Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

VYDÁNÍ: 05/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 k nárůstu zahraničních návštěvníků o 11,7 %. Za poslední čtyři roky pak jejich počet vzrostl o 25,7 %.
Jednodenní návštěvník v souvislosti se svou cestou do Česka utratil v roce 2016 v průměru 1 507 Kč, z toho většinu (1 387 Kč) během cesty. Největší částku pak vynaložil za nákup zboží (67 %) a následně za pohonné hmoty (18 %). Oproti roku 2015 jeho průměrné výdaje poklesly o necelá 3 %.
Turista (návštěvník s přenocováním) při cestě do ČR v loňském roce zaplatil za služby a zboží průměrně 2 779 Kč a větší polovinu (1 432 Kč) utratil před cestou. Jeho průměrné výdaje pak celkově v porovnání s rokem 2015 vzrostly o 0,4 %.

Odhad počtu zahraničních návštěvníků v ČR (v tis.)

Odhad počtu zahraničních návštěvníků v ČR (v tis.)

Nejčastěji do České republiky jezdí Němci

Drtivá většina jednodenních návštěvníků přijíždí ze sousedních států, a to hlavně z Německa. Ti tvořili 60 % všech jednodenních návštěvníků. Z Rakouska a Slovenska do ČR na jeden den přijelo v loňském roce 15, resp. 14 % osob, a z Polska 11 %. Tyto podíly se dlouhodobě nemění, a to jak z pohledu meziročního, tak i jednotlivých čtvrtletí.
Hlavními důvody návštěv jednodenních návštěvníků byly: ve čtyřech z pěti případů nákupy, dále pak dovolená (13 %), obchodní cesta (4 %) a návštěva příbuzných a známých (3 %). Většina osob k nám jezdí opakovaně a přes 60 % návštěvníků dokonce minimálně jednou měsíčně. Nejnavštěvovanějšími kraji jsou především ty příhraniční: Ústecký (19 %), Karlovarský (18 %), Plzeňský (17 %) a Jihomoravský (16 %).

Struktura průměrných výdajů zahraničního turisty v ČR v roce 2016 (v %)

Struktura průměrných výdajů zahraničního turisty v ČR v roce 2016 (v %)

Téměř polovina turistů navštívila Česko poprvé

Struktura turistů podle státu trvalého pobytu je pestřejší a ne tak koncentrovaná jako u jednodenních návštěvníků. Společná je dominance osob z Německa. Mezi turisty tvořili Němci v loňském roce 16 %. S odstupem následovali turisté z Itálie, Velké Británie a Slovenska (shodně po 8 %).
Z 65 % byla hlavním důvodem návštěvy ČR dovolená, dále pak obchodní cesta (16 %) a návštěva příbuzných a známých (12 %). Téměř polovina turistů (48 %) navštívila ČR poprvé a tři čtvrtiny cest byly organizovány individuálně bez využití cestovní kanceláře či organizace zaměstnavatele. Největší pozornosti se těší hlavní město Praha, kam v roce 2016 zamířilo 74 % všech zahraničních turistů. Na druhém a třetím místě se umístily kraje Jihomoravský (9 %) a Karlovarský (6 %).
Zahraniční turista v České republice v roce 2016 strávil v průměru necelých pět nocí a nejčastěji se ubytoval v hotelu či penzionu (72 %). Neplacené ubytování, kam patří především noclehy u příbuzných a známých, bylo využito v 15 % případů.

Jak se počítá celkový počet zahraničních návštěvníků

Z šetření o příjezdovém cestovním ruchu není možné dopočítat celkový počet zahraničních návštěvníků v ČR. Proto se výpočet zakládá na datech ČSÚ o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení a datech z příjezdového cestovního ruchu. Z nich se odhaduje celkový počet zahraničních turistů: jednodenních i tranzitujících. Údaje jsou v Satelitním účtu cestovního ruchu (TSA) zpřesňovány, a to v kontextu poptávky a nabídky. Porovnávají se i s dalšími zdroji, ze kterých satelitní účty vycházejí.

Příjezdový cestovní ruch se sledoval od roku 2005

Zadavateli projektu financovaného z evropských fondů byly střídavě Ministerstvo pro místní (MMR) a agentura CzechTourism, realizátorem šetření firma Stem Mark. V letech 2005 až 2009 pokrývalo šetření (25 tis. rozhovorů za rok) kolem 25 hraničních přechodů včetně dvou železničních stanic a letiště Ruzyně.
Od roku 2009 do roku 2015 se projekt rozšířil na 63 dotazovacích míst (48 silničních přechodů včetně regionálních, 8 železničních stanic, 2 autobusová nádraží, 5 letišť). Ročně bylo dotazováno na 40 tis. zahraničních návštěvníků.
V letech 2015–2016 se počet dotazovacích míst mírně zredukoval na 52 a vzorek oslovených cizinců klesl až na 17 tis. za rok. Toto šetření poskytuje například informace o průměrných výdajích a jejich struktuře, přičemž se sledují výdaje návštěvníků: před cestou a během cesty, obojí podle základních skupin služeb/produktů. Z nich se odhaduje celkový objem peněz, který plyne do tuzemské ekonomiky z příjezdového cestovního ruchu.

