Přehled událostí z ČSÚ

Experti na národní účty navštívili ČSÚ. Studenti se zajímali o statistiku. Tiskové konference v ČSÚ. Setkání bývalých zaměstnanců.

Experti na národní účty navštívili ČSÚ

Do ČSÚ ve dnech 12. a 13. června zavítala pracovní skupina Eurostatu v oblasti národních účtů. Návštěva navázala na ustavující lednové jednání v Lucemburku, na němž byly definovány priority a očekávané výstupy týkající se odhadu objemových ukazatelů.
Zasedání se zúčastnilo patnáct expertů z národních statistických úřadů včetně zástupců Eurostatu, Evropské centrální banky a OECD. Zabývali se tzv. digitální ekonomikou a netržními službami, mezi které patří například zdravotnictví a vzdělávání. Ty představují jediné produkty, u kterých dosud není zohledněna změna kvality při odhadu objemových ukazatelů. Doporučení expertů budou začleněna do budoucích standardů národního účetnictví.

Studenti se zajímali o statistiku

O charakteristikách trhu práce hovořila Jitka Číhalová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě, 10. května na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Akce byla určena pro studenty oboru Finance a řízení, kteří měli zájem seznámit se se zdroji dat či základními výstupy v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Diskutovala se rovněž otázka možnosti uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce v různých regionech České republiky.

Tiskové konference v ČSÚ

Téma Kolik nás stojí zdraví?
představila na konci května na tiskové konferenci ČSÚ Vladimíra Kalnická z odboru statistik rozvoje společnosti. Více ZDE. Začátkem července se uskutečnila další tisková konference, tentokrát na téma Průmysl. Podle Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, dosahuje výkon průmyslu v posledních letech svých maxim. Více ZDE.

Setkání bývalých zaměstnanců

Koncem května se pod záštitou ředitelky Krajské správy ČSÚ v Brně Kateřiny Sendlerové ve spolupráci s odborovou organizací uskutečnilo setkání seniorů – bývalých zaměstnanců správy a všech jejích okresních oddělení. Pozvání přijalo celkem sto seniorů. Místem letošního setkání se, na rozdíl od minulých let, staly reprezentativní prostory Barokního sálu Místodržitelského paláce, který je součástí Moravské galerie na Moravském náměstí v Brně. Účastníci zavzpomínali na doby nedávno minulé, jako dárek obdrželi volné vstupenky do prostor Moravské galerie a jako vzpomínku na toto setkání společnou fotografii.