Výběr statistických zajímavostí ze světa

Německo: Počet sňatků stejnopohlavních párů vzrostl. Nizozemsko: Stále více jahod se pěstuje ve sklenících. ILO: Představy mužů a žen o sladění rodinného a pracovního života se liší.

Německo: Počet sňatků stejnopohlavních párů vzrostl

Spolková republika Německo umožní párům stejného pohlaví uzavírat manželství a adoptovat děti. Změny občanského zákoníku schválil na konci června Spolkový sněm. V roce 2015 žilo v Německu 94 tis. stejnopohlavních párů. Bylo mezi nimi více mužů (52 %) než žen. Za posledních 10 let se počet těchto dvojic zvýšil o více než polovinu (57 %), když v roce 2006 jich bylo 60 tis. V roce 2015 žilo v registrovaném partnerství 43 tis. dvojic. Od roku 2006, kdy byl rodinný stav poprvé součástí mikrocenzu, se počet registrovaných stejnopohlavních párů zvýšil více než trojnásobně. Více na ZDE.

Nizozemsko: Stále více jahod se pěstuje ve sklenících

Počet pěstitelů jahod se v Nizozemsku mezi lety 2006 a 2017 snížil téměř o polovinu. Přitom se ale plocha, na níž se jahody pěstují, zmenšila jen o 5 %. A přestože ubylo pěstitelů a zmenšila se i pěstební plocha, množství sklizených jahod vzrostlo. Podle předběžných údajů nizozemského agrocenzu z letošního roku je tomu tak proto, že se více jahod pěstuje ve sklenících. V současné době se tři čtvrtiny holandských jahod pěstují na polích, v roce 2006 rostlo na venkovních plochách až 85 % celkové produkce. V loňském roce se vypěstovalo téměř 58 mil. kg jahod, což řadilo Nizozemsko na sedmé místo mezi zeměmi EU. První pozice s velkým náskokem patřila Španělsku, kde se jich sklidilo téměř sedmkrát více, avšak na ploše, která byla více než sedmkrát větší. S velkým odstupem patřilo druhé místo Polsku, kde se v roce 2015 vypěstovalo 214 mil. kg jahod, tedy oproti Španělsku jen o málo více než polovina. Na vývoz jde zhruba 60 % jahod, nejčastěji se vyváží do sousední Belgie, dále pak do Velké Británie a Německa. Více ZDE.

ILO: Představy mužů a žen o sladění rodinného a pracovního života se liší

Mezinárodní organizace práce (ILO) a Gallupův institut se v roce 2015 dotazovaly mužů a žen v 142 zemích světa, zdali by se ženy měly věnovat především péči o rodinu, mít placené zaměstnání nebo, zda by bylo ideální, kdyby dokázaly stíhat obojí. Výsledky v jednotlivých zemích světa se značně lišily. Rozdílné byly i názory mužů a žen z téže země. Podle společného šetření těchto institucí se například 22 % Íránců domnívá, že by ženy měly chodit do práce, 28 % by uvítalo, kdyby se jejich ženy dokázaly jak postarat o rodinu, tak i mít placenou práci, a 45 % mužů v Íránu si myslí, že by se ženy měly především starat o rodinu. Představy Íránek byly jiné: 31 % považovalo za důležitější mít placené zaměstnání, 40 % by se rádo staralo o rodinu i chodilo do práce a 28 % dávalo přednost výhradní péči o rodinu. Podobné byly podle zjištění ILO i představy žen v ČR, kde 31 % se domnívalo, že tím podstatným je mít placené zaměstnání, 38 % by uvítalo, kdyby se práce a rodina daly sladit, a 28 % by bylo spokojených, kdyby bylo možné se věnovat výhradně rodině. Zbylých 5 % se nedokázalo rozhodnout. U českých mužů byl poměr odpovědí 39 : 40 : 18 : 3. Více ZDE.