Kam na studentskou praxi? Přece do ČSÚ

V létě absolvoval v ČSÚ praxi Petr Stibor, student Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Odborné praxe studentů nejsou v Úřadu výjimkou.

Letos absolvovalo praxi v ČSÚ již několik studentů. Posledním z nich byl Petr Stibor.
„Petra jsem poznala díky Dětskému domovu v Ústí nad Labem na Severní Terase, jehož jsem dlouholetou patronkou. Je to velmi šikovný a bystrý mladík. Nadto je teprve druhým svěřencem domova, jemuž se podařilo dostat se na vysokou školu. Své studium bere velmi vážně, a proto mám radost, že dostal příležitost poznat náš úřad,“ říká Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.
Student Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se během třítýdenní praxe v ČSÚ seznámil například s fungováním spisové služby, průběhem meziresortního připomínkového řízení nebo agendou veřejných zakázek. V rámci statistické části praxe získal podrobnější představu o tvorbě podnikových statistik, konkrétně konjunkturálních průzkumů a strukturálních statistik, dále pak statistik cestovního ruchu, stavebnictví či životního prostředí. Navštívil i Krajskou správu ČSÚ v Ústí nad Labem.

Petr Stibor

Petr Stibor, student Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na praxi v ČSÚ.