Tržby ve službách zrychlují

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Po 2,2% růstu v posledním čtvrtletí roku 2016 vykázaly tržby (očištěné od vlivu počtu pracovních dnů, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ-NACE, sekce H+I+J+M+N) meziroční zvýšení o 6,5 %. Rychlejším tempem rostly tržby ve službách naposledy v 1. čtvrtletí roku 2008 (+7,2 %), poté se začaly projevovat první důsledky nastávající ekonomické krize. Česká republika tak překonala tempo růstu Evropské unie, kde v 1. čtvrtletí roku 2017 tržby ve službách rostly o 5,9 % (v době psaní článku chyběly kompletní údaje za Chorvatsko, Řecko, Irsko, Nizozemsko a Švédsko).
Žádná ze zemí EU28 nevykázala pokles, což je další skutečnost, která byla naposledy zaznamenána na počátku roku 2008. Nejvíce meziročně posilovala Litva (+16,9 %), naopak nejpomalejší růst vykázala Itálie (+2,7 %).
Odvětví služeb se velmi dařilo v zemích Visegrádské skupiny – na Slovensku rostly tržby o 11,1 %, v Polsku o 12,2 %, a v Maďarsku dokonce o 15,4 %.

Meziroční index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2017 (v %)

Meziroční index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2017 (v %)

Doprava a skladování na vzestupu

V tuzemsku rostlo nejvíce odvětví ubytování, stravování a pohostinství
(CZ-NACE, sekce I), kde byl zaznamenán nárůst tržeb o 21,4 %, což je nejvyšší meziroční tempo v celé časové řadě tohoto odvětví. Objemově je však tato sekce služeb tou nejméně významnou.
Nejvýznamnějším odvětvím, co se týče velikosti celkových tržeb, jsou činnosti v oblasti dopravy a skladování
(CZ-NACE, sekce H). Ty byly v poklesu osm čtvrtletí v řadě a tento negativní trend zvrátily až v posledním čtvrtletí roku 2016 (+2,1 %). Výsledky za 1. čtvrtletí letošního roku rostoucí vývoj tržeb jen potvrdily (+5,9 %). Kromě vodní dopravy (CZ-NACE, oddíl 50), která vykázala pokles (–3,6 %), se meziročně zvýšily tržby ve všech oddílech této sekce, a to v pozemní a potrubní dopravě (CZ-NACE, oddíl 49) o 2,6 %, v letecké dopravě (CZ-NACE, oddíl 51) o 9,9 %, ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (CZ-NACE, oddíl 52) o 10,4 % a v poštovních a kurýrních činnostech (CZ-NACE, oddíl 53) o 8,1 %. Celá tato sekce rostla napříč státy Evropské unie.

Vývoj profesních, vědeckých a technických činností v ČR zaostává za EU

Druhému nejvýznamnějšímu odvětví tržních služeb – profesním, vědeckým a technickým činnostem (CZ-NACE, sekce M)– se po 0,6% snížení v předešlém čtvrtletí tentokrát dařilo, vzrostlo o 2,1 %. Největší podíl na tom měly činnosti v oblasti reklamy a průzkumu trhu (CZ-NACE, oddíl 73) s 4,2% růstem a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, oddíl 74), kde se tržby zvýšily o 4,8 %. Česká republika v těchto odvětvích poněkud zaostává za průměrem evropské osmadvacítky, který v této sekci činil 6,8 %. Hůře na tom jsou jen Slovinsko (pokles o 1,8 %) a Kypr (růst o 0,7 %).
Odvětví informačních a komunikačních činností (CZ-NACE, sekce J) zvýšilo tržby o 4,1 %, ČR se tedy nachází nepatrně pod průměrem EU (+4,4 %). Zadařilo se všem dílčím odvětvím této sekce, nejvíce potom informačním činnostem (CZ-NACE, oddíl 63), které narostly o 10,0 % (v EU o 11,0 %).

Meziroční index tržeb ve službách v EU, 2007–2017 (v %, v běž. cenách, očištěno o prac. dny)

Meziroční index tržeb ve službách v EU, 2007–2017 (v %, v běž. cenách, očištěno o prac. dny)

Zdroj: Eurostat (k 22. 6. 2017)

