Big data v cestovním ruchu

VYDÁNÍ: 05/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Narůstající počet elektronických zařízení vytváří velký objem dat. Jejich charakteristickými rysy jsou objem, rychlost a různorodost. Kromě komerčního využití jsou tato tzv. big data zajímavá i pro oficiální statistiku.

Narůstající počet elektronických zařízení vytváří velký objem dat. Jejich charakteristickými rysy jsou objem, rychlost a různorodost. Kromě komerčního využití jsou tato tzv. big data zajímavá i pro oficiální statistiku.
Historie výzkumu mobilních dat s ohledem na jejich využitelnost ve statistice sahá až do roku 2002, kdy na estonské Universitě v Tartu vznikají první studie. V roce 2008 začala estonská Centrální banka s metodologickou a technologickou podporou společnosti Positium LBS využívat tato data pro výpočty související s tvorbou cestovní položky platební bilance. Později se výzkum zaměřil na zjišťování údajů příjezdového a výjezdového cestovního ruchu. V květnu 2014 se v ČSÚ uskutečnil na 12. globálním fóru statistiky cestovního ruchu workshop na téma využití dat mobilních operátorů pro statistiku turismu.
Signální data mobilních operátorů mohou být dobrým zdrojem pozorování toků osob uvnitř i vně jejich obvyklého prostředí. V krátkodobém a střednědobém horizontu mohou poskytovat dodatečné informace statistice cestovního ruchu nebo vyplnit některé mezery, například tradičním šetřením obtížně zjistitelné pohyby nerezidentů, kteří pobývají mimo běžné pronajímané ubytování. Z dlouhodobé perspektivy pak mohou mobilní data snížit administrativní zátěž respondentů.
V roce 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím GSM dat, které testovalo potenciál zmíněných dat pro účely zajištění údajů o incomingu. Projekt zahrnoval terénní šetření počtu a struktury zahraničních a tuzemských návštěvníků v pěti odlišných lokalitách s vysokou návštěvností a současně zaměření těchto lokalit mobilním operátorem. Porovnání obou zdrojů dat ukázalo plnohodnotnou schopnost GSM měření získávat kvantitativní charakteristiky a dodat přesné výsledky. V návaznosti na tento projekt probíhá v současnosti příprava pilotního výzkumu pro potřeby příjezdového cestovního ruchu a satelitního účtu cestovního ruchu. Výzkumný úkol má s pomocí GSM dat zajistit datovou návaznost v uvedených oblastech.
Mezi další zajímavé projekty využívající big data patřila v roce 2015 analýza návštěvnosti města Plzně – evropského hlavního města kultury. Západočeská metropole byla prvním městem v České republice, kde se po dvanáct měsíců v roce sledovalo celé území sídla. Ze signálních dat mobilních operátorů se podařilo velmi přesně zjistit počet jednodenních návštěvníků Plzně.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Ekonomika cestovního ruchu

ilustrativní obrázek

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2016 dosáhla přidaná hodnota v tomto odvětví 121 mld. Kč, meziročně o desetinu více.

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

„Sklizeň“ v hotelech.cz

Ilustrační foto

Registr ubytovacích zařízení je základním kamenem ubytovací statistiky. Na konci roku 2017 statistici z oddělení cestovního ruchu poprvé použili web scraping pro aktualizaci registru. Přitom došli k zajímavým výsledkům.

Dokážeme změřit turistu?

ilustrativní fotka

Cestovní ruch je globální prostorový jev. Zjistit počty turistů proto není jednoduché. Cílem statistiků je harmonizovat metodické rozdíly a směrem k uživatelům trpělivě vysvětlovat jejich úskalí.

Zpátky do Egypta

ilustrativní fotka

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

Využije oficiální statistika Big Data?

Ing. Jan Ernest

Vrchním ředitelem sekce produkčních statistik ČSÚ se stal v listopadu 2014 Jan Ernest. Nový manažer, jehož předchůdcem byl Josef Vlášek, hovoří o nástrojích statistiků v souvislosti s globalizací, o fenoménu Big Data a o šetření v podnicích. Na české statistice si nejvíce cení její odbornosti a nezávislosti.