Pětina nákladů je za léky

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V České republice bylo v roce 2015 vydáno za léky celkem 76,8 mld. Kč, což představuje stabilně více než pětinu z celkových výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele tak připadlo v průměru 7 284 Kč.

Celkové výdaje za skupinu léků zahrnující léky na předpis hrazené z veřejného pojištění, doplatky na léky na předpis a volně prodejné léky hrazené domácnostmi dosáhly v roce 2015 částky 54,5 mld. Kč. Výdaje za léky na předpis tvoří dlouhodobě více než 40 % z celkových výdajů na léky a v roce 2015 dosáhly výše 31,7 mld. Kč. Za volně prodejná léčiva a doplatky za léky na předpis zaplatili pacienti dohromady 22,8 mld. Kč. Výdaje na ambulantně podávané léky a zdravotnický materiál odpovídají v České republice, ve vztahu k celkovým výdajům na zdravotní péči, průměru zemí EU (19 %).
Nejvyšší výdaje v této skupině vykazují Bulharsko (43 %) a Rumunsko (37 %). Ze sousedních zemí zaznamenává vyšší výdaje na léky Slovensko (35 %). Naopak nejnižší celkové výdaje měly Lucembursko a Norsko (11 %).
Léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních představují druhou nejnákladnější položku výdajů, která se každoročně zvyšuje. Na léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních bylo v roce 2015 vydáno o třetinu více než v roce 2010 (22,3 mld. Kč oproti 16,5 mld. Kč).

Výdaje za léky v České republice podle místa spotřeby a zdrojů financování v letech 2010–2015 (v mld. Kč)

Výdaje za léky v České republice podle místa spotřeby a zdrojů financování v letech 2010–2015 (v mld. Kč)

Domácnosti zaplatí více za volně prodejné léky

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2015 dosáhly 234,7 mld. Kč, tedy 66 % z celkových výdajů na zdravotní péči v České republice. Úhrady z veřejného pojištění za léky na předpis a léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních dosáhly 54 mld. Kč. Tvořily tak 23 % celkových výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči. Výdaje zdravotních pojišťoven za léky dosáhly v roce 2015 zhruba 5 tis. Kč na jednoho pojištěnce, z čehož za léky na předpis to bylo 3 037 Kč a za léky spotřebované ve zdravotnických zařízeních 2 140 Kč.
Výdaje za léky představují největší položku výdajů domácností na zdravotní péči. V roce 2015 utratily domácnosti celkem za volně prodejné léky a doplatky za léky na předpis 22,8 mld. Kč, což představovalo více než 46 % veškerých výdajů domácností na zdravotní péči. V průměru na jednoho obyvatele vydaly domácnosti více než 2 100 Kč, z toho 958 Kč za doplatky za léky na předpis a 1 205 Kč za volně prodejné léky.

Celkové výdaje za léky v České republice v letech 2010–2015

Autor: , oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kdo je v Česku ohrožen příjmovou chudobou?

Ilustrační foto

V Česku bylo v roce 2017 ohroženo příjmovou chudobou 9,1 % osob. Jednalo se zejména o samoživitelky s dětmi a jednotlivce starší 65 let. Naproti tomu nízkou míru ohrožení příjmovou chudobou měly domácnosti dvojic jak s dětmi, tak i bez nich.

Spotřeba domácností zůstává stabilním tahounem růstu

Ilustrační foto

Zrychlení růstu české ekonomiky podpořila rostoucí spotřeba domácností i bilance zahraničního obchodu. Ve 2. čtvrtletí 2017 se ke kladně působícím faktorům přidala i investiční aktivita. Růst reálných výdělků, který byl podpořen příznivým ekonomickým vývojem i nedostatkem pracovní síly, byl v 1. pololetí tlumen růstem spotřebitelských cen.

Kuřáci žijí o 10 let méně

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Od 31. května platí v České republice tzv. protikuřácký zákon. Kolika lidí se dotýká, vypočítává Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Světový den mozku

Mgr. Vladimíra Kalnická

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku.

Naděje dožití při narození není ve všech krajích stejná

ilustrativní fotka

Ačkoli se může zdát, že velkoměsto neprospívá zdraví svých obyvatel, opak je pravdou. Ze všech krajů České republiky byla v uplynulých dvou letech nejvyšší naděje dožití při narození mužů i žen právě v hlavním městě Praze.

Nejvyššího věku ve zdraví se dožívají lidé ve Skandinávii

ilustrativní fotka

Kromě Skandinávie se dobrému zdraví ve vyšším věku těší také obyvatelé Středomoří. V členských státech EU mají muži ve věku nad 65 let naději strávit ve zdraví průměrně dalších 14,4 roku, ženy dokonce 15,8 roku. V ČR je tento průměr o něco nižší.

Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči

ilustrativní fotka

Náklady na zdravotnictví v České republice každoročně stoupají. Výnosy z veřejného pojištění je již nestačí pokrýt, a tak se domácnosti na jejich hrazení podílejí stále vyšší mírou. Zatímco v roce 2010 vydala ročně průměrná osoba za zdravotní péči 4 100 Kč, v roce 2015 to bylo již 4 700 Kč.

Diagnózy a pohlaví ovlivňují výdaje zdravotních pojišťoven

ilustrativní fotka

Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2015 na zdravotní péči 234,7 mld. Kč, tedy 65,6 % z celkových výdajů na zdravotní péči v ČR. Na léčbu nemocí oběhové soustavy šlo celkem 27,1 mld. Kč. Léčba onkologických onemocnění stála téměř 24 mld. Kč, což je zatím historicky nejvyšší částka.

Chřipky a špatné počasí nám zkracují život

ilustrativní fotka

Střední délka života se od roku 1990 ve všech členských zemích EU prodloužila o více než šest let. Obyvatelé států západní Evropy, v nichž je naděje dožití nejvyšší, mají před sebou v průměru o více než osm let života více než lidé ze zemí střední a východní Evropy.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Počet lidí s depresí stoupl o pětinu

ilustrativní fotka

Podle posledních odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se od roku 2005 zvýšil počet osob trpících depresemi o 18 %. V roce 2015 deprese trápily více než 4 % světové populace, tedy více než 300 mil. osob všech věkových skupin. Právě depresím se věnuje letošní Světový den zdraví, který připadá na 7. dubna. Jeho motto zní: Mluvme o depresi.