Průmyslu se daří

Český průmysl má za sebou úspěšné 1. čtvrtletí roku 2017. Jeho výkon o téměř čtvrtinu překonal úroveň roku 2010 a téměř desetiprocentní růst nových průmyslových zakázek je pozitivním příslibem do dalších měsíců.

Výsledky upřesněné Českým statistickým úřadem v Rychlé informaci za duben 2017 ukázaly, že po očištění od vlivu počtu pracovních dnů (letos byly tři pracovní dny navíc) průmyslová produkce v České republice v 1. čtvrtletí vzrostla meziročně o 4,9 %. Bez očištění byla vyšší o 7,5 %.
Letošní 1. čtvrtletí bylo 15. v řadě, kdy se produkce průmyslu meziročně zvýšila. V porovnání s předchozím čtvrtletím byla sezónně očištěná produkce o 3,2 % vyšší. Sezónně očištěné porovnání s průměrem roku 2010 (tj. bazickým rokem krátkodobých podnikových statistik) rovněž dokládá, že 1. čtvrtletí 2017 bylo úspěšné. Výkon českého průmyslu byl o 24 %, tj. asi o čtvrtinu, vyšší než před sedmi lety.

Průmyslová produkce v EU28 v 1. čtvrtletí 2017 (v %)

Průmyslová produkce v EU28 v 1. čtvrtletí 2017 (v %)

Průmysl v České republice je soustředěn převážně do odvětví zpracovatelského průmyslu. Ten dlouhodobě vytváří přibližně čtvrtinu hrubé přidané hodnoty českého národního hospodářství celkem a více než čtyři pětiny hrubé přidané hodnoty průmyslu celkem. Není proto překvapivé, že k růstu průmyslové produkce v 1. čtvrtletí přispěl z 90 % právě zpracovatelský průmysl. Svou trošku do mlýna však přispěla i energetika, resp. výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, která meziroční růst rovněž podpořila, a to jednak vlivem nízké srovnávací základny z minulého roku, ale poměrně chladným počasím na začátku letošního roku. Naopak celkový výsledek snížila těžba a dobývání, tedy odvětví, které se zejména vlivem utlumování těžby nerostných surovin nachází v dlouhodobém poklesu.
Pozitivním příslibem do budoucna by mohla být hodnota nových průmyslových zakázek. Ve vybraných průmyslových odvětvích, ve kterých se tento ukazatel sleduje, vzrostla v 1. čtvrtletí roku 2017 meziročně o 9,9 %. V 1. čtvrtletí loňského roku byla hodnota nových zakázek přibližně na úrovni stejného období roku 2015.

Polovinu růstu si připisuje automobilový průmysl

Při podrobnějším pohledu na jednotlivá odvětví zpracovatelského průmyslu lze zjistit, že téměř polovina růstu jde za automobilovým průmyslem, resp. odvětvím výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Produkce v tomto odvětví vzrostla v 1. čtvrtletí roku 2017 meziročně o 14,5 % a oproti průměru roku 2010 byla bezmála dvojnásobná. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 7,4 %.
Dařilo se i odvětvím, která mají na výrobu osobních a nákladních automobilů a autobusů dodavatelské vazby. Podniky s převažující činností v odvětví výroba pryžových a plastových výrobků, kam spadá například výroba pneumatik, zaznamenaly v 1. čtvrtletí meziroční růst produkce o 10,9 %.
V odvětví výroba elektrických zařízení, kam patří mj. i výroba světlometů do automobilů, produkce meziročně vzrostla o 9,9 %. Podniky měly v tomto odvětví o 21,5 % více nových průmyslových zakázek než před rokem.

Průmyslová produkce v ČR, 1. čtvrtletí 2001 až 1. čtvrtletí 2017

 

Průmyslová produkce v ČR, 1. čtvrtletí 2001 až 1. čtvrtletí 2017

Poměrně výrazný růst produkce oproti minulému roku byl vidět i v chemickém průmyslu, resp. odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků. Produkce meziročně vzrostla o více než pětinu, a to zejména v důsledku nízké srovnávací základny způsobené dlouhými odstávkami ve významných podnicích.
Průmyslová produkce očištěná od vlivu počtu pracovních dnů v Evropské unii vzrostla podle údajů zveřejněných s daty za březen 2017 v 1. čtvrtletí 2017 meziročně o 2,0 %. Oproti loňskému roku tak tempo růstu evropského průmyslu zrychlilo o 0,7 procentního bodu. Byť byl růst českého průmyslu v rámci EU28 nadprůměrný, rozhodně nepatřil mezi nejvyšší. O 10,3 % se meziročně zvýšil výkon průmyslu v Estonsku. Řecký průmysl zaznamenal v 1. čtvrtletí 2017 meziroční nárůst o 9,2 %, nicméně tento nárůst je dán zejména srovnáním s horším rokem 2016. Oproti průměru roku 2010 byla průmyslová produkce v Řecku (po sezónním očištění) nižší, a to o 3,6 %. Třetí nejvyšší meziroční nárůst objemu průmyslové produkce zaznamenalo Lotyšsko, a to o 8,7 %. V případě této pobaltské země byla produkce oproti průměru roku 2010 vyšší o více než 30 %. Meziroční pokles zaznamenalo pouze Irsko. I tak však oproti roku 2010 svou produkci zvýšilo o více než polovinu.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika