Inflace ve státech Evropské unie letos vzrostla

Spotřebitelské ceny se ve všech členských zemích Evropské unie v dubnu zvýšily. Nejvíce vzrostly v pobaltských zemích, nejméně v Rumunsku, Irsku a na Slovensku.

Několik let zastavený cenový růst v EU se zdá být obnoven. Lze tak soudit z dubnových dat, která Eurostat publikoval. Celkový meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) v evropské osmadvacítce v dubnu dosáhl 2,0 %. Nejvíce k meziroční inflaci přispěl růst cen pohonných hmot (+0,39 p. b.), zájezdů (+0,12 p. b.) a topných olejů (+0,11 p. b.). V Česku se ceny zvýšily o 2,1 % a přes mírné zpomalení oproti březnovému tempu zůstává obnovený růst stabilní.
Nejsilnější růst cen zažívají pobaltské země. V Estonsku vzrostly ceny o 3,6, v Litvě o 3,5 a v Lotyšsku o 3,3 %. V Litvě a Estonsku k cenovému růstu přispívá kombinace zdražování potravin a dopravy podobně jako v Česku. V Lotyšsku se příliš neprojevují ceny potravin, výjimečně vysoký je však nárůst cen alkoholických nápojů, které mají relativně vysokou váhu ve spotřebním koši. Pobaltí předbíhá v meziroční inflaci zbytek Evropy asi o jeden procentní bod.
Nejpomaleji rostly ceny v Rumunsku o 0,6 %, v Irsku o 0,7 a na Slovensku o 0,8 %. Irsko tvořilo v Evropě výjimku – ceny potravin zde klesaly. Na Slovensku šly dolů naopak ceny bydlení a energií (ceny bydlení stagnovaly, klesly především ceny elektřiny, plynu a tepla).

Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, duben 2017 (v %)

Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, duben 2017 (v %)