V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

VYDÁNÍ: 05/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Obyvatelé ve věku 15 let a starší podnikli v roce 2016 více než 33 mil. cest s alespoň jedním přenocováním, z toho 27,0 mil. bylo domácích (82 %) a 6,0 mil. do zahraničí (18 %). Ve srovnání s rokem 2015 se počet domácích cest zvýšil o 13 % a zahraničních o tři procenta.

Struktura domácích a zahraničních cest podle druhu ubytování v roce 2016 (v %)

Struktura domácích a zahraničních cest podle druhu ubytování v roce 2016 (v %)

Přibylo delších pobytů

Počet tuzemských pobytů delších než čtyři dny vzrostl o 18 %, počet kratších cest (jedno až tři přenocování) se zvýšil o devět procent. Meziročně se zvýšil i počet zahraničních pobytů, a to u delších cest o dvě procenta, u kratších o tři procenta.
Z celkového počtu domácích cest bylo 31 % delších, 65 % kratších a čtyři procenta tvořily služební cesty. V průměru na jednu cestu připadlo 3,6 přenocování a bylo vynaloženo 1 848 Kč, náklady na jeden den cesty činily 399 Kč. Češi cestovali obvykle proto, aby si odpočinuli nebo navštívili příbuzné či známé, u nich byli také nejčastěji ubytováni. Vzhledem k tomu, jakou tradici má v naší zemi chataření a chalupaření, není překvapením vysoký podíl pobytů ve vlastním rekreačním zařízení. Typickým způsobem dopravy při cestování byla jízda osobním motorovým vozidlem. Nejvíce cest mělo cíl ve Středočeském kraji (16 %).
Z celkového počtu zahraničních cest připadalo na delší pobyty 71 %, na kratší 21 % a na služební cesty 8 %. V průměru na jednu cestu připadlo 6,6 přenocování a bylo vynaloženo 11 445 Kč, náklady na jeden den cesty činily 1 510 Kč.

Struktura domácích a zahraničních cest podle způsobu dopravy v roce 2016 (v %)

Struktura domácích a zahraničních cest podle způsobu dopravy v roce 2016 (v %)

Do zahraničí osobním vozidlem

Do ciziny se vloni jezdilo hlavně na dovolenou, přičemž přednost mělo ubytování jak v hromadných ubytovacích zařízeních, tak i v soukromí.
Nejčastějším dopravním prostředkem bylo osobní motorové vozidlo (56 %). Letadlem se dopravovala čtvrtina cestujících.
Stejně jako v předešlých letech směřovalo i v roce 2016 nejvíce zahraničních cest na Slovensko. Druhou nejoblíbenější destinací bylo Chorvatsko. Z hlediska celkového počtu přenocování bylo pořadí obrácené.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

„Sklizeň“ v hotelech.cz

Ilustrační foto

Registr ubytovacích zařízení je základním kamenem ubytovací statistiky. Na konci roku 2017 statistici z oddělení cestovního ruchu poprvé použili web scraping pro aktualizaci registru. Přitom došli k zajímavým výsledkům.

Růst trvá už čtyři roky

Ing. Pavel Vančura

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení roste nepřetržitě již 16 čtvrtletí v řadě. Poslední meziroční pokles byl zaznamenán v 1. čtvrtletí roku 2014.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Rekordní počet příjezdů

ilustrativní obrázek

V roce 2016 se počet přenocování přiblížil 50 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 6,9 % a počet přenocování o 5,5 %.

Cestovní ruch v regionálním pohledu

ilustrační foto

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému oživení cestovního ruchu. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vzrostl meziročně o více než 10 %.

Plzeň vloni zaznamenala rekordní návštěvnost

ilustrativní obrázek

V roce 2015 byl Plzni propůjčen titul Evropského hlavního města kultury (EHMK). Prestižní evropská značka přinesla řadu pozitivních efektů. Počet ubytovaných hostů se zvýšil o 16 % a meziroční dynamika růstu návštěvnosti byla dokonce nejvyšší ze všech krajských měst.

Ubytovatelé hlásí rekordy

ilustrativní fotka

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

ilustrativní obrázek

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Na dovolenou nejraději v srpnu

ilustrativní fotka

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

ilustrační foto

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Cestovní ruch v EU28

ilustrační foto

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. Do některých států ve srovnání s předchozím rokem ale zavítalo více turistů.

Chuť na cestování nepolevila

Ing. Marie Boušková

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili.

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.

Globální fórum statistiky cestovního ruchu

ilustrační foto

V polovině května se v pražském Černínském paláci konalo již 12. globální fórum statistiky cestovního ruchu (GFTS). Největší odborné zasedání zaměřené na oblast statistických dat a statistického výzkumu v cestovním ruchu se uskutečnilo pod záštitou OECD a Eurostatu.

Za co u nás cizinci utrácejí?

ilustrační foto

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.

V cestovním ruchu pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Ilustrační foto

V roce 2012 zaměstnával cestovní ruch 231,1 tis. osob. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v České republice tak kopíruje situaci v Německu, Nizozemsku nebo ve Finsku.