Světový den mozku

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku.

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku. Ten si svět, na základě podnětu Světové neurologické federace, připomíná od roku 2014 dne 22. července. Každá třetí osoba ve věku nad 80 let trpí alespoň jedním neurologickým onemocněním. Odborníci proto požadují, aby se více investovalo do programů prevence a do zdravotní péče.
Podle Světové zdravotnické organizace trpí neurologickými onemocněními v Evropské unii nejméně 50 mil. lidí a jejich počet stále stoupá. Tento trend souvisí, mimo jiné, se stárnutím populace. Neurologickým chorobám se podle odborníků nevěnuje tolik pozornosti, kolik by zasloužily. Okolo 4,5 mil. Evropanů se potýká s demencí a přibližně 2,6 mil. jich trpí epilepsií. Více než jeden milion obyvatel EU trápí Parkinsonova choroba a zhruba stejný počet lidí postihne každý rok cévní mozková příhoda.
A jaká je situace v České republice? Demencí, včetně Alzheimerovy choroby, trpí zhruba 153 tis. lidí a o polovinu méně pacientů se léčí s epilepsií. Cévní mozková příhoda postihuje 30 tis. osob a Parkinsonova choroba sužuje více než 25 tis. pacientů.
Moderní léčba neurologických onemocnění, která prokazatelně prodlužuje nemocným život a zlepšuje jeho kvalitu, je finančně nákladná. Výše výdajů zdravotních pojišťoven proto rok od roku stoupá. V České republice bylo v roce 2015 vydáno na léčbu neurologických onemocnění celkově 8,5 mld. Kč, což je o 2,6 mld. více než v roce 2010. Z celkových výdajů připadlo 42 % na péči o muže a 58 % na péči o ženy. Vzhledem k rozličnému charakteru neurologických chorob nelze jednoznačně říci, že by se výdaje na léčení pacientů s jejich narůstajícím věkem zvyšovaly. U mužů se nejvyšší částka objevuje ve věkové skupině 35–39 let (318 mil. Kč) a u žen ve věkové skupině 40–44 let (520 mil. Kč). Celkově byly v roce 2015 průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na léčení neurologických onemocnění na jednu pojištěnou ženu (686 Kč) o třetinu nižší než na jednoho pojištěného muže (934 Kč). Od roku 2010 vzrostly průměrné výdaje na jednoho pojištěnce o 44 %.

Autor: , oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kuřáci žijí o 10 let méně

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Od 31. května platí v České republice tzv. protikuřácký zákon. Kolika lidí se dotýká, vypočítává Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči

ilustrativní fotka

Náklady na zdravotnictví v České republice každoročně stoupají. Výnosy z veřejného pojištění je již nestačí pokrýt, a tak se domácnosti na jejich hrazení podílejí stále vyšší mírou. Zatímco v roce 2010 vydala ročně průměrná osoba za zdravotní péči 4 100 Kč, v roce 2015 to bylo již 4 700 Kč.

Pětina nákladů je za léky

ilustrativní fotka

V České republice bylo v roce 2015 vydáno za léky celkem 76,8 mld. Kč, což představuje stabilně více než pětinu z celkových výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele tak připadlo v průměru 7 284 Kč.

Nejvyššího věku ve zdraví se dožívají lidé ve Skandinávii

ilustrativní fotka

Kromě Skandinávie se dobrému zdraví ve vyšším věku těší také obyvatelé Středomoří. V členských státech EU mají muži ve věku nad 65 let naději strávit ve zdraví průměrně dalších 14,4 roku, ženy dokonce 15,8 roku. V ČR je tento průměr o něco nižší.

Naděje dožití při narození není ve všech krajích stejná

ilustrativní fotka

Ačkoli se může zdát, že velkoměsto neprospívá zdraví svých obyvatel, opak je pravdou. Ze všech krajů České republiky byla v uplynulých dvou letech nejvyšší naděje dožití při narození mužů i žen právě v hlavním městě Praze.

Diagnózy a pohlaví ovlivňují výdaje zdravotních pojišťoven

ilustrativní fotka

Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2015 na zdravotní péči 234,7 mld. Kč, tedy 65,6 % z celkových výdajů na zdravotní péči v ČR. Na léčbu nemocí oběhové soustavy šlo celkem 27,1 mld. Kč. Léčba onkologických onemocnění stála téměř 24 mld. Kč, což je zatím historicky nejvyšší částka.

Chřipky a špatné počasí nám zkracují život

ilustrativní fotka

Střední délka života se od roku 1990 ve všech členských zemích EU prodloužila o více než šest let. Obyvatelé států západní Evropy, v nichž je naděje dožití nejvyšší, mají před sebou v průměru o více než osm let života více než lidé ze zemí střední a východní Evropy.

Jak se Češi objednávají k lékaři

ilustrační foto

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

Ilustrativní fotka

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

Muži více kouří, mají nadváhu a umírají dříve

ilustrativní fotka

Na nikotinu jsou v ČR závislí více muži než ženy. Muži jsou také více ohroženi nadváhou z důvodu špatné životosprávy. Jejich naděje dožití je o 6 let nižší než u žen.

Počet lidí s depresí stoupl o pětinu

ilustrativní fotka

Podle posledních odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se od roku 2005 zvýšil počet osob trpících depresemi o 18 %. V roce 2015 deprese trápily více než 4 % světové populace, tedy více než 300 mil. osob všech věkových skupin. Právě depresím se věnuje letošní Světový den zdraví, který připadá na 7. dubna. Jeho motto zní: Mluvme o depresi.

Jak často obyvatelé EU navštěvují lékaře

ilustrativní fotka

Ve většině států Unie navštívili obyvatelé lékaře 4krát až 9krát ročně. V roce 2014 zašli k lékaři obyvatelé Kypru či Švédska v průměru méně než třikrát, zatímco na Slovensku či v Maďarsku šel každý k lékaři více než 11krát za rok.