Deficity se snižují

V roce 2016 činil celkový rozpočtový deficit v Evropské unii 1,7 % hrubého domácího produktu. Od roku 2007 to byl nejnižší schodek.

Podíl deficitu státního rozpočtu na HDP je ostře sledovanou statistikou, která leccos vypovídá o stavu země a stabilitě její ekonomiky. V Evropské unii je jeho hodnota jedním z kritérií podmiňujících vstup do měnové unie. Země, které chtějí zavést euro, musejí dosáhnout deficitu státního rozpočtu menšího než 3 % HDP. V roce 2016 tuto podmínku splňovaly všechny státy EU s výjimkou Španělska (–4,5 %), Francie (–3,4 %), Rumunska (–3,0 %) a Velké Británie (–3,0 %).
Situace v roce 2016 je nejlepší od roku 2007, kdy se nad 3% rozpočtový deficit dostaly jen tři evropské státy. Od finanční krize dochází v zemích EU ke snižování deficitů. Napomáhá tomu i pozitivní ekonomický vývoj, díky jemuž HDP roste. Zvětšuje se i počet zemí, které zaznamenaly rozpočtový přebytek. V roce 2016 největších přebytků dosáhlo Lucembursko (1,6 %), Malta (1,0 %) a Švédsko (0,9 %). Česká republika docílila přebytku rozpočtu poprvé od roku 1995 (0,6 %) a zařadila se za Řecko (0,7 %) a Německo (0,8 %).
Země evropského jihu, které se často objevovaly ve zprávách o finanční krizi, se stále pohybují v dolní části žebříčku, ale i pro ně byl minulý rok poměrně úspěšným. Portugalsku se podařilo snížit deficit z –4,4 % HDP v roce 2015 na –2,0 % v roce 2016. Totéž se povedlo Itálii, která měla v roce 2016 deficit ve výši –2,4 % HDP. Výjimkou je výše zmíněné Řecko, které snižuje rozpočtový schodek výměnou za finanční pomoc MMF a EU, a proto v roce 2016 dosáhlo přebytku.

Rozpočtový deficit/přebytek v zemích EU v roce 2016 jako procento HDP

Rozpočtový deficit/přebytek v zemích EU v roce 2016 jako procento HDP