkami. Od tohoto způsobu komunikace úřad očekává zjednodušení, zrychlení a snížení zátěže zpravodajských jednotek i ČSÚ.