Seminář k šetření Statistiky rodinných účtů

Dne 26. července se v sídle Českého statistického úřadu v Praze uskutečnil odborný seminář k metodice provádění výběrů pro šetření v domácnostech, kterého se na pozvání předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové zúčastnili zástupci Statistického úřadu Slovenské republiky Róbert Vlačuha a Boris Frankovič a odborník na teorii výběrových šetření Michal Vrabec z Vysoké školy ekonomické.
Na semináři bylo projednáno: reforma šetření Statistiky rodinných účtů v ČSÚ, srovnání postupů s obdobným šetřením na Slovensku či statistické postupy při tvorbě výběrů a jejich použití v praxi výběrových šetření v České republice a na Slovensku.

Semináře se v ČSÚ zúčastnili zástupci Statistického úřadu Slovenské republiky a Vysoké školy ekonomické.

Semináře se v ČSÚ zúčastnili zástupci Statistického úřadu Slovenské republiky a Vysoké školy ekonomické.