Autor: , vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Turisté se rádi ubytovávají v hotelích

Začátek roku 2019 opět přinesl zvýšený zájem hostů o ubytovací služby. Počet přenocování se meziročně zvýšil o 0,9 % a celkový počet ubytovaných byl o 1,8 % vyšší než loni. Domácí klientela stále vykazovala zvýšený zájem o ubytování, ale poptávka ze strany zahraničních hostů po několika letech nepřetržitého zvyšování poklesla.

Češi loni rekordně navštěvovali zahraničí

Zájem obyvatel České republiky o cesty do zahraničí byl v roce 2018 rekordní, možná i proto poklesl počet tuzemských cest. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Slovensko a Chorvatsko. Čeští turisté uskutečnili více zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi.

Vloni se v Česku ubytovalo přes 21 mil. hostů

ilustrativní fotka

Na konci března zveřejnil Český statistický úřad definitivní údaje o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení za rok 2018. Také loňský rok byl pro podnikatele v ubytovacích službách velmi úspěšný. Oproti roku 2012 se počet hostů zvýšil o 6 mil., tj. o 40 %.

Cestovní ruch v zemích Evropské unie

Ilustrační foto

Ubytovací statistika v zemích Evropské unie vykázala ve 3. čtvrtletí 2018 mírně zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 0,5 %.

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

„Sklizeň“ v hotelech.cz

Ilustrační foto

Registr ubytovacích zařízení je základním kamenem ubytovací statistiky. Na konci roku 2017 statistici z oddělení cestovního ruchu poprvé použili web scraping pro aktualizaci registru. Přitom došli k zajímavým výsledkům.

Růst trvá už čtyři roky

Ing. Pavel Vančura

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení roste nepřetržitě již 16 čtvrtletí v řadě. Poslední meziroční pokles byl zaznamenán v 1. čtvrtletí roku 2014.

Ekonomika cestovního ruchu

ilustrativní obrázek

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2016 dosáhla přidaná hodnota v tomto odvětví 121 mld. Kč, meziročně o desetinu více.

Dokážeme změřit turistu?

ilustrativní fotka

Cestovní ruch je globální prostorový jev. Zjistit počty turistů proto není jednoduché. Cílem statistiků je harmonizovat metodické rozdíly a směrem k uživatelům trpělivě vysvětlovat jejich úskalí.

Zpátky do Egypta

ilustrativní fotka

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

V Česku roste zájem o ubytování v hotelech

ilustrativní fotka

Evropská ubytovací statistika vykázala ve 3. čtvrtletí loňského roku zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 3,2 %.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Rekordní počet příjezdů

ilustrativní obrázek

V roce 2016 se počet přenocování přiblížil 50 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 6,9 % a počet přenocování o 5,5 %.

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Cestovní ruch v regionálním pohledu

ilustrační foto

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému oživení cestovního ruchu. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vzrostl meziročně o více než 10 %.

Plzeň vloni zaznamenala rekordní návštěvnost

ilustrativní obrázek

V roce 2015 byl Plzni propůjčen titul Evropského hlavního města kultury (EHMK). Prestižní evropská značka přinesla řadu pozitivních efektů. Počet ubytovaných hostů se zvýšil o 16 % a meziroční dynamika růstu návštěvnosti byla dokonce nejvyšší ze všech krajských měst.

Ubytovatelé hlásí rekordy

ilustrativní fotka

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

ilustrativní obrázek

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Na dovolenou nejraději v srpnu

ilustrativní fotka

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

ilustrační foto

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Chuť na cestování nepolevila

Ing. Marie Boušková

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili.

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.

Globální fórum statistiky cestovního ruchu

ilustrační foto

V polovině května se v pražském Černínském paláci konalo již 12. globální fórum statistiky cestovního ruchu (GFTS). Největší odborné zasedání zaměřené na oblast statistických dat a statistického výzkumu v cestovním ruchu se uskutečnilo pod záštitou OECD a Eurostatu.

Za co u nás cizinci utrácejí?

ilustrační foto

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.

V cestovním ruchu pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Ilustrační foto

V roce 2012 zaměstnával cestovní ruch 231,1 tis. osob. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v České republice tak kopíruje situaci v Německu, Nizozemsku nebo ve Finsku.