I letos se v Kraji Vysočina chová nejvíce skotu

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2017 byly stavy skotu v rámci celé České republiky navýšeny meziročně o 0,4 %. Počty zvířat v chovech vzrostly ve většině krajů.

Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno na Vysočině – 222,5 tis. kusů, což představuje 15,6 % republikového stáda. Tomu odpovídá i nejvyšší počet porážek skotu a nejvyšší produkce mléka. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu téměř 40 %. Počet chovaných krav se zde ale od předchozího soupisu snížil, takže v této kategorii předstihuje Vysočinu Jihočeský kraj, kde počty krav narostly. Kromě Vysočiny poklesly stavy krav ještě v krajích Královéhradeckém, Libereckém, Jihomoravském a Středočeském.

Chov prasat podle krajů

Chov prasat podle krajů

Ve většině krajů ubylo prasat

Stavy prasat v České republice poklesly o 7,4 %. Omezení chovů se týká většiny krajů, pouze v Moravskoslezském kraji vzrostly stavy prasat téměř o pětinu. V Kraji Vysočina se počty prasat od minulého soupisu snížily téměř o 23 tis. kusů. K rozhodnému okamžiku bylo na Vysočině chováno 303 tis. kusů prasat, což je 20,3 % z celkových stavů ČR a druhý nejvyšší počet mezi kraji. První místo zaujímá Středočeský kraj (včetně Prahy). Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji. Zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR.

Chov skotu podle krajů

Chov skotu podle krajů

Nejvíce koní je ve Středočeském kraji

Nejvíce koní nalezneme ve Středočeském kraji včetně Prahy (7 631 kusů) a Jihočeském kraji (4 600 kusů). Mírně se snížil počet koní v krajích Ústeckém a Královéhradeckém, ve všech ostatních krajích koní přibylo. V Kraji Vysočina narostlo stádo koní na téměř 1 600 kusů, přesto se jedná o třetí nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR. Více informací naleznete ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství