Nezaměstnanost v Unii klesá

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Míra nezaměstnanosti v členských zemích Evropské unie meziročně klesla o 0,9 procentního bodu. 

Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti meziročně klesla ve všech státech Evropské unie. Celková nezaměstnanost v evropské osmadvacítce v květnu dosáhla 7,8 % a byla nejnižší od prosince 2008, kdy činila 7,7 %. Nepřetržitě klesá od dubna 2013, kdy dosáhla svého vrcholu (11,0 %). Nezaměstnanost v eurozóně byla v květnu 2017 na úrovni 9,3 % a od jara 2013 rovněž klesala.
Evropská unie a eurozóna nejsou ve shodě
Rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti v EU28 a eurozóně se od začátku recese v roce 2008 až do začátku roku 2012 pohyboval okolo 0,6 p. b. Následně se začal prohlubovat a nyní se drží na úrovni 1,5 p. b.
Ne všechny členské státy Evropské unie měly dostupná data za květen 2017. Proto jsou u zemí Maďarska, Dánska a Estonska použity údaje za duben 2017, u Velké Británie, Belgie a Řecka za březen 2017. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v květnu v Česku (3,0 %), v Německu (3,9 %) a na Maltě (4,1 %). Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo Řecko (22,5 % v březnu), Španělsko (17,7 %) a Itálie (11,3 %). Nezaměstnanost však klesá i u nich. V Řecku se meziročně snížila o 1,3 p. b., ve Španělsku o 2,5 p. b. a v Itálii o 0,3 p. b. Nejvíce se snížila nezaměstnanost v Chorvatsku, když meziročně klesla z 13,4 na 10,7 %.

Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti, květen 2017

Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti, květen 2017

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Podíl volných míst je v Česku nejvyšší v Unii

ilustrativní fotka

Podíl volných pracovních míst se v České republice za poslední tři roky zvýšil o 2 p. b. To je nejvíce v EU.

Nezaměstnanost, 1 jev – 2 ukazatele

Ilustrační foto

Pokud chceme v České republice zkoumat nezaměstnanost, nabízí se nám dva základní ukazatele. Jsou jimi míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných osob. Oba ukazatele sledují tentýž jev, nezaměstnanost, a přesto je každý z nich jiný a poskytuje jiné výsledky. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Dlouhodobá nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997

ilustrativní obrázek

Počet lidí hledajících zaměstnání déle než jeden rok sestoupil na konci roku na rekordně nízkou úroveň. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převládají ženy a lidé ve vyšším věku. Naopak většina mladých lidí si je schopná nalézt zaměstnání do jednoho roku.

Může za nízkou nezaměstnanost demografický vývoj?

ilustrativní obrázek

Přestože se ČR vejde do desítky států s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností v EU, v období nedávné recese se nezaměstnanost ve věku 15–64 let vyšplhala až na 7,8 %. Ovšem další vývoj byl nad očekávání skvělý a míra nezaměstnanosti nás směle zařadila před státy, jako jsou Německo, Rakousko či Velká Británie. Může to mimo jiné být důsledek stárnutí populace a odchodů silných ročníků do důchodu?

Stěhování se týká všech

ilustrativní obrázek

Do České republiky se v letech 2005–2015 přistěhovalo v několika vlnách přes 540 tis. imigrantů. Nejvíce z nich přišlo v době vstupu ČR do Evropské unie a hospodářského rozmachu. Dosud nepřekonaným vrcholem je v tomto ohledu rok 2007.

Práce není všude stejně

Ilustrační foka

Zaměstnanost a nezaměstnanost v krajích kopíruje ekonomickou situaci v regionech. V roce 2015 byla nejvyšší míra zaměstnanosti v hl. městě Praze a v krajích Středočeském a Plzeňském. Nezaměstnanost, a to i dlouhodobá, v průběhu celého loňského roku klesala.

Brexitem se Unie oslabí

ilustrativní foto

Zatímco czexitem by Unie asi příliš nestrádala, odchod Velké Británie ji poznamená. Přijde o téměř 13 % obyvatel, a to z velké části velmi vzdělaných a ekonomicky velmi aktivních, a 17,6 % HDP. Jen pro srovnání: Czexitem by byla ochuzena o 2 % obyvatel a 1,1 % HDP. S Velkou Británií ztratí EU silnou ekonomiku s minimální mírou nezaměstnanosti, která dodává Evropské unii váhu i ve světě.

Výroba a zaměstnanost jako spojité nádoby

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Hrubý domácí produkt a zaměstnanost jsou považovány za spojité nádoby – pohybují se stejným směrem.

Statistika volných míst

Ilustrační foto

V České republice se začala evidovat volná pracovní místa (VPM) na úřadech práce v roce 1993. Od roku 2005 se jejich nabídka odesílá prostřednictvím ČSÚ i do Eurostatu. Zde se pak absolutní počty i míra VPM – podíl na celkovém počtu pracovních míst – zveřejňují.

V Evropě mají práci, nezaměstnanost klesá

Ilustrační foto

Téměř ve všech členských státech Evropské unie klesá míra nezaměstnanosti, a to již od konce roku 2014. Souvisí to s ukončením hospodářské krize a zlepšením podmínek na trhu práce.

S volnými místy není v Česku problém

ilustrativní obrázek

Ve 3. čtvrtletí 2015 činila míra volných pracovních míst v Česku 2,3 %. Meziročně se zvýšila o 0,9 p. b., nejrychleji ze zemí Unie.