Kurzový závazek skončil

ČNB 6. dubna 2017 přestala intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz poblíž hladiny 27 korun za euro. Co to znamená pro ceny zahraničního obchodu? Především to, že na ně opět začaly působit kurzové vlivy.

Kurzové vlivy mají často značný vliv na výsledné indexy cen. Proto ČSÚ počítá očištěné meziroční indexy cen zahraničního obchodu. Od 1. čtvrtletí 2017 počítá ČSÚ také čtvrtletní meziroční indexy cen vývozu a dovozu očištěné o kurzové vlivy. Následující grafické zpracování tyto výpočty ilustruje.

Vývoj vývozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Vývoj vývozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Až do 2. čtvrtletí 2015 dosahoval kurzový vliv kladných hodnot, působil tedy na zvyšování indexu cen vývozu, případně na zmírnění jeho poklesu. V 1. čtvrtletí 2017 došlo k výjimečné situaci, kdy publikované a kurzově očištěné indexy cen vývozu byly shodné; v tomto období tedy neměl kurz žádný vliv.

Co grafy ilustrují

Kurzový vliv je rozdílem mezi publikovanými a kurzově očištěnými cenovými indexy. Křivka kurzového vlivu vyjadřuje, o kolik procentních bodů kurz působil na zvýšení či snížení cenového indexu. Pokud česká koruna k zahraničním měnám (především k euru a americkému dolaru) slábne, znamená to kladný kurzový vliv, který pomáhá růstu cenovým indexům nebo k tlumení jejich poklesů. V období od 7. listopadu 2013 do 6. dubna 2017 ČNB intervenovala na oslabení koruny. V meziročním srovnání pozorujeme největší kurzový vliv první rok intervencí, tedy od 4. čtvrtletí 2013 do 3. čtvrtletí 2014. V následujících letech bylo již meziroční srovnání ovlivněno vysokou srovnávací základnou z předchozího roku, proto kurzový vliv nedosahoval tak vysokých hodnot.

Vývoj dovozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Vývoj dovozních cen meziročně, 1. čtvrtletí 2013 až 2. čtvrtletí 2017

Silnější koruna snižovala dovozní ceny. Od 1. čtvrtletí 2016 do 3. čtvrtletí 2016 byl kurzový vliv záporný. Znamená to, že působil na prohlubování poklesu indexů cen dovozu.

Mějme na paměti, že…

Použitá metoda neumožnuje 100% kurzové očištění, při plném očištění by kurzové vlivy byly pravděpodobně ještě větší. V kurzovém očištění jsou zahrnuty všechny ceny, které jsou vykazovány v cizích měnách. Největší podíl z cizích měn mají v cenách zahraničního obchodu euro a americký dolar. Pokud jakákoli měna výrazně oslabí či posílí, pak její vliv roste. Více ZDE.