O ČR je mezi turisty zájem

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 3,1 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování z řad domácích i zahraničních turistů.

Podle údajů Eurostatu dosáhl počet ubytovaných hostů v 1. čtvrtletí 2017 celkem 173 mil. Meziročně se počet příjezdů zvýšil o 5,2 mil., což představovalo nárůst o 3,1 %. Vývoj v jednotlivých členských státech byl podobný. Meziročně se zvýšil zájem turistů o ubytování v celkem 22 zemích Evropské unie.

Malta a Kypr na špici žebříčku

Největší meziroční zvýšení poptávky po ubytování zaznamenaly středomořské ostrovní státy Malta (+16,2 %) a Kypr (+14,0 %). Tyto oblíbené dovolenkové destinace jsou vyhledávané především zahraničními turisty z celé Evropy a stejně tak tomu bylo na začátku letošního roku. Podíl domácí klientely v ubytovacích zařízeních činil na Kypru 34 % a na Maltě pouze 14 %. Česká republika, která se umístila hned za nimi a skončila s meziročním nárůstem počtu ubytovaných osob na třetím místě (+11,1 %), je u domácích hostů více v oblibě. Jejich podíl na ubytování se přiblížil 50 %. Více než 10% nárůst hostů hlásilo rovněž Rumunsko (+10,9 %).
Na opačném konci žebříčku se umístily turistické velmoci, jako jsou Rakousko, Španělsko, Dánsko a Lucembursko. Tyto státy zaznamenaly v 1. čtvrtletí letošního roku pokles ubytovaných hostů. Zájem o ubytování v nich poklesl jen minimálně, a to o necelé jedno procento.

Meziroční index počtu příjezdů hostů za 1. čtvrtletí 2017

Meziroční index počtu příjezdů hostů za 1. čtvrtletí 2017

Obdobnou situaci jako u příjezdů bylo možné pozorovat na evropském kontinentu také u počtů přenocování. Ve všech hromadných ubytovacích zařízeních na starém kontinentu se počet strávených nocí za první tři měsíce letošního roku meziročně zvýšil o tři miliony, tedy o 0,7 %. Celkem sedm zemí zaznamenalo pokles, ostatní státy hlásily zvýšení počtu přenocování. Kypr jako jediný si připsal dvouciferný nárůst počtu nocí, a to o 20,2 %. Česká republika se s odstupem držela na druhém místě (+9,3 %) a další pozice patřily Estonsku (+8,8 %), Rumunsku (+7,1 %) a Maďarsku (+6,8 %). Na opačném pólu spektra byly země, kde došlo meziročně k poklesu přenocování. Překvapivé bylo snížení počtu přenocování v zemích, jako jsou Rakousko (–3,1 %) a Španělsko (–3,0 %). Obě tyto turisticky atraktivní destinace tvořily bezmála čtvrtinu (24 %) uskutečněných nocí v celé Evropské unii.
V České republice již známe výsledky návštěvnosti za 2. čtvrtletí letošního roku. V tomto období přijelo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 5,2 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 14,1 %. Počet zahraničních hostů se zvýšil o 15,6 %, domácích návštěvníků přibylo o 12,4 %.

Podíly jednotlivých zemí na počtu příjezdů hostů v EU28*) v 1. čtvrtletí 2017 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na počtu příjezdů hostů v EU28*) v 1. čtvrtletí 2017 (v %)

Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o hotely, meziročně se zvedl zájem o jejich služby o 14,2 % (celkem 3,8 mil. návštěvníků). Hotely vykázaly o 12,2 % více rezidentů a zvýšil se také počet ubytovaných nerezidentů o 15,4 %. Do penzionů přijelo celkem 541 tis. návštěvníků (+19,0 %). Úspěšné čtvrtletí měla také ostatní ubytovací zařízení, a to včetně kempů, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 21,2 %. Také chatové osady a turistické ubytovny si připsaly zvýšení počtu ubytovaných hostů, a to o 6,9 %.
I ve srovnání s 2. čtvrtletím 2016 byl počet přenocování vyšší. V absolutním vyjádření dosáhl 13,1 mil. přenocování, tedy o 12,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila počet přenocování o 9,3 %. Hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních dokonce o 15,6 % více nocí než vloni, a to především v hotelovém segmentu. Podle kategorií se počty přenocování v hotelech meziročně zvýšily o 13,7 %, v penzionech o 18,1 % a v kempech o čtvrtinu.

Nadprůměrný zájem z Číny a Ruska

Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí především nárůst příjezdů z Německa (543 tis. hostů) s meziročním zvýšením o 12,6 %. Ve sledovaných ubytovacích zařízeních představují Němci pětinu zahraniční klientely. Druhou nejpočetnější skupinu ubytovaných tvořili Slováci (182 tis., +10,3 %). Na třetím místě se umístili rezidenti Spojených států amerických (169 tis. příjezdů, meziroční zvýšení o 8,8 %). Nadprůměrný zájem o ubytování ve sledovaných zařízeních měli i nadále hosté z Číny (+52,9 %) a z Ruska (+56,7 %).

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch