Pětina českých firem nemá vlastní web

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zatímco počet firem s webovými stránkami v posledních letech stagnuje, využívání sociálních sítí je na vzestupu, a to hlavně u velkých podniků. Přesto je Česko ve využívání sociálních sítí v porovnání s ostatními státy EU pod průměrem.

Zřejmě nejvyužívanějším prostředím pro sebepropagaci firem jsou jejich vlastní webové stránky (pro některé subjekty jsou dokonce povinné ze zákona). Na nich, kromě základních firemních kontaktů, představují, jaké produkty či služby nabízejí, zveřejňují své ceny, aktuální sdělení a v mnoha případech přes vlastní webové stránky elektronicky obchodují. V lednu 2016 využívalo vlastní webové stránky více než 82 % českých firem s deseti a více zaměstnanci a přes 95 % velkých firem s 250 a více zaměstnanci.

Firmy*) s webovými stránkami a profilem na sociálních sítích (v %)

Firmy*) s webovými stránkami a profilem na sociálních sítích (v %)

Od roku 2001, kdy měla webové stránky necelá polovina subjektů (45 %), se jejich podíl téměř zdvojnásobil. Nejvyšší nárůst zaznamenal ČSÚ před rokem 2004, v následujících letech podíl firem s internetovou prezentací narůstal už jen pozvolna a od roku 2014 stagnuje. Mezi zeměmi EU28 byla ČR v roce 2016 na desátém místě. Průměr evropské osmadvacítky dosáhl v roce 2016 hranice 77 %.
K sebepropagaci slouží firmám kromě webu také prostředí sociálních médií. Zdaleka nejvíce využívaným typem sociálních médií byly v lednu 2016 mezi českými firmami sociální sítě (Facebook, LinkedIn apod.), kde mělo vlastní účet 30 % ze všech subjektů.
Podíl firem aktivně využívajících sociální sítě rok od roku přibývá. Od roku 2013, kdy tento údaj ČSÚ zjišťoval poprvé, se jejich podíl zdvojnásobil. Přesto v tomto trendu ČR stále patří mezi státy EU s nejnižší participací podniků v tomto způsobu komunikace a propagace.
Celkem 29 % českých firem má jak webovou prezentaci, tak profil na sociálních sítích. Velkých firem, které ovládly sociální sítě a zároveň provozují web, je dokonce více než polovina. U malých a středně velkých firem stále ještě převažuje trend, že firma má jen webové stránky a sociální sítě nevyužívá.

Firmy*) s webovými stránkami a profilem na sociálních sítích (v %)

Firmy*) s webovými stránkami a profilem na sociálních sítích

Třetina podniků měla v lednu 2016 své webové stránky přizpůsobeny pro přenosná zařízení (smartphony, tablety apod.). V některých odvětvích (například v ubytování, mediálním sektoru nebo v IT) dosáhl jejich podíl více než 50 %.
Také výskyt cizojazyčné verze webových stránek se významně liší v závislosti na oborech podnikání. Výrazně převažují stránky v angličtině, s velkým odstupem pak v němčině a dalších jazycích. Pouze česky měly web v lednu 2016 téměř tři pětiny subjektů, obecně jde nejčastěji o malé firmy (65 %), podle odvětví o stavební (88 %).
Nejčastější službou, kterou firemní webové stránky ve vztahu k zákazníkům nabízejí, je možnost nahlížení do katalogů a ceníků nabízených produktů a služeb (nabízí 66 % firem s webovými stránkami). Z téměř 40 % webů bylo možné objednávat či rezervovat nabízený produkt nebo službu. Další funkcionality, jako jsou možnost přizpůsobit si standardně nabízené produkty či služby „na míru“ podle požadavků zákazníků, sledování stavu vyřizované zakázky nebo uskutečnění platby za objednané produkty či služby, nabízí výrazně méně subjektů. Nejvíce funkcionalit mají weby firem nabízejících ubytování a stravování, dále obchodní firmy či subjekty působící v mediálním či telekomunikačním sektoru.

Sociální média se podniky teprve učí

Využívání sociálních médií je pro podnikatelské subjekty výhodné a jejich význam rok od roku roste. Přesto u českých firem převažují ty, které do sociálních médií stále nepronikly, a tento fakt se odráží i v mezinárodním srovnání. Česká republika se spolu se Slovenskem, Maďarskem, Bulharskem či Rumunskem v případě využívání sociálních sítí řadí na konec žebříčku Evropské unie.

