Jak se Češi objednávají k lékaři

VYDÁNÍ: 05/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Osm z deseti lékařů používá internet jako zdroj informací, a to o teoretické i praktické medicíně či o lécích. Z řad laické veřejnosti používá web k vyhledávání informací o zdraví 43 % dospělé populace, a to dokonce i starší lidé: tři ze čtyř seniorů, kteří používají internet. Ještě aktivnější jsou v tomto směru ženy na mateřské či rodičovské dovolené (80 %). Dokumentaci ukládá do specializovaných úložišť na internetu 12 % českých lékařů, jejich počet se za posledních deset let zvýšil jen nepatrně. Do budoucna se ovšem očekává rapidní nárůst využívání těchto služeb.

Internet jako zdroj informací pro lékaře

Internet jako zdroj informací pro lékaře

Prostřednictvím elektronické pošty komunikuje s pacienty 59 % lékařů. I když mohou doktoři na svých internetových stránkách nabízet i tyto on-line služby: konzultace, registrace, objednávání na vyšetření anebo předepsání elektronického receptu, využívají je pacienti jen zřídka. Například v roce 2015 nabízelo on-line konzultace 2 071 ordinací (11 %) v ČR, nejvíce v Ústeckém kraji (asi 15 %) nebo v krajích Pardubickém či Královéhradeckém (shodně po 13,3 %) a naopak nejméně v Jihočeském kraji (5,9 %).

Internet jako zdroj informací pro pacienty

Internet jako zdroj informací pro pacienty

Ženy jsou v on-line objednávání k lékaři aktivnější

V 1. čtvrtletí 2016 využilo on-line objednání k lékaři 8 % Čechů. Údaje z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) dokumentují, že z řad lékařů nabízelo tuto službu 9 %, někteří z nich ji zpoplatňovali. Nejvyšší podíl lékařů, kteří tuto službu umožňovali, byl mezi gynekology: v roce 2015 to byl každý pátý. Nejméně ji nabízeli zubaři (3,5 %).

Lékaři nabízející on-line objednání na vyšetření

Lékaři nabízející on-line objednání na vyšetření

V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie využívají Češi on-line objednání k lékaři méně než činí celoevropský průměr (13 %). Přitom v Dánsku tuto službu využívá 49 % a ve Finsku 35 % osob. Přestože většinu činností na internetu vykonávají častěji muži než ženy, v případě činností spojených se zdravím je tomu naopak. To se týká i on-line objednávání k lékaři. V Evropské unii využilo tuto službu v posledním šetřeném období 15 % žen a 12 % mužů.

Lékaři nabízející on-line konzultace

Lékaři nabízející on-line konzultace

On-line nákupům léků a vitamínů se také vyhýbáme

Další službou spojenou se zdravím, kterou lze prostřednictví internetu uskutečnit, je například nákup léků a vitamínů. Takto je nakupují 4 % dospělých osob v České republice, což je asi desetina z těch, kteří nakupují zboží a služby on-line. Průměr za EU28 činí 7 %, a to i přesto, že za posledních šest let vzrostl počet nakupujících toto zboží na dvojnásobek. V roce 2016 byly v EU on-line nákupy léků a vitamínů doménou Němců (22 %). V České republice tyto nákupy nejčastěji provozují ženy na mateřské či rodičovské dovolené (13 %) a invalidní důchodci (6 %).

Veřejnost objednávající se on-line na vyšetření u lékaře

Elektronizace zdravotnictví ve statistice

Letos se uskuteční resortní šetření Ministerstva zdravotnictví podle nového dotazníku, který bude obsahovat dotazy na způsob vedení zdravotnické dokumentace, elektronickou komunikaci s pacienty a v případě nemocnic také na dálkovou zdravotní péči. Výsledky z tohoto šetření budou zveřejněny na konci roku 2017. Metodika sběru dat je totožná s ostatními státy OECD, takže budou k dispozici mezinárodně srovnatelné údaje.

