Naděje dožití při narození není ve všech krajích stejná

Ačkoli se může zdát, že velkoměsto neprospívá zdraví svých obyvatel, opak je pravdou. Ze všech krajů České republiky byla v uplynulých dvou letech nejvyšší naděje dožití při narození mužů i žen právě v hlavním městě Praze.

Nejvyšší naděje dožití při narození v letech 2015–2016 byla patrná v případě mužů v hl. m. Praze (78,02 roku). Pak následovaly Kraj Vysočina (77,18 roku) a Královéhradecký kraj (76,96 roku). Na opačné straně žebříčku se nacházely kraje Ústecký (73,98 roku), Moravskoslezský (74,41 roku) a Karlovarský (74,42 roku). Rozdíl mezi krajem s nejvyšší a nejnižší hodnotou naděje dožití tak v letech 2015–2016 dosáhl v případě mužů 4,04 roků. O něco menší rozdíl byl patrný u žen, dosáhl 3,22 roku. Nejvyšší naděje dožití byla zaznamenána u žen žijících v Praze (82,69 roku), za nimiž následovaly ženy z kraje Jihomoravského (82,64 roku) a z Kraje Vysočina (82,44 roku). Na opačné straně se umístily kraje Ústecký (79,47 roku), Karlovarský (80,72 roku) a Moravskoslezský (81,17 roku).

Mezi ženami a muži jsou nejmenší rozdíly v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji

Mezikrajské rozdíly jsou patrné také při porovnání naděje dožití při narození u mužů a u žen. V důsledku biologických odlišností je ve vyspělých společnostech střední délka života žen oproti mužům vždy vyšší. Největší rozdíl ve prospěch žen byl zaznamenán v krajích Moravskoslezském (6,76 roku) a Zlínském (6,71 roku), naopak nejmenší v hl. m. Praze (4,67 roku) a Středočeském kraji (5,10 roku).

Naděje dožití žen při narození v krajích ČR v letech 2015–2016

Naděje dožití žen při narození v krajích ČR v letech 2015–2016

Zajímavý je hlubší pohled do minulosti. Celkově se za období mezi lety 2000–2001 a 2015–2016 rozdíly v naději dožití mužů a žen ve všech krajích, s výjimkou Pardubického (o 0,02 roku), snížily, a to nejvíce ve Středočeském kraji (o 1,27 roku). Přitom ještě v letech 2000–2001 se pohybovaly v rozmezí 5,49 roku (v hl. m. Praze) a 7,55 roku (v Moravskoslezském kraji).
Zatímco v celé ČR se mezi lety 2000–2001 a 2015–2016 naděje dožití při narození u mužů v průměru zvýšila o 4,16 roku, z mezikrajského pohledu se nejednalo o rovnoměrný jev. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u krajů Libereckého a Středočeského (v obou případech o 4,93 roku) a hl. m. Prahy (o 4,56 roku), nejnižší pak byl v krajích Jihočeském (o 3,69 roku), Pardubickém (o 3,77 roku) a Karlovarském (o 3,82 roku).

Naděje dožití mužů při narození v krajích ČR v letech 2015–2016

Naděje dožití mužů při narození v krajích ČR v letech 2015–2016

 

V případě žen byl v porovnání s muži nárůst naděje dožití při narození mezi roky 2000–2001 a 2015–2016 nepatrně nižší. Během tohoto období se v celé republice zvýšila střední délka života v průměru o 3,37 roku. Nejvyšší nárůst byl zachycen v krajích Libereckém (o 3,96 roku) a Karlovarském (o 3,82 roku) a v Kraji Vysočina (o 3,80 roku). Na druhém konci se umístily kraje Ústecký (2,97 roku), Olomoucký (3,00 roku) a Jihočeský (3,23 roku).

Pořadí krajů není neměnné

Z pohledu pořadí jednotlivých krajů si během sledovaného období 2000–2001 a 2015–2016 v případě naděje dožití při narození u mužů udrželo hl. m. Praha po celé období nejlepší pozici. K výraznému zlepšení došlo u krajů Středočeského (o čtyři místa) a Libereckého (o tři místa). Nejcitelnější propad byl naopak zaznamenán u krajů Jihočeského a Pardubického. Oba kraje se propadly o čtyři pozice.
U žen došlo k nejcitelnějšímu zlepšení v krajích Libereckém (posun o čtyři místa) a Pardubickém (o tři místa). Největší propad je patrný naopak u krajů Olomouckého a Královéhradeckého (v obou krajích o tři pozice). Na posledních pozicích mezikrajského žebříčku se po celé období umísťovaly kraje Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo