Za zdraví domácích mazlíčků utratíme dvě miliardy ročně

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle údajů ČSÚ měla v roce 2015 více než čtvrtina českých domácností (28,3 %) psa a necelá pětina (18,6 %) kočku. Ze statistiky rodinných účtů vedené ČSÚ vyplývá, že výdaje na zvířecí miláčky jsou v ČR přibližně o 73 % vyšší v bezdětných domácnostech oproti domácnostem s dětmi.

Veterinární lékařství prošlo, stejně jako humánní, během posledních pár století značným vývojem. Ještě v raném novověku se léčení zvířat věnovali především medicínsky nevzdělaní léčitelé, jejichž často i škodlivé metody byly ovlivněny šamanstvím a lidovými pověrami. Po zásadních medicínských objevech v druhé polovině 19. století došlo k prudkému rozmachu klasické medicíny a ta zvířecí nezůstávala pozadu. S rozvojem společnosti přestali být nejčastějšími pacienty zvěrolékařů skot a koně a jejich zájem se postupně přesouval k čím dál tím početněji chované skupině zvířat – domácím mazlíčkům. Komora veterinárních lékařů předpokládá, že do pěti až deseti let lze očekávat kritický nedostatek zvěrolékařů v hospodářství. Zájem o léčení menších zvířat potvrzují i studenti z Fakulty veterinárního lékařství v Brně, kteří jako své budoucí pacienty vidí hlavně psy, kočky a exotická zvířata. Možnosti léčby jsou na srovnatelné úrovni s humánní medicínou, někde ji i předbíhají – například v použití kmenových buněk. Omezením v léčbě zvířat jsou tak především finanční možnosti jejich majitelů.

Počet veterinářů na 10 tis. obyvatel v krajích ČR v roce 2015

Počet veterinářů na 10 tis. obyvatel v krajích ČR v roce 2015

V Evropě patříme ke špičce chovatelů

Jedno a více zvířat chová polovina českých domácností, tomu odpovídají i data ze statistiky rodinných účtů. Podle údajů ČSÚ měla v roce 2015 více než čtvrtina českých domácností (28,3 %) psa a necelá pětina (18,6 %) kočku. Patříme tak v Evropě ke špičce chovatelů domácích mazlíčků. Za jejich péči utratíme dohromady kolem dvou miliard korun ročně. Do těchto výdajů jsou zahrnuty všechny služby pro domácí zvířata, tedy kromě veterinární péče, i postupně se rozvíjející psí kosmetické salóny nebo hotely. Pro srovnání, je to přibližně stejná částka, jakou české domácnosti vynaloží za papírenské zboží, psací a kreslicí potřeby nebo za jízdní kola. Pokud připočteme i samotné náklady na pořízení zvířete, krmivo a jiné potřeby pro chov, dostaneme se k více než 12,6 mld. Kč ročně. Této částce odpovídá například výdaj na pojištění související s dopravou nebo za knihy, noviny a papírenské zboží.

Bezdětné domácnosti utratí za zvířata nejvíce

Zajímavostí je, že výdaje na zvířecí miláčky jsou přibližně o 73 % vyšší v bezdětných domácnostech oproti domácnostem s dětmi. To odpovídá výsledkům marketingového průzkumu společnosti Focus, Marketing and Social Research, podle kterého si lidé nejčastěji zvíře pořizují, když děti opustí domov, a zvíře se tak stává pojistkou proti osamělosti. To potvrzuje také členění výdajů domácností podle věku osoby v jejím čele. Nejvíce za své zvířecí kamarády utratí domácnosti, kde osoba v čele je ve věku od 50 do 69 let. Mezi lety 2009 a 2015 pak výdaje domácností na veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata vzrostly o 26,3 %, celková čistá peněžní vydání domácností vzrostla o 4,6 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč, na přepočtené počty osob

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč, na přepočtené počty osob

 

Je zvěrolékařů dostatek?

Počátky institucionalizované výuky veterinární medicíny se v našich krajích datují k roku 1784, kdy se stala součástí studia lékařských fakult pražské a olomoucké univerzity. První samostatná veterinární škola byla založena až po první světové válce v Brně. Většina studentů po dokončení studií v Jihomoravském kraji nejspíše nadále nezůstává, neboť na deset tisíc obyvatel tam připadají 4 veterináři. Největší obslužností, co se týče zdraví domácích zvířat, se „pyšní“ Kraj Vysočina s 5,1 veterináře na deset tisíc obyvatel. Na opačné straně žebříčku se nachází kraj Karlovarský s 1,9 veterináře na deset tisíc obyvatel. Pro přesnost je třeba zmínit, že veterináři se v tomto případě myslí všechny podnikatelské subjekty zařazené podle klasifikace CZ-NACE do oddílu 75 – Veterinární činnost. Sem spadá kromě zdravotní péče o užitková zvířata a zvířata v zájmovém chovu také činnost sanitek pro nemocná zvířata a laboratorní testování vzorků zvířat.

Tržby a mzdy se ve veterinární činnosti zvyšují

Z hlediska národního hospodářství není veterinární činnost nijak významná. V roce 2015 utržila 4 mld. Kč.
Průměrná hrubá měsíční mzda na jednu přepočtenou osobu byla v roce 2015 ve veterinární činnosti ve srovnání s průměrnou mzdou v celém hospodářství (26 591 Kč) poměrně nízká, činila 16 831 Kč. Zde je však namístě poznamenat, že většina veterinářů jsou podnikající fyzické osoby a téměř 58 % z 3 810 zaměstnaných osob v této činnosti tvoří pracující majitelé. Vyplácená mzda se proto vztahuje spíše k veterinárním asistentům než k veteri­nářům samotným, jejichž odměnou je jejich zisk. Z dlouhodobého hlediska se však veterinářům tržby i průměrná mzda zvyšují.

Autor: , oddělení statistiky služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kdo je v Česku ohrožen příjmovou chudobou?

Ilustrační foto

V Česku bylo v roce 2017 ohroženo příjmovou chudobou 9,1 % osob. Jednalo se zejména o samoživitelky s dětmi a jednotlivce starší 65 let. Naproti tomu nízkou míru ohrožení příjmovou chudobou měly domácnosti dvojic jak s dětmi, tak i bez nich.

Spotřeba domácností zůstává stabilním tahounem růstu

Ilustrační foto

Zrychlení růstu české ekonomiky podpořila rostoucí spotřeba domácností i bilance zahraničního obchodu. Ve 2. čtvrtletí 2017 se ke kladně působícím faktorům přidala i investiční aktivita. Růst reálných výdělků, který byl podpořen příznivým ekonomickým vývojem i nedostatkem pracovní síly, byl v 1. pololetí tlumen růstem spotřebitelských cen.

Výdaje českých domácností vzrostly

ilustrativní fotka

Průměrná roční spotřební vydání české domácnosti vloni činila 125 947 Kč na osobu. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 2,8 % více.

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Domácnosti vycházejí se svými příjmy lépe

ilustrativní fotka

Zásadním předpokladem dobrého hospodaření domácnosti je zapojení jejích členů na trhu práce. S tím souvisejí vyšší příjmová úroveň domácnosti a následně nižší riziko materiální deprivace. Tyto rizikové aspekty se v posledních pěti letech v ČR snižují.