Tipy pro Vás

UNICEF: Dětský fond OSN. Eurostat: Jak se proměňuje statistický systém v EU? Eurostat: Rodina v Evropské unii. Světová banka: Atlas cílů udržitelného rozvoje 2017. OECD: Indikátory zeleného růstu.

Twitter

UNICEF: Dětský fond OSN

Staňte se dalším z již více než 6 mil. uživatelů, kteří sledují twitterový účet Dětského fondu OSN (UNICEF). Vybrat si můžete nejen anglickou verzi, ale také francouzskou, španělskou či arabskou. I když jsou webové stránky této organizace i v čínském jazyce, čínská verze twitteru chybí. Přestože v jednotlivých tweetech najdete grafy a čísla jen výjimečně, na nedostatek statistických informací si stěžovat nebudete. Více ZDE.

UNICEF: Dětský fond OSN

Video

Eurostat: Jak se proměňuje statistický systém v EU?

Jak bude vypadat Evropský statistický systém za pár let? Na co se Vize 2020 zaměřuje? Jakým způsobem se budou získávat a následně zpracovávat údaje nebo jaká bude cesta dat od poskytovatelů k uživatelům? Odpovědi na tyto otázky a další informace se dozvíte z více než sedmiminutového videa, které naleznete ZDE. Další informace o Vizi 2020 naleznete na webu ČSÚ ZDE.

Eurostat: Jak se proměňuje statistický systém v EU?

Infografika

Eurostat: Rodina v Evropské unii

V roce 2016 bylo v zemích EU 220 mil. domácností. Téměř ve třetině z nich žilo alespoň jedno závislé dítě, tedy takové, kterému bylo méně než 15 let nebo mu bylo 15–24 let a bylo ekonomicky a sociálně závislé na dalším dospělém v domácnosti. V bezmála polovině (47 %) domácností se závislými dětmi žilo jen jedno dítě, ve 40 % žily děti dvě a jen 13 % domácností s dětmi mělo tři a více dětí. Více ZDE.

Eurostat: Rodina v Evropské unii

Kniha

Světová banka: Atlas cílů udržitelného rozvoje 2017

Na více než 130 stranách je s pomocí různých typů grafů a kartografických děl zachycen stav všech 17 skupin cílů udržitelného rozvoje vždy za poslední dostupný rok. Samozřejmostí každé kapitoly je i stručný komentář změn, k nimž v posledních letech došlo, a vysvětlení toho, co k nim vedlo. Více ZDE.

Světová banka: Atlas cílů udržitelného rozvoje 2017

OECD: Indikátory zeleného růstu

Přestože je tlak na ekonomický růst značný, je třeba také myslet na životní prostředí, které by nemělo být snahou o dosažení dalšího ekonomického růstu ohrožováno. Vždyť třeba jen od začátku 80. let minulého století se populace divoce žijících ptáků na území států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zmenšila o 28 %. Více ZDE.

OECD: Indikátory zeleného růstu