 

 

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výdělek lékařů přesáhl 55 000

Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 000 Kč za měsíc, od roku 2012 se zvýšil o 9 000. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst o zhruba 7 000 na 31 500. Nejvíce, přes 35 000, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.

Pojišťovny hradí dvě třetiny výdajů na zdravotní péči

ilustrativní fotka

V České republice působilo v roce 2017 sedm zdravotních pojišťoven. Za zdraví více než 10,4 mil. klientů zaplatily 252,2 mld. Kč. Nejdražšími klienty byli muži ve věku 65–69 let.

Jak se změnilo odměňování zdravotníků za uplynulých pět let

ilustrativní fotka

V roce 2019 by se na platy zdravotníků mělo vynaložit o zhruba 6 mld. Kč více než letos. Pracovníci ve zdravotnictví by si tak měli polepšit v průměru asi o 7 % místo požadovaných 10 %.

Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

ilustrativní fotka

Jen necelá čtyři procenta českých lékařů nemají ve své samostatné ordinaci k dispozici počítač. Stejně jako v předcházejících letech nabízeli on-line služby nejčastěji gynekologové. Největší rezervy ve využívání informačních technologií mají zubaři.

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Ilustrační obrázek

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Pětina českých firem nemá vlastní web

ilustrativní obrázek

Zatímco počet firem s webovými stránkami v posledních letech stagnuje, využívání sociálních sítí je na vzestupu, a to hlavně u velkých podniků. Přesto je Česko ve využívání sociálních sítí v porovnání s ostatními státy EU pod průměrem.

Světový den mozku

Mgr. Vladimíra Kalnická

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku.

Naděje dožití při narození není ve všech krajích stejná

ilustrativní fotka

Ačkoli se může zdát, že velkoměsto neprospívá zdraví svých obyvatel, opak je pravdou. Ze všech krajů České republiky byla v uplynulých dvou letech nejvyšší naděje dožití při narození mužů i žen právě v hlavním městě Praze.

Diagnózy a pohlaví ovlivňují výdaje zdravotních pojišťoven

ilustrativní fotka

Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2015 na zdravotní péči 234,7 mld. Kč, tedy 65,6 % z celkových výdajů na zdravotní péči v ČR. Na léčbu nemocí oběhové soustavy šlo celkem 27,1 mld. Kč. Léčba onkologických onemocnění stála téměř 24 mld. Kč, což je zatím historicky nejvyšší částka.

Jak často obyvatelé EU navštěvují lékaře

ilustrativní fotka

Ve většině států Unie navštívili obyvatelé lékaře 4krát až 9krát ročně. V roce 2014 zašli k lékaři obyvatelé Kypru či Švédska v průměru méně než třikrát, zatímco na Slovensku či v Maďarsku šel každý k lékaři více než 11krát za rok.

Kolik vydělávají sestry a porodní asistentky

ilustrativní fotka

Sestry a porodní asistentky, které pracují v organizacích za plat, jsou na tom lépe než jejich kolegyně pobírající mzdu. Medián jejich platů byl již v roce 2012 o 7 tis. Kč vyšší než medián v mzdové sféře. Tento rozdíl dosáhl v roce 2015 dokonce 8 tis. Kč.

Jak rostly mzdy a platy lékařů

ilustrativní obrázek

Před pěti lety byla ukončena protestní akce českých lékařů Děkujeme, odcházíme podpisem memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví s tím, že se lékařům postupně zvýší průměrné platy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. O kolik jim vzrostly mzdy a platy skutečně?

Čechy trápí hypertenze i bolesti zad

ilustrační foto

Hypertenze a nemoci v oblasti bederní a krční páteře byly podle výsledků Evropského výběrového šetření o zdraví v roce 2014 nejčastější chronickou nemocí u mužů i u žen v České republice. Nějaké předepsané léky užívala více než polovina respondentů.

Každý rok zemře na silnicích 1,25 mil. osob

ilustrativní fotka

Světová zdravotnická organizace uvádí, že každoročně zemře na silnicích 1,25 mil. osob. Tři čtvrtiny usmrcených jsou muži. Polovina z celkového počtu obětí je ve věku 15–44 let. U mladých osob ve věku 15–29 let je úmrtí při nehodě vůbec nejčastější příčinou skonu.

Zahraniční obchod se zdravím

Jaroslav Novák

S rozvojem cestovního ruchu neoddělitelně souvisí i poskytování zdravotní péče. Vedle její nutné, více či méně nahodilé složky se zvyšuje význam tzv. zdravotní turistiky.

Naši lékaři informace o pacientech téměř nesdílejí

ilustrativní fotka

Stále častěji se hovoří o elektronizaci zdravotnictví, tzv. eHealth, a přitom k efektivnímu zapojení informačních technologií je ještě dlouhá cesta. Ještě stále chybí platná legislativa. Pouze každý dvanáctý obvodní lékař v České republice vydává elektronické recepty.

Jakou zdravotní péči skutečně dostáváme?

ilustrativní fotka

V polemikách o stále rostoucích nákladech v našem zdravotnictví se často argumentuje ne zcela konzistentními údaji. Hodnotová i naturální data potvrzují, že za čtyři roky od roku 2010 reálně poklesl objem zdravotní péče. Otázkou je, který z pohledů má blíž k realitě.

Nárůst výdajů na zdravotní péči si dal „pohov“

ilustrativní obrázek

Výdaje českých domácností na zdravotní péči se od roku 2008 pohybují nad hranicí 40 mld. Kč. V roce 2013 dosáhly 42 246 mil. Kč. Stoupající trend z roku 2012, kdy bylo dosaženo jejich maxima, se tak nepotvrdil.

Jak hodnotíme své zdraví

ilustrativní fotka

Podle výběrového šetření Životní podmínky (EU-SILC), které každoročně provádí ČSÚ, hodnotí většina obyvatel České republiky svůj zdravotní stav spíše pozitivně. Starší lidé však vnímají své zdraví hůře než mladší osoby. Náctiletí k lékaři vyrazí zhruba jednou ročně. Lidé nad 75 let devětkrát častěji.

Výdaje domácností na zdravotní péči

ilustrativní fotka

Nákladná zdravotní péče je v České republice hrazena převážně z veřejného zdravotního pojištění, avšak v posledních letech výrazně narůstá význam plateb domácností, které byly v minulosti spíše doplňkových zdrojem financování. Od roku 2005 vzrostly výdaje domácností o 83 %.

Délku našeho života určuje vzdělání

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Demografka a vysokoškolská profesorka Jitka Rychtaříková, jejíž jméno je spojeno s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK, se právě vrátila z 12. evropské populační konference v Budapešti. Zorganizovala ji Evropská asociace pro populační studia, takže bylo o čem povídat.

Být on-line ve špitálu je in

ilustrační foto

Objednávání a konzultace po netu, odkazy na sociální sítě nebo informace o WiFi připojení v prostorách nemocnice. To jsou nové služby, s nimiž se nemocnice snaží přiblížit pacientům a široké veřejnosti.

Rekordní účet domácností za zdraví

ilustrační foto

V roce 2012 utratili Češi za své zdraví 43,63 mld. Kč, z toho za léky a prostředky zdravotnické techniky více než 22 mld. Kč. V budoucnu zaplatí ještě více, v EU28 patříme k zemím s nejnižší spoluúčastí pacientů na úhradách zdravotní péče.

Statistici se zaměří na zdraví obyvatel

ilustrační foto

Od poloviny června 2014 až do konce ledna 2015 tazatelé ČSÚ osloví zhruba deset tisíc obyvatel České republiky ve věku 15 a více let, zda se chtějí zúčastnit Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).

Při šetření byli důležití lékaři

Ing. Josef Kotýnek

Po šesti letech, v roce 2013, se uskutečnilo druhé výběrové šetření. Zúčastnily se ho na základě principu dobrovolnosti téměř čtyři stovky praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež a pro pacienty z ústavů sociální péče, kteří vyplnili celkem zhruba 9 300 dotazníků. Poté statistici dopočítali