Rekordní počet příjezdů

VYDÁNÍ: 05/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2016 se počet přenocování přiblížil 50 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 6,9 % a počet přenocování o 5,5 %.

Návštěvnost ubytovacích zařízení se postupně zvyšuje již několik let. Při porovnání například s rokem 2012 se loňské počty příjezdů zvýšily o více než 3 mil. návštěv, tj. o jednu pětinu. Podíl cizinců na příjezdech je stabilní, pohybuje se mezi 50 a 52 %. Počet návštěv nerezidentů se zvýšil o 7,1 % a tempo růstu příjezdů domácí klientely vzrostlo o 6,8 %.
Rovněž počet přenocování (49,7 mil.) zaznamenal meziroční nárůst (+5,5 %). Meziroční dynamika byla vyšší u rezidentů (+6,8 %), kteří si absolutně připsali i více přenocování (25,4 mil.), zatímco zahraniční hosté pobyli 24,3 mil. nocí (+4,2 %).
Průměrná doba pobytu jednoho hosta (2,7 nocí) zůstala na stejné úrovni jako v roce 2015. Dlouhodobě se však potvrzuje trend postupného zkracování pobytů. V roce 2000 se host ubytoval v průměru na 4,1 nocí.

Návštěvnost v krajích roste

V regionálním členění vykázala ubytovací zařízení růst ve všech krajích. Nejvíce se dařilo provozovatelům na Karlovarsku, kde se meziročně počet příjezdů zvýšil o 11,5 %. V tomto kraji přivítali o 14,4 % více domácích návštěv a také se tam zvýšila návštěvnost ze zahraničí o 9,8 %. Naopak nejmenší meziroční nárůst počtu hostů celkem zaznamenal Plzeňský kraj, pouze 1,5 %. Návštěvnost nerezidentů se zvýšila ve všech krajích, domácích hostů ubylo pouze na Plzeňsku a severu Moravy.
Z regionálního pohledu není překvapující dominance Prahy (38,8 % všech ubytovaných hostů). Jedná se o klíčovou destinaci zejména v případě nerezidentů. Téměř dvě třetiny zahraničních hostů (65,6 %) se ubytovaly v pražských zařízeních. Podíl hlavního města na příjezdech rezidentů nebyl tak dominantní a činil 11,2 %. Domácí hosté více preferovali jižní Moravu (12,1% podíl na příjezdech), poté následovala Praha a na třetím místě se umístily jižní Čechy s podílem 10,8 %.

Využití pokojů v hotelech a penzionech v krajích ČR v roce 2016, přírůstek počtu hostů a přírůstek počtu přenocování (v %)

Využití pokojů v hotelech a penzionech v krajích ČR v roce 2016, přírůstek počtu hostů a přírůstek počtu přenocování (v %)

Od března 2014 klesá počet hostů z Ruska

V České republice se loni ubytovalo na 9,3 mil. zahraničních hostů, což představovalo 7,1% nárůst. Klíčovou zdrojovou zemí incomingu je pro příjezdový cestovní ruch Německo (1,9 mil. hostů, což bylo o 6,5 % více než v roce 2015). Druhou nejpočetnější skupinu v ubytovacích zařízeních tvořili hosté ze Slovenska (642 tis., +7,3 %). Na třetím místě se umístili turisté z Polska (541 tis., +12,9 %). Dalšími zdrojovými zeměmi pro příjezdy nerezidentů byly Spojené státy americké, Spojené království, Rusko či Itálie. V loňském roce rovněž pokračoval zvýšený zájem turistů z Asie. Z deseti nejvýznamnějších zdrojových zemí se nejvíce dařilo příjezdům z Číny s meziročním zvýšením o 23,3 %. Také hosté z Korejské republiky navýšili své návštěvy v Česku meziročně o 22,7 %.
Zajímavým vývojem prošla v posledních letech poptávka ruské klientely. Od března 2014 docházelo stále k poklesu návštěvnosti Rusů. V posledním čtvrtletí loňského roku se však počty ubytovaných zvýšily o 23,1 % a počet přenocování vzrostl o 20,0 %. Nicméně za celý rok 2016 je bilance záporná. Hostů z Ruska v porovnání s rokem 2015 ubylo o 27 tis. (–6,3 %) a počet nocí poklesl o 226 tis. (–10,6 %).

Počet hostů z top 10 zemí v roce 2016

Počet hostů z top 10 zemí v roce 2016

Turisty lákaly české lázně

Tradiční odvětví turistického ruchu, lázeňství, zažívá v poslední době zvýšený zájem ze strany pacientů i ubytovaných hostů. V loňském roce navštívilo lázeňská ubytovací zařízení celkem 780 tis., což bylo o 6,5 % více než v roce 2015. Většinu hostů tvořili rezidenti (439 tis.), jejich počet vzrostl o 5,9 % (zahraničních o 7,3 %). Také počty přenocování v lázních (více než 7 mil. nocí celkem) se meziročně zvýšily (o 5,9 %). Zatímco rezidenti strávili v lázeňských domech o 8,9 % nocí více, nerezidenti navýšili počty přenocování o pouhých 1,1 %. Délka pobytu v lázních je s ohledem na léčebný režim delší než v ostatních ubytovacích zařízeních. Loni to v průměru bylo 9,0 nocí. Na rozdíl od zahraničních hostů domácí využívali služeb lázní déle (10,2 nocí, resp. 7,5 nocí pro nerezidenty).
V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly loni příjezdy hostů o 10,2 % a přenocování o 5,1 %. Poptávka ze strany domácí klientely se zvýšila u příjezdů (+13,3 %) i přenocování (+10,8 %). Úbytek nerezidentů v letech 2013 a 2014 se loni zastavil a výsledky se posunuly do kladných čísel. Lázeňských zahraničních hostů přibylo o 9,0 % a počet jejich přenocování byl o 2,6 % vyšší.

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Češi loni rekordně navštěvovali zahraničí

Zájem obyvatel České republiky o cesty do zahraničí byl v roce 2018 rekordní, možná i proto poklesl počet tuzemských cest. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Slovensko a Chorvatsko. Čeští turisté uskutečnili více zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi.

Vloni se v Česku ubytovalo přes 21 mil. hostů

ilustrativní fotka

Na konci března zveřejnil Český statistický úřad definitivní údaje o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení za rok 2018. Také loňský rok byl pro podnikatele v ubytovacích službách velmi úspěšný. Oproti roku 2012 se počet hostů zvýšil o 6 mil., tj. o 40 %.

Cestovní ruch v zemích Evropské unie

Ilustrační foto

Ubytovací statistika v zemích Evropské unie vykázala ve 3. čtvrtletí 2018 mírně zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 0,5 %.

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

Zpátky do Egypta

ilustrativní fotka

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

Korejci přišli Česku na chuť

ilustrativní obrázek

Návštěvnost z Jižní Koreje zdárně konkuruje příjezdům z Číny. Bezmála čtyřnásobně překonává příjezdy hostů z Japonska.

O ČR je mezi turisty zájem

ilustrační foto

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 3,1 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování z řad domácích i zahraničních turistů.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.