Výběr událostí z ČSÚ

ČSÚ pořádá seminář k úřednické zkoušce. Šampionátu v kanoistice fandil i ČSÚ a děti z dětského domova. Spolupráce ČSÚ a Generálního ředitelství cel. ČSÚ na Zemi živitelce. Hackathon veřejné správy.

ČSÚ pořádá seminář k úřednické zkoušce

Dne 18. září se uskuteční seminář ke zvláštní části úřednické zkoušky z oboru státní statistická služba. Všichni zaměstnanci ČSÚ, kteří pracují na služebních místech, musejí tuto zkoušku mít splněnou. Ke zkoušce jsou připravena nejen skripta, ale jednou ročně jsou potřebné informace předávány i formou semináře. Noví zaměstnanci Úřadu a z resortních statistických pracovišť se na něm podrobněji dozví o působnosti a koordinační roli ČSÚ, za jakých podmínek mohou vykonávat státní statistickou službu ministerstva a jiné ústřední správní úřady, na základě kterých zdrojů dat se vytváří statistické informace a výhody využívání metodických nástrojů, zejména statistických klasifikací a registrů. Větší prostor bude věnován poskytování statistických informací při současném zabezpečení ochrany důvěrnosti dat. Protože s tvorbou národní statistiky je svázaná i tvorba statistiky evropské, budou vysvětleny jednotlivé principy Kodexu evropské statistiky a představen evropský statistický program pro vývoj, vypracování a šíření evropské statistiky. Seminář je zajímavý i tím, že v roli přednášejích jsou klíčoví manažeři úřadu, například místopředseda Marek Rojíček, ředitel kanceláře předsedkyně Egor Sidorov, Pavla Trendová, ředitelka sekce obecné metodiky a registrů, či Jan Ernest, ředitel sekce produkčních statistik.

Šampionátu v kanoistice fandil i ČSÚ a děti z dětského domova

Na konci srpna se předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová vypravila spolu s dětmi z Dětského domova na Severní Terase v Ústí nad Labem na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích. Fandily kanoistovi Martinu Fuksovi, který na 500metrové trati obhájil titul mistra světa a na kilometrové skončil druhý. Děti jezdí na Martinovy závody pravidelně. Vrcholový sportovec je jejich velkým vzorem.

Děti z Dětského domova na Severní Terase v Ústí nad Labem a předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s mistrem světa v kanoistice Martinem Fuksou.

Děti z Dětského domova na Severní Terase v Ústí nad Labem a předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s mistrem světa v kanoistice Martinem Fuksou.

Spolupráce ČSÚ a Generálního ředitelství cel

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček podepsali dne 29. srpna Dohodu o spolupráci v oblasti statistiky zahraničního obchodu, spotřebních daní, environmentálních daní a vzdělávání. Podepsaná verze Dohody zohledňuje především promítnutí nové legislativy České republiky přijaté v oblasti Intrastatu a Extrastatu v minulém roce. Navazuje tak na předchozí Dohodu uzavřenou oběma institucemi. Při setkání byla diskutována problematika zjednodušování Intrastatu a snižování zátěže respondentů.

ČSÚ na Zemi živitelce

ČSÚ se zúčastnil 44. ročníku Země živitelky v Českých Budějovicích. Při této příležitosti připravil ředitel odboru statistiky zemědělství Jiří Hrbek tiskovou konferenci o výsledcích Strukturálního šetření v zemědělství 2016. Vyplývá z nich, že od roku 2000 se významně zvýšilo zastoupení ekologicky hospodařících farem. Jejich počet stoupl sedminásobně a výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvýšila třiapůlkrát. Nejčastějšími ekologicky pěstovanými kulturami jsou trvalé travní porosty následované ovocnými sady a léčivými a kořeninovými rostlinami. Na konferenci také vystoupila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.

Hackathon veřejné správy

V polovině září se uskuteční první Hackathon veřejné správy. Organizují ho zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a Českého telekomunikačního úřadu (NTÚ) za podpory ČSÚ a ministerstev.
Hackaton odstartuje v sídle NKÚ v Praze 15. září v 16 hodin představením datových sad sedmi institucí veřejné správy. Programování v týmech pak začne v 18 hodin a bude trvat 24 hodin. Představení hotových aplikací a vyhlášení výsledků proběhne 16. září v 19 hodin hodin. Programátoři využijí datové sady v otevřených formátech, tedy z dat umožňujících dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu. ČSÚ jim nabídne například základní informace ze sčítání lidu, včetně dojížďky do zaměstnání mezi okresy, údaje o narozených, zemřelých a stěhování za obce, o naději dožití v okresech, informace o návštěvnosti ubytovacích zařízení za správní obvody obcí s rozšířenou působností, dlouhodobý vývoj spotřebitelských cen vybraných potravin či údaje o nezaměstnanosti v obcích.

Co je hackathon

…když se sejdou programátoři, grafici a webdesignéři a pokusí se během dne a noci z nabídky datových sad v otevřených formátech připravit webové stránky či aplikace pro mobilní telefony nebo počítače.