Čtvrtletník ČSÚ Statistika „boduje“

Časopis Statistika: Statistics and Economy Journal získal v citační databázi Scopus tzv. SJR indikátor (0,121 pro rok 2016). Zařadil se také do seznamu čekatelů do databáze Web of Knowledge.

K nejvýznamnějším měřítkům citovanosti odborných časopisů patří indikátory databází Scopus (SJR a CiteScore) a Web of Knowledge (tzv. impakt faktor). Právě citovanost je všeobecně uznávaným měřítkem kvality vědeckých časopisů.
Statistika je v databázi Scopus od roku 2015. Hodnotu citačních indikátorů ovlivňuje jak počet citací, které časopis získal, tak i prestiž časopisů, odkud citace pocházejí. Citační databáze Scopus společnosti Elsevier obsahuje přes 15 tis. časopisů od více než čtyř tis. vydavatelů. Z toho je více než tisíc tzv. open access časopisů, mezi které patří i Statistika. Obdobou impakt faktoru je v případě Scopusu indikátor CiteScore, kterým časopis také nově disponuje (0,15 pro rok 2016). Statistika již od roku 2015 usiluje i o zařazení do další světové databáze Web of Knowledge společnosti Thomson Reuters. Zatím byla přijata do Emerging Sources Citation Index (ESCI). Po evaluaci do hlavní databáze Social Sciences Citation Index (SSCI) na jaře 2018 lze očekávat i přiřazení tzv. impakt faktoru.

Statistika Journal