Cena mléka jde nahoru, másla strmě vzrostla

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Po 23 měsících klesání ceny kravského mléka, kterou ČSÚ sleduje přímo u jeho výrobců, došlo k obratu. Od srpna 2016 do července 2017 se výkupní cena mléka šplhá kontinuálně vzhůru. Svého historického maxima z roku 2010 však ještě nedosáhla.

Během necelého roku se cena za litr mléka zvýšila o 37,3 % a dostala se na hodnotu 8,41 Kč. V červenci 2017 dosáhlo průměrné tempo meziměsíčního růstu ceny mléka počítané od začátku roku na 2,2 %. Proti červenci 2016 se cena zvýšila o 37 % (to znamená o 2,27 Kč/l). Rekordního maxima z ledna roku 2008, kdy vystoupala na 10,10 Kč za litr, však cena ještě nedosáhla.

V cenách jsou mezi kraji rozdíly

Zjišťování cen mléka u vybraných zemědělských výrobců se provádí za pomoci státního cenového výkazu měsíčně. Záměrem ČSÚ je publikovat průměrné ceny nejen za celou Českou republiku, ale také za všechny kraje.
Ceny mléka se podle krajů letos v červenci pohybovaly v rozmezí od 8,13 Kč/l (Moravskoslezský kraj) do 8,83 Kč/l (Karlovarský kraj). Ceny v Karlovarském kraji spolu s kraji Plzeňským, Jihočeským a Středočeským se drží ve vyšší cenové hladině. Naproti tomu kraje Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský udržují nižší hladinu.

Vývoj ceny mléka kravského, prosinec 2013 až červenec 2017

Vývoj ceny mléka kravského, prosinec 2013 až červenec 2017

Velmi často se v médiích upozorňuje na velký rozdíl mezi výkupními cenami zemědělských výrobků a cenami za výrobky, které se dostanou již po zpracování do regálů obchodů. Je proto dobré se zaměřit na vývoj výrobní ceny mléka a porovnat jej s cenami v dalších zpracovatelsko-obchodních etapách.
Z výsledku znázorněném na grafu jsou vidět výrazné rozdíly mezi snižujícími se cenami mlékáren a zvyšujícími se cenami výrobců. Rozdíl se v průměru snížil z 5,15 Kč/l (rok 2012) na 3,20 Kč/l (leden až červenec 2017). Obchodníci navyšují prodejní cenu mléka o dalších 6 až 8 Kč.
Z prezentovaných hodnot je patrné, že u mléka polotučného pasterovaného spotřebitelské ceny kopírují cenové trendy výrobců. Změny však nejsou vždy ve stejné výši. Za roky 2015 a 2016 byly nárůsty meziročně vyšší než u výkupních cen. Naopak za leden až červenec 2017 spotřebitelská cena polotučného mléka rostla pomaleji.

Průměrné roční ceny mléka, leden 2011 až červenec 2017

Průměrné roční ceny mléka, leden 2011 až červenec 2017

Cena másla se zvýšila razantněji

Tento nepatrně rozdílný vývoj u ceny mléka však poslední tři roky neplatí u cen másla. Průměrná hodnota 155,20 Kč za kg másla v roce 2015 se navýšila na průměrnou hodnotu 177,73 Kč za kg za období leden až červenec 2017, což představuje 14,5% navýšení. Přitom výrobní cena mléka se za zmíněné období zvýšila pouze o 3,2 %.

Autor: , oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Co ovlivňuje, za kolik koupíme brambory

ilustrativní fotka

V říjnu 2017 zemědělská cena za jeden kilogram konzumních brambor dosáhla průměrné hodnoty 4,30 Kč. V porovnání se stejným měsícem minulého roku cena mírně vzrostla, a to o 4,4 %, avšak v porovnání s říjnem roku 2015 poklesla o 25 %. K výraznějšímu nárůstu cen konzumních brambor v roce 2017 došlo v červnu a následně v červenci, kdy se cena vyšplhala až k hodnotě 6,78 Kč/kg.

Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

ilustrativní foto

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015. Přesto se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii samostatné České republiky.

Spotřebu potravin sledují statistici téměř sto let

ilustrativní fotka

Zatímco v předválečném Československu sledovali statistici pouze 30 položek základních potravin, od roku 1950 už bylo jejich šetření mnohem podrobnější. Nepřetržitou časovou řadou dat za Českou republiku disponuje ČSÚ počínaje rokem 1948. Díky tomu je možné charakterizovat změny stravovacích zvyklostí.

Kraje mají své zemědělské „specializace“

ilustrační foto

Více než polovinu celorepublikové zemědělské produkce vytvářejí kraje Středočeský, Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina. Obhospodařují dohromady přes polovinu orné půdy ČR – 54 %. Nejvyšší intenzita zemědělské výroby je však v Pardubickém kraji.

Cena mléka padá dolů

ilustrativní fotka

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

Co ovlivnilo inflaci? Poplatky a energie

Ilustrační foto

Meziroční inflace v České republice měla v jednotlivých měsících roku 2013 klesající tendenci. Tento trend začátkem roku 2014 ještě zesílil, když v lednu došlo k tak výraznému snížení cenové hladiny, že se inflace přiblížila nule.

O soběstačnosti ve spotřebě potravin

Ing. Jiří Hrbek_náhled

Soběstačnost je definována jako nezávislost na externích zdrojích. Je to schopnost společnosti (jedince) uspokojovat své základní životní potřeby s využitím vlastních zdrojů v konkrétních podmínkách a čase. Je často zmiňována v oblasti hodnocení energetických zdrojů, ve zdravotnictví a také v zemědělství a ve spotřebě potravin.

„Jsme to, co jíme“

ilustrační obrázek

Ještě pár let bude trvat, než se dozvíme, co má Evropa na jídelním lístku. Na úrovni Evropské unie totiž neexistují žádné harmonizované údaje o spotřebě potravin. Přitom zájem o tuto statistiku je obrovský. Dokazuje to úspěch statistiky spotřeby potravin.