Nejvyššího věku ve zdraví se dožívají lidé ve Skandinávii

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Kromě Skandinávie se dobrému zdraví ve vyšším věku těší také obyvatelé Středomoří. V členských státech EU mají muži ve věku nad 65 let naději strávit ve zdraví průměrně dalších 14,4 roku, ženy dokonce 15,8 roku. V ČR je tento průměr o něco nižší.

Mezi muži a ženami jsou v naději dožití ve zdraví podstatné rozdíly. Ženy se na rozdíl od mužů dožívají více let a také jejich naděje dožití ve zdraví, kdy netrpí dlouhodobými nemocemi, je delší.

Statistiky „kazí“ postkomunistické státy

Muži po pětašedesátce se na Islandu oproti zbytku Evropy mohou dožívat ve zdraví nejdelšího věku, a to navíc o 18,1 roku. Totéž platí ve Švédsku (+17,9 roku), v Irsku (+17,1 roku) a Norsku (+17,0 roku). Příznivá situace je pro pětašedesátníky také v Nizozemsku, na Maltě, v Lucembursku, Dánsku, Finsku, Spojeném království a ve Francii, kde mají šanci dožít se ještě ve zdraví více než šestnácti let.

Očekávaný život ve zdraví mužů po 65 letech věku v roce 2015

Očekávaný život ve zdraví mužů po 65 letech věku v roce 2015

Evropští muži na tom v průměru tak dobře nejsou. Délku jejich života ve zdraví snižují především postkomunistické státy. A tak se zde v průměru evropský muž po pětašedesátce ve zdraví dožije dalších 14,4 roku. Podstatně hůře jsou na tom Chorvaté (8,1 roku), Litevci a Lotyši (shodně po 8,6 roku), Maďaři (9,3 roku) a Slováci (9,5 roku). Češi se ve zdraví po pětašedesátce mohou dožít 12,0 let, což je oproti Islanďanům o 6,1 roku méně.

Očekávaný život ve zdraví žen po 65 letech věku v roce 2015

Očekávaný život ve zdraví žen po 65 letech věku v roce 2015

Nejdéle se v průměru po pětašedesátce mohou ve zdraví dožít ženy ve Švédsku (+19,9 roku). Přes 19 let života ve zdraví čeká ještě pětašedesátnice v Norsku, na Islandu, ve Francii a ve Finsku. Celkem 18 a více let života ve zdraví stráví takto staré ženy i v Irsku, Nizozemsku, Dánsku a na Maltě. Průměr naděje dožití ve zdraví u žen byl v roce 2015 v celé Evropské unii 15,8 roku. Nejméně let ve zdraví se mohly dožít Chorvatky, Li­tevky, Maďarky, Slovenky, Lotyšky a Portugalky. Vyhlídky pětašedesátiletých Češek na zdravý život se zastavily na hranici 13,6 roku, což bylo oproti Švédkám o 6,3 roku méně.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Světový den mozku

Mgr. Vladimíra Kalnická

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku.

Naděje dožití při narození není ve všech krajích stejná

ilustrativní fotka

Ačkoli se může zdát, že velkoměsto neprospívá zdraví svých obyvatel, opak je pravdou. Ze všech krajů České republiky byla v uplynulých dvou letech nejvyšší naděje dožití při narození mužů i žen právě v hlavním městě Praze.

Pětina nákladů je za léky

ilustrativní fotka

V České republice bylo v roce 2015 vydáno za léky celkem 76,8 mld. Kč, což představuje stabilně více než pětinu z celkových výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele tak připadlo v průměru 7 284 Kč.

Diagnózy a pohlaví ovlivňují výdaje zdravotních pojišťoven

ilustrativní fotka

Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2015 na zdravotní péči 234,7 mld. Kč, tedy 65,6 % z celkových výdajů na zdravotní péči v ČR. Na léčbu nemocí oběhové soustavy šlo celkem 27,1 mld. Kč. Léčba onkologických onemocnění stála téměř 24 mld. Kč, což je zatím historicky nejvyšší částka.

Chřipky a špatné počasí nám zkracují život

ilustrativní fotka

Střední délka života se od roku 1990 ve všech členských zemích EU prodloužila o více než šest let. Obyvatelé států západní Evropy, v nichž je naděje dožití nejvyšší, mají před sebou v průměru o více než osm let života více než lidé ze zemí střední a východní Evropy.

Počet lidí s depresí stoupl o pětinu

ilustrativní fotka

Podle posledních odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se od roku 2005 zvýšil počet osob trpících depresemi o 18 %. V roce 2015 deprese trápily více než 4 % světové populace, tedy více než 300 mil. osob všech věkových skupin. Právě depresím se věnuje letošní Světový den zdraví, který připadá na 7. dubna. Jeho motto zní: Mluvme o depresi.

S blízkými se stýkáme méně než před 10 lety

ilustrativní fotka

Z výběrového šetření ČSÚ Životní podmínky 2015 vyšlo najevo, že se snížila frekvence kontaktu s příbuznými i s přáteli. Přitom pocit, že se na své blízké může v nouzi spolehnout, má většina lidí.

Kouřením stráví Češi zhruba půl hodiny denně

ilustrativní fotka

Kuřákem je zhruba každý šestý obyvatel planety, přitom čtyři z pěti kuřáků žijí v ekonomicky méně vyspělých zemí. V Evropě patří užívání tabáku mezi nejčastější příčiny předčasných úmrtí. Podle posledních dostupných údajů ČSÚ vykouří každý obyvatel ČR téměř 2 tis. cigaret ročně.