Veřejné dopravní podniky v systému národních účtů ČR

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Eurostat věnuje trvalou pozornost harmonizaci národních účtů a prohlubování jejich srovnatelnosti. Jedním z metodických problémů bylo postavení veřejných dopravních podniků a jejich (ne)započítání do vládního dluhu. Dosavadní zatřídění veřejných dopravních podniků v ČR do sektoru nefinančních podniků bylo Eurostatem shledáno správným.

Vedle zpřesňování obsahu jednotlivých ukazatelů národních účtů se musí ČSÚ v diskuzích s Eurostatem zabývat slaďováním zatřídění jednotek do institucionálních sektorů a subsektorů. Z toho totiž vyplývá, jestli se jejich výsledky počítají do maastrichtského deficitu a dluhu nebo nikoli. Naposledy byla pozornost upřena na veřejné nemocnice a sdělovací prostředky (televizi a rozhlas) a veřejné dopravní podniky.
Veřejné dopravní podniky byly a jsou i nadále zatříděny do sektoru veřejných nefinančních podniků na základě výsledků testu na tržní/netržní podstatu těchto jednotek. Testovým kritériem je hranice 50 % úhrady běžných nákladů z vlastních výkonů. Předmětem diskuze s Eurostatem byly podmínky výpočtu výkonů, kde šlo o to, zdali se tam mají počítat dotace či nikoli, resp. zda jde skutečně o dotace na produkt (terminus technicus). Tento, zdá se, marginální detail pak má zásadní vliv na výše zmíněný výsledek 50% kritéria a následně jejich sektorovou klasifikaci. Zde platí, že veřejný není totéž, co vládní. Maastrichtských dluh je definován pouze jako vládní .

Kam tedy patří veřejné dopravní podniky

Zatřídění dopravních podniků, jimiž jsou České dráhy (ČD) a podniky městské hromadné dopravy v ČR, se probíralo na dialogové misi v roce 2014. Tehdy zůstalo otevřené s tím, že mu bude věnována pozornost na další misi v roce 2016. Vzhledem k některým nejasnostem o vztahu mezi vládou a veřejnými dopravci byl v závěrech z této mise stanoven úkol uspořádat telekonferenci mezi zástupci ČSÚ, ministerstev financí a dopravy, ČD, Dopravního podniku hl. m. Prahy a zástupci Eurostatu.
Na základě podrobného objasnění a zdůvodnění charakteru veřejných dopravních podniků Eurostat vyjádřil na telekonferenci, která se konala 26. června 2017, souhlas s dosavadním zatříděním. Odborný názor Českého statistické úřadu tak byl potvrzen a nebude docházet k přetřídění do sektoru vládních institucí. Byl tak uznán charakter veřejných dopravních podniků jako tržních výrobců s tím, že poskytované dotace jsou dotacemi na produkt a vážou se k objemu uskutečněných výkonů. Zatímco zatřídění veřejných nemocnic do sektoru vládních institucí je statistickou konvencí platnou pro všechny členské země EU, u dopravních podniků tomu tak není. Zde Eurostat v každé zemi podrobně zkoumá systém fungování jednotek a tak se i toto zatřídění mezi členskými zeměmi liší.

Autor: , místopředseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Využívání systému národních účtů pro administrativní účely

Ilustrační foto

Národní účty poskytují ucelený přehled o ekonomice země, který má širokou skupinu uživatelů. Kromě analytiků a akademické sféry jde i o uživatele z řad mezinárodních institucí, především orgány Evropské unie využívající vybrané ukazatele pro administrativní účely.

Význam národních účtů

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Národní účty nepatří mezi statistiky, jejichž údaje by byly tématem debat široké veřejnosti, jako je tomu např. u průměrné mzdy či vývoje spotřebitelských cen. Přesto nepřímo výrazně ovlivňují životy občanů.

Alchymie revizí

ilustrativní obrázek

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

Po 20 letech dochází k revizi národních účtů

ilustrativní obrázek

Národní účty představují jediný celosvětově přijímaný systém popisu ekonomiky státu. Systematicky jsou budovány od 50. let 20. století s tím, že se čas od času, s ohledem na měnící se sociálně-ekonomické podmínky, revidují.