Sekce administrativních a podpůrných činností (CZ-NACE, sekce N) byla v porovnání s některými jinými odvětvími služeb zasažena ekonomickou krizí relativně málo. Přesto i zde je patrné oživení (+8,8 %), neboť meziroční růst o více než osm procent byl naposledy zaznamenán před devíti lety (+8,7 %). V EU28 se v této sekci tržby zvýšily o 7,4 %. Na růstu v tuzemsku se podílela všechna dílčí odvětví sekce; činnosti související se zaměstnáním (CZ-NACE, oddíl 78) si s ak­tuálním výsledkem +12,6 % drží dvojciferný růst již 14 čtvrtletí v řadě.
Agenturám práce se dařilo v celé Evropské unii – v průměru rostly o 8,7 %. Nejúspěšnější byly ve Švédsku, kde meziročně vzrostly o 35,9 %. Jedinou zemí, kde toto odvětví zaznamenalo pokles, bylo Dánsko (–6,1 %). Tržby za služby cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (CZ-NACE, oddíl 79), které ve 4. čtvrtletí 2016 vykázaly 4,4% navýšení po pěti kvartálech propadu, pozitivní trend potvrdily. I v 1. čtvrtletí 2017 se tempo růstu ještě zvýšilo, a to o 11,0 %.
Nárůst tržeb zaznamenaly i bezpečnostní a pátrací činnosti (CZ-NACE, oddíl 80), a to o 7,1 %, a administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (CZ-NACE, oddíl 82) o 6,2 %.

Autor: , oddělení statistiky služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Růst tržeb ve službách pokračoval i v 1. čtvrtletí 2019

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v České republice v prvním čtvrtletí roku 2019 hodnoty 5,1 %, a plynule tak navázal na růst ve čtvrtletích předchozích.

Doprava rostla nejvíce za posledních jedenáct let

ilustrační foto

V roce 2018 vzrostly tržby v dopravě a skladování v ČR nejvíce za posledních jedenáct let. Pokles tržeb byl zaznamenán pouze v březnu a v prosinci. Naopak nejvyšší reálný růst tržeb byl v lednu.

Tržby ve službách stále rostou

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v 1. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 5,8 %, a plynule tak navázal na růst v předchozích čtvrtletích. Nejvíce rostlo odvětví informačních a komunikačních činností.

Kterým agenturám práce v České republice rostou tržby

ilustrativní fotka

Služeb pracovních agentur nejvíce využívají průmyslové podniky zejména v automobilovém průmyslu. Při přepočtu na kmenové zaměstnance nejvíce agenturních pracovníků zaměstnává filmový průmysl.

Za zdraví domácích mazlíčků utratíme dvě miliardy ročně

ilustrativní fotka

Podle údajů ČSÚ měla v roce 2015 více než čtvrtina českých domácností (28,3 %) psa a necelá pětina (18,6 %) kočku. Ze statistiky rodinných účtů vedené ČSÚ vyplývá, že výdaje na zvířecí miláčky jsou v ČR přibližně o 73 % vyšší v bezdětných domácnostech oproti domácnostem s dětmi.

Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči

ilustrativní fotka

Náklady na zdravotnictví v České republice každoročně stoupají. Výnosy z veřejného pojištění je již nestačí pokrýt, a tak se domácnosti na jejich hrazení podílejí stále vyšší mírou. Zatímco v roce 2010 vydala ročně průměrná osoba za zdravotní péči 4 100 Kč, v roce 2015 to bylo již 4 700 Kč.

Domácnosti by služby rády využívaly ve větším rozsahu

ilustrativní fotka

V šetření Životní podmínky EU-SILC zjišťoval ČSÚ i přístup k službám, jako jsou péče o děti, vzdělávání, zdravotnictví a domácí péče. Představujeme výsledky tohoto šetření.

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Tržby ve službách se vrátily k růstu

ilustrativní foto

Po poklesu v předchozím čtvrtletí se v ČR ve 3. čtvrtletí 2016 tržby v běžných cenách v odvětví služeb meziročně zvýšily.

Tržby v dopravě v Česku za rok 2015 stagnovaly

ilustrativní obrázek

Po předchozích pěti letech růstu se vloni tržby v dopravě a skladování dostaly pod unijní průměr. ČSÚ informuje, že růst však vykázala pozemní a potrubní doprava.

Největší letiště světa

ilustrativní fotka

Až budete cestovat na prázdninovou dovolenou, pozorně se rozhlédněte kolem sebe. Možná se právě nacházíte na jednom z nejrušnějších letišť světa. Jejich statistiky pravidelně sleduje Mezinárodní rada letišť (ICA). Největším leteckým uzlem zůstala v roce 2014 americká Atlanta, do popředí se ovšem díky rostoucí poptávce tlačí především asijská letiště.

Tržby v dopravě rostly

ilustrační foto

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Služby ve znamení růstu

ilustrativní obrázek

V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v ČR se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb.

Služby v EU stagnovaly

Ilustrační foto

Objemově nejvýznamnějším odvětvím v rámci služeb je doprava a skladování, a to nejen v ČR, ale ve většině zemí EU27.

Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

Železniční nákl. doprava

V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.