Výjezdní zasedání ředitelů sekcí v Blatné

Ve dnech 18. a 19. července se v Blatné konalo výjezdní zasedání ředitelů sekcí. Na programu bylo projednání postupu v oblasti prioritních úkolů ČSÚ pro tento rok nebo návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2018.

Jednání se konalo v prostorách zámku Blatná, které za tímto účelem poskytla baronka Jana Hild­prandtová-Germenisová. „Čas strávený ve společnosti této ctěné dámy byl pro mě i pro všechny členy delegace ČSÚ velmi milý a inspirativní. V historickém zázemí zámku se nám podařilo projednat všechny body našeho pracovního programu. Zůstaly v nás však i silné dojmy z poutavého vyprávění paní baronky o mnohdy pohnutých osudech její rodiny a ze společné prohlídky zámeckých prostor,“ řekla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která s Janou Hildprandtovou-Germenisovou spolupracovala již během svého působení v pozici rektorky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vedení ČSÚ s baronkou Janou Hildprandtovou-Germenisovou na zámku Blatná.

 

Vedení ČSÚ s baronkou Janou Hildprandtovou-Germenisovou na zámku Blatná.