I letos se v Kraji Vysočina chová nejvíce skotu

VYDÁNÍ: 05/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2017 byly stavy skotu v rámci celé České republiky navýšeny meziročně o 0,4 %. Počty zvířat v chovech vzrostly ve většině krajů.

Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno na Vysočině – 222,5 tis. kusů, což představuje 15,6 % republikového stáda. Tomu odpovídá i nejvyšší počet porážek skotu a nejvyšší produkce mléka. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu téměř 40 %. Počet chovaných krav se zde ale od předchozího soupisu snížil, takže v této kategorii předstihuje Vysočinu Jihočeský kraj, kde počty krav narostly. Kromě Vysočiny poklesly stavy krav ještě v krajích Královéhradeckém, Libereckém, Jihomoravském a Středočeském.

Chov prasat podle krajů

Chov prasat podle krajů

Ve většině krajů ubylo prasat

Stavy prasat v České republice poklesly o 7,4 %. Omezení chovů se týká většiny krajů, pouze v Moravskoslezském kraji vzrostly stavy prasat téměř o pětinu. V Kraji Vysočina se počty prasat od minulého soupisu snížily téměř o 23 tis. kusů. K rozhodnému okamžiku bylo na Vysočině chováno 303 tis. kusů prasat, což je 20,3 % z celkových stavů ČR a druhý nejvyšší počet mezi kraji. První místo zaujímá Středočeský kraj (včetně Prahy). Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji. Zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR.

Chov skotu podle krajů

Chov skotu podle krajů

Nejvíce koní je ve Středočeském kraji

Nejvíce koní nalezneme ve Středočeském kraji včetně Prahy (7 631 kusů) a Jihočeském kraji (4 600 kusů). Mírně se snížil počet koní v krajích Ústeckém a Královéhradeckém, ve všech ostatních krajích koní přibylo. V Kraji Vysočina narostlo stádo koní na téměř 1 600 kusů, přesto se jedná o třetí nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR. Více informací naleznete ZDE.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Českému zemědělství se vloni dařilo

ilustrativní obrázek

Ekonomický výsledek českého zemědělství ovlivnila především dobrá úroda. Produkce odvětví v běžných cenách v roce 2016 dosáhla hodnoty 129,3 mld. Kč, tj. o 1,8 % více než v roce předchozím. Podnikatelský důchod se meziročně zvýšil o více než čtvrtinu na 20,2 mld. Kč.

Kraje mají své zemědělské „specializace“

ilustrační foto

Více než polovinu celorepublikové zemědělské produkce vytvářejí kraje Středočeský, Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina. Obhospodařují dohromady přes polovinu orné půdy ČR – 54 %. Nejvyšší intenzita zemědělské výroby je však v Pardubickém kraji.

Zápas o živočišnou výrobu pokračuje

Ing. Josef Vlášek

Lednová čísla Českého statistického úřadu o meziročním poklesu cen v živočišné výrobě (o 9,7 %, z toho mléka o 16,3 %, vajec o 8,1 %, jatečných prasat o 7 % a drůbeže o 2,7 %) veřejnosti signalizují, že zápas o další vývoj v živočišné výrobě bude v České republice pokračovat.

Dočkáme se jednou indexu dobrého hospodáře?

Ing. Josef Vlášek

Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik ČSÚ, by byl rád, kdyby strategické oblasti, jako například hospodaření s vodou, byly zcela v českých rukách. Přesto s podnikáním nadnárodních společností v České republice problém nemá. Zvlášť když se chovají jako dobří hospodáři.

V čem je české zemědělství jiné?

ilustrativní obrázek

Výsledky dosud provedených strukturálních zemědělských šetření ukazují, ve kterých aspektech se Česko odlišuje od ostatních států Evropské unie. Některé rozdíly jsou opravdu výrazné.

Snížil se podíl orné půdy, zlepšila se užitkovost

ilustrační foto

Od začátku 90. let došlo v rostlinné a živočišné výrobě k velkým změnám. Ubylo orné půdy a snížila se druhová rozmanitost zemědělských plodin. Přestože se zvýšila užitkovost, nejsme v živočišné výrobě soběstační.