Webové stránky a profil na sociálních sítích*), leden 2016 (v %)

Webové stránky a profil na sociálních sítích*), leden 2016 (v %)

Díky sociálním sítím se přitom firmám naskýtá nejen možnost komunikace. Hlavní výhodou firemní prezentace na sociálních sítích je budování vztahu s jejich příznivci, poskytování podpory a relevantních informací. Firmy tak mohou relativně pohodlným interaktivním způsobem získat zpětnou vazbu na své produkty či služby.
V lednu 2016 sociální sítě nejčastěji využívaly cestovní agentury a kanceláře nebo podniky nabízející ubytování.
Webové stránky určené ke sdílení multimediálního obsahu, z nichž zřejmě neznámější je portál YouTube, umožňují firmám sdílet video prezentace či manuály. Pomocí komentářů, které pak uživatelé zanechávají u jednotlivých příspěvků, mohou firmy sledovat, co si o nich či o jejich produktech nebo službách lidé myslí, vylepšovat je, reagovat na ně či přesněji cílit reklamní kampaně. České firmy však tento typ sociálních médií využívají poměrně málo (11,5 %). Oblibu mají u mediálních firem a dále u cestovních agentur či kanceláří.

Firmy*) a sociální média, leden 2016 (v %)

Firmy*) a sociální média, leden 2016 (v %)

Využívání firemní blogů, například Twitteru, je v porovnání se sociálními sítěmi pětkrát nižší (6 %). Nejčastěji je využívají firmy, které působí v mediálním sektoru (činnosti v oblasti vydavatelství, filmu, videozáznamů a televizních programů). Firmy si díky nim, stejně jako v případě sociálních sítí, udržují kontakt se svými zákazníky a budují dobré jméno firmy.
Wiki využívají IT firmy
Podobně nízký podíl subjektů (5 %) provozuje webové stránky typu wiki, což jsou webové stránky, které prakticky komukoliv umožňují rychle editovat a aktualizovat obsah. Nejznámější stránkou tohoto typu je internetová encyklopedie Wikipedie. Wiki mohou být ale využívány jako informační systémy firem, intranety, znalostní báze odborných komunit nebo například podpůrné systémy vývoje převážně IT produktů. Proto je také nejčastěji využívají subjekty z oblasti IT (36 %).

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kancelářské programy Češi zvládají, ale programování ne

ilustrativní fotka

Tak jako řadu dalších zemí i Česko trápí nedostatek počítačových odborníků. Textový nebo tabulkový procesor používá již téměř 70 % pracujících. Programování se ale v posledním roce věnovalo pouze 5 % z nich. A pracovníků, kteří mají IT jako svou hlavní náplň práce, je ještě méně – necelá 4 %.

Polovina populace sleduje videa na internetu

ilustrativní fotka

Díky internetu sleduje 4,2 mil. osob v ČR své oblíbené seriály či filmy on-line. Současnému trendu se přizpůsobily všechny větší televizní stanice. Jejich internetové vysílání sleduje 24 % osob starších 16 let. Téměř všechny televizory, které se dnes na trhu nabízejí, jsou již „chytré“. Lidé to však často nevědí, a proto jejich možnosti nevyužívají.

Jak se Češi objednávají k lékaři

ilustrační foto

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Web ČSÚ je přehlednější a uživatelé spokojenější

ilustrativní obrázek

Stejně jako předloni i v roce 2016 ovlivnil práci informačních služeb ČSÚ v ústředí a ve 14 krajích projekt Redesign statistického informačního systému. Díky jemu byly dokončeny aplikace, které zlepšily komfort využívání webových stránek Úřadu, jednotlivých produktů a služeb.

Snižovat náklady se daří hlavně v ICT službách

Mgr. Radoslav Bulíř

Radoslav Bulíř je zkušeným manažerem, který bdí nad rozpočtem Českého statistického úřadu. Od roku 2015 je ředitelem sekce ekonomické a správní. Jeho hlavními úkoly jsou rozpočtové zabezpečení činnosti ČSÚ, zadávání veřejných zakázek, správa budov a koordinace ICT infrastruktury.

Z digitálních stop se číst teprve učíme

ilustrativní obrázek

Díky využívání moderních technologií za sebou lidé nechávají aktivní a pasivní digitální stopy. Zatímco aktivní otisky pocházejí od samotných uživatelů, ty pasivní vyplývají z pouhé interakce s informační a komunikační infrastrukturou. Pro statistiky mohou být zjištěná „big data“ v anonymizované formě doplňujícím zdrojem informací, například v oblasti cestovního ruchu.

České firmy zaostávají ve využívání sociálních sítí

Ilustrační foto

I když mezi roky 2013 a 2014 vzrostl v naší republice počet podniků, které aktivně využívají sociální sítě (tj. mají zde vlastní účet nebo profil), v porovnání s evropskými zeměmi máme co dohánět. V aktivním využívání sociálních sítí zaostávají české podniky za většinou členských zemí Evropské unie. Za námi se v evropském žebříčku umístily jen Rumunsko, Polsko a Lotyšsko.