Big data v cestovním ruchu

Narůstající počet elektronických zařízení vytváří velký objem dat. Jejich charakteristickými rysy jsou objem, rychlost a různorodost. Kromě komerčního využití jsou tato tzv. big data zajímavá i pro oficiální statistiku.

Narůstající počet elektronických zařízení vytváří velký objem dat. Jejich charakteristickými rysy jsou objem, rychlost a různorodost. Kromě komerčního využití jsou tato tzv. big data zajímavá i pro oficiální statistiku.
Historie výzkumu mobilních dat s ohledem na jejich využitelnost ve statistice sahá až do roku 2002, kdy na estonské Universitě v Tartu vznikají první studie. V roce 2008 začala estonská Centrální banka s metodologickou a technologickou podporou společnosti Positium LBS využívat tato data pro výpočty související s tvorbou cestovní položky platební bilance. Později se výzkum zaměřil na zjišťování údajů příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. V květnu 2014 se v ČSÚ uskutečnil na 12. globálním fóru statistiky cestovního ruchu workshop na téma využití dat mobilních operátorů pro statistiku turismu.
Signální data mobilních operátorů mohou být dobrým zdrojem pozorování toků osob uvnitř i vně jejich obvyklého prostředí. V krátkodobém a střednědobém horizontu mohou poskytovat dodatečné informace statistice cestovního ruchu nebo vyplnit některé mezery, například tradičním šetřením obtížně zjistitelné pohyby nerezidentů, kteří pobývají mimo běžné pronajímané ubytování. Z dlouhodobé perspektivy pak mohou mobilní data snížit administrativní zátěž respondentů.
V roce 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím GSM dat, které testovalo potenciál zmíněných dat pro účely zajištění údajů o incomingu. Projekt zahrnoval terénní šetření počtu a struktury zahraničních a tuzemských návštěvníků v pěti odlišných lokalitách s vysokou návštěvností a současně zaměření těchto lokalit mobilním operátorem. Porovnání obou zdrojů dat ukázalo plnohodnotnou schopnost GSM měření získávat kvantitativní charakteristiky a dodat přesné výsledky. V návaznosti na tento projekt probíhá v současnosti příprava pilotního výzkumu pro potřeby příjezdového cestovního ruchu a satelitního účtu cestovního ruchu. Výzkumný úkol má s pomocí GSM dat zajistit datovou návaznost v uvedených oblastech.
Mezi další zajímavé projekty využívající big data patřila v roce 2015 analýza návštěvnosti města Plzně – evropského hlavního města kultury. Západočeská metropole byla prvním městem v České republice, kde se po dvanáct měsíců v roce sledovalo celé území sídla. Ze signálních dat mobilních operátorů se podařilo velmi přesně zjistit počet jednodenních návštěvníků Plzně.