Za 25 let poklesla těžba uhlí o více než polovinu

V roce 2015 se v České republice vytěžilo o 55 % méně uhlí než před 25 lety. To mělo dopad na zaměstnanost v odvětví. Za poslední dekádu se snížila o 43 %. Na konci roku 2016 zde pracovalo 16,4 tis. zaměstnanců.

Těžba uhlí v posledních desetiletích v České republice prudce klesá. Tento trend se především odvíjí od globálních faktorů, jakými jsou například celosvětová nadprodukce uhlí, zpřísňující se legislativa v souvislosti s obnovitelnými zdroji a životním prostředím a v neposlední řadě snižování cen uhlí.

V roce 2000 se těžba uhlí výrazně snížila

Ještě v roce 1990 se v České republice vytěžilo celkem přes 100 mil. tun uhlí, z toho 23,2 mil. tun černého a 77,2 mil. tun uhlí hnědého. Již v roce 2000 těžba u obou komodit výrazně klesla, a to shodně o 36 %. V následující dekádě se pak těžba uhlí nadále snižovala, přičemž u černého to bylo o 23 % méně a u hnědého uhlí představoval pokles 12 %. Tento vývoj pokračoval i v loňském roce, ve kterém se vytěžilo jen 6,9 mil. tun černého a 38,5 mil. tun hnědého uhlí. Vyjádřeno v procentech je pokles mnohem razantnější u černého uhlí, jehož těžba se snížila za posledních 26 let o 70 %. V případě hnědého uhlí šlo o pokles 50%. Trend nadále pokračuje. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 byl uzavřen další černouhelný důl a propuštěni další horníci.

Těžba černého a hnědého uhlí od roku 1990 (v tis. tun)

Těžba černého a hnědého uhlí od roku 1990 (v tis. tun)

Výrazně se snížil i počet zaměstnanců

Na konci roku 2016 pracovalo v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí 16,4 tis. zaměstnanců (fyzických osob). V roce 2005 to bylo 33 tis. zaměstnanců, což představovalo 2,9% podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu.
Ke snižování počtu zaměstnanců dochází v delším časovém horizontu. K výraznému snížení se přistoupilo již v roce 2005. V krizovém roce 2009 zaměstnanců dále ubývalo, a to 10% meziročním tempem. V roce 2015 pak v těžbě a dobývání uhlí pracovalo o téměř 43 % méně zaměstnanců než před deseti lety, přičemž jejich podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu byl 1,6 %. Za posledních 16 let tedy v tomto průmyslovém odvětví ubylo 24 tis. pracovních míst, což představuje pokles o 59 %.

Kde hledat další informace

Mimořádně zajímavé informace o těžbě uhlí najdete v Historické ročence statistiky energetiky. Ta přináší základní statistické informace o stavu a vývoji tohoto odvětví v období let 1990–2011. Díky úsilí autorů publikace jdou některé časové řady hluboko do minulosti. V historické ročence jsou data od roku 1782. Čtenář zde nalezne i popis vývoje statistiky energetiky ČR v kontextu historických souvislostí. Více ZDE.

Přidaná hodnota, která byla vytvořena v roce 2005 v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí, činila 31 mld. Kč, což představovalo 4,1 % z celkové přidané hodnoty, která se vytvořila v průmyslu. Do roku 2008 se přidaná hodnota pak zvýšila o 11,6 mld. Kč, avšak v následujícím roce, tedy v době, kdy vypukla hospodářská krize, se zase vrátila zpět na úroveň roku 2005. V těžbě uhlí se v roce 2015 ve srovnání s rokem 2010 snížila přidaná hodnota téměř o 40 % a dosáhla hodnoty 20,8 mld. Kč.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí dosáhly svého pomyslného vrcholu v předkrizovém roce, tj. v roce 2008, kdy činily 69,8 mld. Kč. V krizovém roce 2009 pak klesly tržby o téměř 13 mld. Kč a v roce 2015 dosáhly hodnoty 41,4 mld. Kč.

Těžba černého a hnědého uhlí

Těžba černého a hnědého uhlí

Vloni došlo k zásadnímu obratu na globálním trhu s uhlím

V roce 2016 nastala výrazná změna na celosvětovém trhu s černým uhlím. Začátkem roku byla cena na několikaletém minimu a ke konci roku se vyšplhala na dvouroční maximum. Tato skutečnost se projevila v 1. čtvrtletí roku 2017, a to ve zvýšených tržbách průmyslové povahy v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí.
V porovnání s předchozím rokem stouply tržby o 14,1 %. Důvodem nárůstu ceny uhlí bylo především omezení produkce ve světě, a to hlavně v Číně, Spojených státech amerických, Rusku a také v Austrálii. Přitom poptávka uhelných elektráren ve Francii byla větší než v minulosti. Tento fakt souvisel s rozsáhlými odstávkami jaderných elektráren v této zemi.

Indexy cen průmyslových výrobců (stejný měsíc předchozího roku = 100)

 

Indexy cen průmyslových výrobců (stejný měsíc předchozího roku = 100)

Domácnosti spalují hlavně hnědé uhlí

Černé a hnědé uhlí jsou společně s koksem a uhelnými briketami tzv. tuhými palivy používanými mimo jiné v domácnostech. V českých domácnostech se jich v roce 2015 spotřebovalo 1,9 mil. tun. Celkem 96,6 % tuhých paliv se spotřebovalo na vytápění, 3,3 % na ohřev vody a pouze 0,1 % na vaření. Pokud vás zajímají podrobnosti, stáhněte si publikaci Spotřeba paliv a energií v domácnostech. Více ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika