Za 25 let poklesla těžba uhlí o více než polovinu

VYDÁNÍ: 06/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2015 se v České republice vytěžilo o 55 % méně uhlí než před 25 lety. To mělo dopad na zaměstnanost v odvětví. Za poslední dekádu se snížila o 43 %. Na konci roku 2016 zde pracovalo 16,4 tis. zaměstnanců.

Těžba uhlí v posledních desetiletích v České republice prudce klesá. Tento trend se především odvíjí od globálních faktorů, jakými jsou například celosvětová nadprodukce uhlí, zpřísňující se legislativa v souvislosti s obnovitelnými zdroji a životním prostředím a v neposlední řadě snižování cen uhlí.

V roce 2000 se těžba uhlí výrazně snížila

Ještě v roce 1990 se v České republice vytěžilo celkem přes 100 mil. tun uhlí, z toho 23,2 mil. tun černého a 77,2 mil. tun uhlí hnědého. Již v roce 2000 těžba u obou komodit výrazně klesla, a to shodně o 36 %. V následující dekádě se pak těžba uhlí nadále snižovala, přičemž u černého to bylo o 23 % méně a u hnědého uhlí představoval pokles 12 %. Tento vývoj pokračoval i v loňském roce, ve kterém se vytěžilo jen 6,9 mil. tun černého a 38,5 mil. tun hnědého uhlí. Vyjádřeno v procentech je pokles mnohem razantnější u černého uhlí, jehož těžba se snížila za posledních 26 let o 70 %. V případě hnědého uhlí šlo o pokles 50%. Trend nadále pokračuje. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 byl uzavřen další černouhelný důl a propuštěni další horníci.

Těžba černého a hnědého uhlí od roku 1990 (v tis. tun)

Těžba černého a hnědého uhlí od roku 1990 (v tis. tun)

Výrazně se snížil i počet zaměstnanců

Na konci roku 2016 pracovalo v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí 16,4 tis. zaměstnanců (fyzických osob). V roce 2005 to bylo 33 tis. zaměstnanců, což představovalo 2,9% podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu.
Ke snižování počtu zaměstnanců dochází v delším časovém horizontu. K výraznému snížení se přistoupilo již v roce 2005. V krizovém roce 2009 zaměstnanců dále ubývalo, a to 10% meziročním tempem. V roce 2015 pak v těžbě a dobývání uhlí pracovalo o téměř 43 % méně zaměstnanců než před deseti lety, přičemž jejich podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu byl 1,6 %. Za posledních 16 let tedy v tomto průmyslovém odvětví ubylo 24 tis. pracovních míst, což představuje pokles o 59 %.

Kde hledat další informace

Mimořádně zajímavé informace o těžbě uhlí najdete v Historické ročence statistiky energetiky. Ta přináší základní statistické informace o stavu a vývoji tohoto odvětví v období let 1990–2011. Díky úsilí autorů publikace jdou některé časové řady hluboko do minulosti. V historické ročence jsou data od roku 1782. Čtenář zde nalezne i popis vývoje statistiky energetiky ČR v kontextu historických souvislostí. Více ZDE.

Přidaná hodnota, která byla vytvořena v roce 2005 v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí, činila 31 mld. Kč, což představovalo 4,1 % z celkové přidané hodnoty, která se vytvořila v průmyslu. Do roku 2008 se přidaná hodnota pak zvýšila o 11,6 mld. Kč, avšak v následujícím roce, tedy v době, kdy vypukla hospodářská krize, se zase vrátila zpět na úroveň roku 2005. V těžbě uhlí se v roce 2015 ve srovnání s rokem 2010 snížila přidaná hodnota téměř o 40 % a dosáhla hodnoty 20,8 mld. Kč.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí dosáhly svého pomyslného vrcholu v předkrizovém roce, tj. v roce 2008, kdy činily 69,8 mld. Kč. V krizovém roce 2009 pak klesly tržby o téměř 13 mld. Kč a v roce 2015 dosáhly hodnoty 41,4 mld. Kč.

Těžba černého a hnědého uhlí

Těžba černého a hnědého uhlí

Vloni došlo k zásadnímu obratu na globálním trhu s uhlím

V roce 2016 nastala výrazná změna na celosvětovém trhu s černým uhlím. Začátkem roku byla cena na několikaletém minimu a ke konci roku se vyšplhala na dvouroční maximum. Tato skutečnost se projevila v 1. čtvrtletí roku 2017, a to ve zvýšených tržbách průmyslové povahy v oddíle těžba a úprava černého a hnědého uhlí.
V porovnání s předchozím rokem stouply tržby o 14,1 %. Důvodem nárůstu ceny uhlí bylo především omezení produkce ve světě, a to hlavně v Číně, Spojených státech amerických, Rusku a také v Austrálii. Přitom poptávka uhelných elektráren ve Francii byla větší než v minulosti. Tento fakt souvisel s rozsáhlými odstávkami jaderných elektráren v této zemi.

Indexy cen průmyslových výrobců (stejný měsíc předchozího roku = 100)

 

Indexy cen průmyslových výrobců (stejný měsíc předchozího roku = 100)

Domácnosti spalují hlavně hnědé uhlí

Černé a hnědé uhlí jsou společně s koksem a uhelnými briketami tzv. tuhými palivy používanými mimo jiné v domácnostech. V českých domácnostech se jich v roce 2015 spotřebovalo 1,9 mil. tun. Celkem 96,6 % tuhých paliv se spotřebovalo na vytápění, 3,3 % na ohřev vody a pouze 0,1 % na vaření. Pokud vás zajímají podrobnosti, stáhněte si publikaci Spotřeba paliv a energií v domácnostech. Více ZDE.

Autor: , oddělení statistiky průmyslu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V Česku se těží méně ropy, zemního plynu i uhlí

ilustrativní fotka

V roce 2016 českou energetiku ovlivnily mimořádné události – havárie v rafineriích a výpadek výroby v jaderných elektrárnách. Zemní plyn nahradil energii z jádra.

Růst českého průmyslu pokračoval

ilustrační foto

Český průmysl se na počátku roku 2017 vyznačoval vysokou dynamikou, znatelně převyšující tempa předchozího roku a navazující spíše na velice úspěšný rok 2015. Ve 2. a 3. čtvrtletí 2017 je však již patrný pokles dynamiky.

Energetika toho o domácnostech moc neví

Mgr. Jakub Vít

Jakub Vít je ředitelem Národního centra energetických úspor. Tato nezisková organizace vznikla z iniciativy Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR a soukromého sektoru – energetických společností v roce 2016. „Hlavním úkolem bylo napomoci státu plnit poslední závazek energetickoklimatické politiky EU, a to je energetická účinnost,“ říká odborník na energetiku, který již netrpělivě vyhlíží publikování výsledků šetření Energo 2015.

K situaci na energetickém trhu

Ing. Josef Vlášek

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru. Po havárii v japonské Fukušimě a následném

Díky jádru svítí každá třetí žárovka

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Na vysoké škole statistiku upřímně nenáviděla. Jenže jaderné obory, které jsou její doménou, se bez ní neobejdou. „Krok po kroku jsem naznala, jak užitečný nástroj to je. A statistika mne začala i bavit,“ přiznala v rozhovoru Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. Její další odpovědi se už týkají naší energetické soběstačnosti.