Tipy pro Vás

OECD: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. ISTAT: Jak „italské“ jsou italské domácnosti. OSN: Světová populace od roku 1950. Eurostat: Kolik času a čím trávíme na webu? ILO: Situace žen na celosvětovém trhu práce .

Twitter

OECD: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Již od března 2009 je na Twitteru aktivní Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Od té doby zveřejnila zhruba 12 tis. tweetů, získala téměř 1,3 tis. lajků a více než 0,5 mil. sledujících. OECD na svém profilu zveřejňuje takřka výhradně zprávy, které vycházejí z její vlastní činnosti. Uživatel zde tak najde upoutávky na analýzy, tiskové zprávy, komentáře, nechybějí ani různé infografiky aj. Více ZDE.

OECD

OECD

Infografika

ISTAT: Jak „italské“ jsou italské domácnosti

Italská domácnost nemusí být nutně jen synonymem pro neurovnané vztahy mezi partnery. Pohledem italských statistiků je v Itálii 25,8 mil. domácností.
Když se rozdělí podle osoby v čele domácnosti, pak 10,2 mil. z nich má v čele osobu v dělnické profesi, osobu ekonomicky neaktivní či nezaměstnanou. Mezi nimi je 1,8 mil. domácností, v nichž žije alespoň jeden cizinec. Z 8,4 mil. domácností, které jsou v této kategorii tvořeny pouze občany Itálie, jich 1,9 mil. má alespoň čtyři členy. Další výsledky netypického dělení si můžete prohlédnout na infografice. Více ZDE.

ISTAT

OSN: Světová populace od roku 1950

V přehledném interaktivním grafu uvidíte vývoj celosvětové populace od roku 1950 do současnosti jako na dlani. Projekce Organizace spojených národů (OSN) názorně představuje, jak se zřejmě bude populace na Zemi vyvíjet do konce tohoto století. Zobrazit si můžete jak celkový počet obyvatel v letech 1950–2100, tak i počty obyvatel na jednotlivých světadílech. Více ZDE.

OSN

Eurostat: Kolik času a čím trávíme na webu?

Surfování, chatování a nakupování on-line patří k našim každodenním činnostem, při nichž využíváme počítače, tablety či chytré telefony. Kolik času u těchto zařízení strávíme? A když jsme nuceni chytré technologie používat při práci, používáme je o to více, či tím méně i ve svém volném čase? Co nejčastěji nakupujeme přes internet? Jak se do on-line komunikace zapojují starší ročníky? Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpovědi v nové interaktivní publikaci, kterou vydal Eurostat. Více ZDE.

Eurostat

Kniha

ILO: Situace žen na celosvětovém trhu práce

Publikace Mezinárodní organizace práce (ILO) se zabývá především rozdíly v odměňování práce mužů a žen. Hledá odpověď na otázku, čím jsou tyto rozdíly způsobovány. Všímá si také odlišného postavení žen ve všech částech světa. Ženy jsou na rozdíl od mužů častěji v postavení pomáhajícího rodinného příslušníka. Právě jim je často namísto zasloužené odměny za vykonanou práci vyplácena pouze nezbytná minimální mzda. Více ZDE.

ILO